It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 2600-serien Flygt 2630-slampump

Översikt Tillbehör Användningsområden
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Plug-in-tätning som är enkel att sätta dit och utföra service på
  • Vattentätt terminalkort minskar risken för följdskador
  • Inbördes utbytbara hydrauländar på 2600-serien för anpassning till förändrade tillämpningskrav
  • Vortex-hydraulik med större genomsläpp gör att större partiklar kan pumpas

Pumpa högre koncentrationer och större partiklar utan igensättningar

Flygt 2630-slampumpen är konstruerad för att vara tillförlitlig, med innovationer som minskar slitaget på pumphjulet och tätningen. Med Flygt får du en pump som bara fortsätter att pumpa, även under de svåraste förhållanden.

Dessa bärbara pumpar bygger på plattformen från Flygt 2600-serien och hanterar svåra utmaningar med att flytta slam och andra tunga vätskor utan problem ... och utan igensättningar. Dessa kompakta pumpar för hantering av fasta ämnen har ett virvelhjul i krom av hög kvalitet som gör det möjligt för stora fasta ämnen och koncentrationer av fasta ämnen som utgör cirka 20 % av vikten att enkelt passera igenom systemet.

Minska servicekostnaderna

Du ställer höga krav på dina slampumpar och avvattningssystem. Du vill lägga så lite tid som möjligt på service av pumparna.

Men när det behövs service har vi förenklat processen så att du kan komma igång med driften igen så fort som möjligt. Flygt 2630-slampumpen innehåller en Plug-in-tätningsom underlättar servicen. Pumparna i Flygt 2600-serien är utformade för att vara lättanvända och hållbara. 

2600-slampumparna bygger på samma plattform som dräneringspumparna i 2600-serien och har många komponenter gemensamma, vilket innebär färre reservdelar i lager. När du kan utföra service på en pump i serien, kan du göra det på alla. 

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör

QD rör och kopplingar

  • Varmdoppat galvaniserat stål med hög draghållfasthet
  • Snabbkopplingssystem (QD)
  • Adaptrar finns tillgängliga för 2-tums till 12-tums rör och fästen
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dränering
Dagbrott Dränering
Dränering
Under marken Dränering
Dränering
Gruvor och stenbrott / Aggregat > Produktion Dränering
Nöddränering av översvämningsvatten
Arbetsplatstillämpningar Nöddränering av översvämningsvatten
Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Översvämning
Allmänna industriella tillämpningar Översvämning

Relaterade produkter och tjänster