It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Verkställande ledning

Xylems verkställande ledning leds av Xylems Chief Executive Officer Patrick K. Decker. I teamet ingår de globala cheferna för marknadsföring, ekonomi, HR, IT och juridik, samt ledarna för våra fyra tillväxtcenter.​​​

Patrick Decker

Patrick Decker

Ordförande och vd

Patrick Decker utsågs till ordförande och vd för Xylem i mars 2014. Dessutom är han företagets styrelseordförande. Som chef inom vattenbranschen sitter Decker i energi- och miljökommittén för organisationen Business Roundtable. Dessutom är han medlemav Bipartisan Policy Centers verkställande råd för infrastruktur, som tar fram rekommendationer för initiativ som uppmuntrar ytterligare investeringar i infrastruktur från den privata sektorn i syfte att gynna den ekonomiska tillväxten.​ MLäs fullständig biografi

David Flinton

Senior Vice President och ordförande, Dewatering

Dave Flinton utnämndes till Senior Vice President och ordförande för Xylems affärsområde Dewatering i september 2015.Han är ansvarig för den globala verksamheten inklusive strategi, märkesidentitet, produktutveckling, tillverkning och leverantörskedjaLäs fullständig biografi

John Kehoe

Headshot - J Kehoe - Square.jpg

Senior Vice President, Chief Information Officer

John Kehoe utsågs till Senior Vice President och Chief Information Officer of Xylem i September 2018.  Han rapporterar till Xylem President och Chief Executive Officer Patrick Decker och leder företagets globala organisation informationsteknologi. Läs fullständig biografi.

Steven Leung

Senior Vice President och ordförande, Emerging Markets

Steven Leung är ansvarig för att leda Xylems kommersiella verksamhet på framväxande marknader, inklusive Kina, Asien, Indien, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika, samt i Australien och Nya Zeeland. Läs fullständig biografi

Anthony Milando

Senior Vice President för Continuous Improvement & Business Transformation

Tony Milando kom till Xylem 2015 och är ansvarig för att optimera verksamheten och förenkla processerna inom hela organisationen.Läs fullständig biografi

Matthew Pine

Headshot - M Pine - for website 42620.png

Senior Vice President & President, Applied Water Systems and Americas Commercial Team

Pine, som började på Xylem i mars 2020, har mer än 20 års erfarenhet av företagsledning, försäljning, marknadsföring och produktstrategi, senast som VD för Carrier Residential, United Technologies Corporation. I den rollen var Pine ansvarig för en affärsenhet som omsatte 4 miljarder dollar inom HVAC och ökade konsekvent försäljningen, intäkterna och marknadsandelen samtidigt som han den hanterde en affärsomvandling för att återställa och växa verksamheten. Innan dess ansvarade han för marknadsföring och produktstrategier för affärsenheten Carrier Residential HVAC. Pine arbetade också tidigare som ansvarig för kraftverksförsäljningsteknologin i Centraleuropa för Vestas Wind Systems, som chef för produktstrategi för marknadsföring för Lennox International Inc. och innehade en serie försäljnings- och marknadsföringsroller på Trane Residential & Light Commercial Systems. Läs fullständig biografi.

Mark Rajkowski

Senior Vice President och Chief Financial Officer

Mark Rajkowski utsågs till Senior Vice President och Chief Financial Officer för Xylem i mars 2016.Han ska rapportera till Xylems ordförande och vd Patrick Decker och leda företagets globala finansiella organisation. Läs fullständig biografi

Colin R. Sabol

Senior Vice President och ordförande, Sensus & Analytics

Colin Sabol är Senior Vice President och ordförande för Xylems affärsområde Sensus & Analytics. Han utnämndes till denna befattning i oktober 2017 och är ansvarig för alla aspekter av den globala verksamheten inom dessa affärsområden ... Läs fullständig biografi

Kairus Tarapore

Senior Vice President och Chief Human Resources Officer

Kairus Tarapore leder utvecklingen och genomförandet av företagets HR-strategi till stöd för Xylems affärsmål och strategiska prioriteringar. Mer specifikt leder Kairus Tarapore områdena för ledarskaps- och kompetensutveckling, kompetensanskaffning, resultatledning, strategi för HR-teknik samt globala förmåner och ersättningar. Läs fullständig biografi

Claudia S. Toussaint

Claudia Toussaint

Senior Vice President, General Counsel och Corporate Secretary

Claudia Toussaint är ansvarig för funktionerna juridik, efterlevnad och miljö samt hälsa och säkerhet vid Xylem. Hon utnämndes till Senior Vice President, General Counsel och Corporate Secretary vid Xylem i oktober 2014Läs fullständig biografi

Joseph P. Vesey

Senior Vice President och Chief Marketing Officer

Joe Vesey är Senior Vice President och Chief Marketing Officer för Xylem Inc. och leder företagets marknadsfunktion med fokus på de unika behovenhos kunder i specifika industrisektorer, expansion av digitala marknadsföringsinsatser, finansiell optimering, vidareutveckling av ledningskapacitet för nyckelkonton samt integrerade IT-insatser för att skynda på finansiell optimering. Dessutom övervakar han globala offentliga affäreroch har en viktig ledningsroll inom Xylem Watermark-programmet och aktiviteterna för företagets medborgaransvar. Läs fullständig biografiHayati Yarkadas

Headshot - HY - for website 42620.png

Senior Vice President & President, Water Infrastructure and Europe Commercial Team

Hayati Yarkadas är Senior Vice President och President, Water
Infrastructure & Europe Commercial Team. Som högst ansvarig för Water Infrastructure ansvarar han för livscykeln för avvattnings-, transports- och reningsverksaffären från produkt till forskning och utveckling genom hela leverantörskedjan till tillverkning, drift och slutprodukt. Xylems affärsområden för transport och avvattning inkluderar bland annat marknadsledande varumärken som Flygt och Godwin avsedda för kommunal och industriellt VA. Läs fullständig biografi.