VI FÖRÄNDRAR HANTERINGEN AV VATTEN SÅ ATT MÄNNISKOR KAN FÖRÄNDRA SINA LIV
Vårt uppdrag är att bidra till att lösa världens största vattenutmaningar med hjälp av innovation och expertis.

Låt oss lösa vatten 

Vattenproblemen eskalerar världen runt, och utsätter samhällen, vår miljö och vår framtid för risk. År 2025 kommer 1,8 miljarder människor att leva i länder eller regioner med absolut vattenbrist.

Vi är en global leverantör av vattenteknologi som fokuserar på att hjälpa våra kunder lösa världens tuffaste vattenutmaningar genom innovativa produkter, tjänster och lösningar baserat på teknologi och expertis. Tillsammans kan vi göra vatten mer åtkomligt och mindre kostsamt, och samhällen mer motståndskraftiga.

Låt oss skapa en värld som är mer vattensäker och hållbar. Vi kan leda vägen. 

Xylem och Evoqua — två ledade vattenföretag — är nu ett.

Tillsammans har vi en unikt kraftfull förmåga att lösa världens största vattenutmaningar. Genom att sammanföra våra unika arbetssätt, produkter och expertis kan vi hjälpa våra kunder dramatiskt förbättra hur vatten och avlopp används, hanteras, konserveras, återanvänds och återförs till naturen.

 

 

Läs pressmeddelandet

Vi är experter, innovatörer och samarbetspartners

Vatten förändras. Vår vision och våra värderingar förändras inte.

Vår vision är enkel. Att bidra till en värld där vatten inte längre utgör en begränsning för människors hälsa, ekonomiska framgång eller miljömässig hållbarhet.

Vårt arbete

Vatten är en förutsättning för liv. Och vårt livsverk är vatten!

Vi transporterar det till de platser där det behövs, vi behandlar det för att göra det rent, och vi testar det för att säkerställa dess kvalitet.

Vi fokuserar på världens mest kritiska vattenutmaningar.

Våra kunder

Våra kunder är våra partners. De är anledningen till våra framgångar.

Vi arbetar med att förutse deras behov med vårt breda produktutbud och vår applikationsexpertis.

Våra medarbetare

Våra medarbetare inspireras att göra skillnad genom innovation och inflytande.

Genom att fokusera på vatten ägnar vi oss hängivet åt att förbättra människors liv.

Våra aktieägare

Våra aktieägare förväntar sig att vi skapar värde.

Vi strävar att belöna deras förtroende för oss.

 

Våra värderingar

Respekt för varandra, för människors mångfald och olika åsikter, för miljön.

Ansvar för våra ord och handlingar, vår kundnöjdhet samt för att ge tillbaka till samhället.

Integritet att agera etiskt, göra det vi säger att vi ska göra och ha mod att kommunicera uppriktigt.

Kreativitet för att tänka utanför ramarna, förutsäga morgondagens utmaningar och för att frigöra tillväxtpotential.

Vår vision och våra värderingar utgör grundvalen för hur vi vill växa som företag och ger inspiration till hur vi vill agera som branschledare inom vår industri och etiska företagsmedborgare.


Våra starka varumärken driver vår verksamhet framåt när det gäller att förflytta, testa, analysera, behandla och återvinna vatten, och är de viktigaste byggstenarna i varumärket Xylem. Med årtionden av ledarskap utgör dessa varumärken kärnan i vilka vi är, och alla ingår i den nya, revitaliserade framtid som vi skapar tillsammans på Xylem.

Genom Xylem Watermark, vårt program för socialt ansvarstagande, tillhandahåller vi rent vatten, sanitet och utbildning om hygien i skolor och samhällen i utvecklingsländer, och hjälper till med vattenlösningar när katastrofer inträffar runt om i världen. Så här löser Xylem Watermark vattenproblem i världen.

Med större strategiskt fokus än någonsin tidigare, en stark och erfaren ledningsgrupp, en högpresterande företagskultur och en tydlig plan för kort- och långsiktig global tillväxt, bygger vi vidare på vår historiska styrka för att tillhandahålla en högre grad av kundservice, innovation och värde — idag och långt in i framtiden.