It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpstyrning SmartRun® pumpstationsstyrenhet

Översikt Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Ökad pumptillförlitlighet
  • Patenterad energiminimering sparar upp till 70 %
  • Enkel att starta
  • Förprogrammerad och optimerad för Flygt N-pumpar
  • Pump-, sump- och ledningsrengöring
  • Används med duplex- och triplexpumpstation

VARVTALSREGLERING HAR ALDRIG VARIT ENKLARE

Låt oss presentera SmartRun™, en styrenhet för pumpstationer med upp till tre alternerande pumpar. Pumpstyrenheten är en integrerad del av Experior™-sortiment och ser till att pumpen sköter sig själv, rensar bort skräp och igensättningar när det behövs, väljer optimalt varvtal för energieffektivitet och kostnadsbesparingar samt kommunicerar med extern övervakningsutrustning för din sinnesfrid.

SmartRun™

SmartRun™ intelligenta styrning kombinerar de avancerade funktionerna i en VFD/drivenhet med en enkel och intuitiv styrenhet. Ett antal nyckelfunktioner för avloppsvattenpumpning är förprogrammerade och parametrarna är förinställda. Vissa funktioner som energihushållning och pumprensning är adaptiva, vilket är en garanti för att pumpstationen hålls optimerad även om framtida ändringar sker.

SmartRun tar hand om pumprensning, rörrensning, sumprengöring, minskning av tryckstötar genom intelligenta mjukstarter och mjukstopp och ger dig en ny nivå av driftsäkerhet och effektivitet. Den inbyggda intelligensen och variabla varvtalsstyrningen gör enheten till det perfekta komplementet till Flygts N-pumpar, en kombination som kan ge energibesparingar på upp till 70 %.

Den gör vad andra försöker göra. SmartRun™​– optimerar N-pumpen!

Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt, Godwin och Sanitaire produkter här.

Brochure

Dokument