It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

4650 kompaktomrörare

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
 • Märkeffektsområde för motorn på 3,7–6,2 kW och dragkraftsområde på 800–1 500 N
 • Propellerdiameter 0.580 m (22.8 in)
 • Kompakt, robust motor med direktdrivning
 • Active Seal™ för noll läckage
 • Igensättningsfri hydraulik för fiberhantering
 • Lågkostnadsinstallation

Konstruerad för hög tillförlitlighet och låga energikostnader

Komponenterna i Flygt kompaktomrörare har inte bara utformats för pålitlig funktion och effektiv omrörning, utan också i syfte att minska energikostnaderna.

Xylem's Flygt asynkronmotor är tillverkad för lång hållbarhet och pålitlighet. Statorlindningarna är droppimpregnerade i harts och är klassad som H 180 grader C för utmärkt motstånd mot överhettning.

Flygt Plug-in-tätningen är försedd med Active Seal-systemet för noll läckage i statorhuset. Laserskurna skåror på tätningens inneryta fungerar som en mikropump för att tvinga tillbaka eventuell vätska på drivenheten till sidan med buffertvätska. Tätningshuset med barriärvätska hjälper till att smörja och kyla ned tätningen, vilket säkerställer effektiv värmeöverföring även vid torrkörning.

Propellerbladen är utformade för att skapa maximal dragkraft med minimal energiförbrukning, med en bakåtsvept design som låter högfibröst material passera, och konstruktionen med bred huv leder bort fibröst material.

Tack vare den valfria strålringen är det möjligt att öka omrörarens effektivitet med upp till 15 % i vatten, och ännu mer i viskösa vätskor, samtidigt som energiförbrukningen minskas ytterligare.

Enkel att installera och sköta

Flygt-utrustningen är konstruerad för att klara vikten och reaktionskrafterna från omröraren under hela sin livslängd. Den är inte bara robust, utan också enkel att sköta.

Flygt kompaktomrörare installeras vanligtvis på 4-kants gejdrör på lämpligt djup för att optimera omrörningen, och för att stå emot utmattning från de starkt fluktuerande krafterna i tanken. Gejdrören används tillsammans med Flygt-lyftutrustningen och ger enkel åtkomst vid inspektion och service.

Att höja och sänka Flygt kompaktomrörare med Flygt-lyftutrustningen går både enkelt, smidigt och säkert. Den CE-godkända lyftgalgen monteras i ett fäste som är ledbart i alla riktningar. För att minska investeringskostnaden kan en lyftgalge användas för flera omrörare.

Flygt kompaktomrörare passar perfekt för installation i:

 • Aktiverad slambehandling så som vanlig ASP eller sekvenserande batchreaktorer
 • Slamförvaringstankar
 • Utjämningstankar
 • Omrörning i pumpstationer
 • Omrörning i sandfång
 • Kloreringsbassänger
 • Behållare för pappersmassa
 • Släckningstankar
 • Generationstankar för biogas

Specifikationer

Specifikationer

50 Hz
60 Hz
General Information
50 Hz kW
60 Hz kW
Thrust range Hz,N
800-1900
1200-1500
Propeller diameter (m)
0.58
0.58
Propeller diameter (in)
22.8
22.8
Mixer rated motor power (kW)
3.7-5.5
4.5-6.2
Rated power (hp)
6-8.3
Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt produkter här. 

Dokument

Flygt Compact Mixers brochure