Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Change a Manual Toilet Base Valve Gasket

Changing out the base valve gasket is a pretty straight forward task. Make sure you have a 29043-0000 on hand, a good pair of rubber gloves and close the seacocks!

Czas trwania: 3:45