Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Polityka prywatności

Firma Xylem oraz jej oddziały operacyjne i podmioty zależne (wspólnie zwane „Xylem”) utrzymują tę i inne strony internetowe (wspólnie zwane „Stronami Xylem”) oraz zarządzają nimi, a także są wyczulone na kwestie powiązane z prywatnością w Internecie. W związku z tym, firma Xylem uważa, że osoby odwiedzające jej strony powinny znać jej praktyki internetowe dotyczące informacji, a także wiedzieć, jakie rodzaje informacji firma Xylem może gromadzić oraz jak zamierza wykorzystać te informacje.

Nazwa domeny i/lub adres IP każdego odwiedzającego Stronę Xylem są automatycznie zapisywane. 

W przypadku kontaktu z firmą Xylem za pośrednictwem poczty elektronicznej, wykorzystany adres e-mail zostaje zapisany; we wszystkich pozostałych przypadkach informacje umożliwiające ustalenie tożsamości są zbierane na Stronach Xylem, jeżeli osoba odwiedzająca dobrowolnie je udostępni. Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail osoby odwiedzającej i/lub jej pracodawcy. W przypadku prośby firmy Xylem o udostępnienie informacji umożliwiających ustalenie tożsamości, podczas zbierania tych informacji firma Xylem postara się wytłumaczyć sposób ich wykorzystania przed ich udostępnieniem przez użytkownika.

Zebrane informacje mogą zostać połączone w celu sprawdzenia jakie strony są odwiedzane, ilu użytkowników je odwiedza, jaki jest średni czas spędzony na stronie, itd. Informacje globalne są wykorzystywane w celu udoskonalania struktury i treści Stron Xylem. Zazwyczaj zbierane informacje umożliwiające ustalenie tożsamości służą do udzielania odpowiedzi na zapytania odwiedzających, ale czasami mogą zostać wykorzystane w celu wykonania badań rynku lub udzielenia informacji na temat towarów lub usług, które naszym zdaniem odpowiadają potrzebom biznesowym użytkownika i należą do firmy Xylem albo powiązanych podmiotów.

Firma Xylem może udostępniać te informacje swoim dystrybutorom, przedstawicielom handlowym oraz innym podmiotom stowarzyszonym, aby mogli udzielać odpowiedzi na pytania odwiedzających lub przedstawiać informacje dotyczące towarów i usług, które w opinii firmy Xylem odpowiadają Państwa potrzebom biznesowym i należą do firmy Xylem lub podmiotów powiązanych. Strony Xylem mogą także zawierać odnośniki do stron internetowych naszych dystrybutorów, przedstawicieli handlowych oraz innych podmiotów stowarzyszonych i, chociaż firma Xylem uważa, że reprezentują oni wysokie standardy i szanują prywatność, nie będzie ponosić odpowiedzialności za stosowane przez nich praktyki związane z treścią i prywatnością.

Firma Xylem nie odsprzeda osobom trzecim żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości, uzyskanych w rezultacie odwiedzin lub korzystania przez odwiedzającego ze Strony Xylem, chyba że w ramach sprzedaży podmiotu zależnego lub wszystkich czy też praktycznie wszystkich aktywów oddziału operacyjnego, jeżeli takie informacje zostały zebrane lub są wykorzystywane przez podmiot zależny lub oddział operacyjny w toku zwykłej działalności gospodarczej. 

Należy wiedzieć, że:

 • firma Xylem ma prawo ujawnić informacje osobiste użytkowników na żądanie wymiaru sprawiedliwości, sądu lub organów rządowych,
 • firma Xylem ma prawo przekazać informacje osobiste oraz szczegóły dotyczące korzystania ze strony internetowej innym firmom, które należą do grupy kapitałowej Xylem,.
 • W razie potrzeby firma Xylem ma prawo ujawniać informacje, aby zapobiec oszustwom i innym nielegalnym działaniom, takim jak zamierzone ataki na systemy informatyczne Xylem, a także, aby ustanowić lub zabezpieczyć roszczenie prawne lub obronę.

W odniesieniu do bezpieczeństwa: podczas wymiany danych konsumenckich za pośrednictwem strony używana jest standardowa technologia szyfrowania danych. W obrębie fizycznych obiektów wykorzystuje się odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, nieprawidłowym użyciem i modyfikacją informacji, które zebranood użytkowników za pośrednictwem strony internetowej. Firma Xylem nie może jednak zagwarantować bezpieczeństwa takich informacji.

Pliki cookie i technologia Web Beacon

Poza nazwą domeny oraz/lub adresem IP Xylem może automatycznie gromadzić informacje o Państwie po wizycie na naszych stronach. Informacje, które zbieramy i udostępniamy, są anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji osobistej. Dane nie obejmują imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu ani adresu e-mail.

Informacje te dotyczą liczby użytkowników odwiedzających naszą Stronę i jakie sjrony zostały przez przez nich odwiedzone. Dzięki zbieraniu tych informacji możemy lepiej dostosowywać Strony do obecnych i przyszłych użytkowników.

Informacje zbieramy za pośrednictwem wielu różnych narzędzi analitycznych, narzędzi do optymalizacji mediów, znaczników analitycznych i śledzenia pikseli funkcjonujących dzięki technologii „plików cookie” lub „web beacons” opisanych poniżej:

 • Pliki cookie
  • Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na dysku twardym Twojego komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas pierwszej wizyty na Stronie.   Xylem wykorzystuje pliki cookie do utrzymywania funkcjonalności Strony, a także w celu rejestrowania informacji powiązanych z użytkownikiem, takich jak odwiedzane strony, przeszłe aktywności na stronie, aby dostarczyć wyższej jakości usługi podczas kolejnej wizycie na naszej Stronie.   Xylem wykorzystuje dwa typy plików cookie:
   • Sesyjne pliki cookie
    • Nazywane są również tymczasowymi plikami Służą one do przechowywania informacji dotyczących użytkownika w pamięci tymczasowej, co umożliwia zapamiętywanie informacji o użytkowniku na czas wizyty.   Sesyjne pliki cookie nie zbierają informacji z komputerów użytkowników i zostają usunięte po zamknięciu przeglądarki internetowej.
   • Trwałe pliki cookie
    • Nazywane są również stałymi plikami cookie lub przechowywanymi plikami Trwałe pliki cookie zbierają dane identyfikacyjne użytkownika, w tym dane dotyczące zachowań w sieci czy preferencji obejmujących konkretną stronę.   Trwałe pliki cookie są konfigurowane z datą wygaśnięcia i przechowywane na dysku twardym do momentu wygaśnięcia lub usunięcia.

W niektórych przypadkach pliki cookie mogą poprawić jakość usług internetowych poprzez zapisywanie preferencji podczas odwiedzin na konkretnej stronie.   Większość przeglądarek internetowych automatycznie przyjmuje pliki cookie, ale zwykle można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby usunąć pliki cookie lub uniemożliwić ich automatyczne akceptowanie.   Jeśli nie zezwolisz przeglądarce na wykorzystywanie plików cookie, nie będą dostępne wybrane funkcje Strony Xylem.

 • Technologia Web Beacons
  • Wybrane podstrony na naszych Stronach wykorzystują technologię „web beacons” znaną również jako znaczniki internetowe, znaczniki pikseli czy czyste pliki GIF. Web beacon to mały obrazek graficzny umieszczony na stronie internetowej, dzięki któremu Xylem może monitorować ruch i uzyskiwać dane, takie jak adres IP komputera, który pobrał stronę wykorzystującą beacon, adres URL strony, godzinę wyświetlenia strony, typ przeglądarki używany do wyświetlania strony, a także informacje zawarte w plikach cookie stron trzecich. Firma wykorzystuje także technologię web beacons w celu rozpoznawania unikatowych plików cookie w przeglądarce. Dzięki temu wiemy, które reklamy przekierowały Cię na naszą Stronę.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących użycia Strony, xyleminc.com i strony powiązane korzystają z reklam, narzędzi analitycznych, plików cookie i znaczników mediów obsługiwanych przez narzędzia takie jak Yahoo, Google, Adobe, Omniture Rubicon czy inne.

Dodatkowo strona wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez firmę Google, Inc. (dalej „Google”), która również używa plików cookie. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące użycia Strony (w tym adres IP), przekazywane będą do serwerów firmy Google w USA i tam przechowywane.

Firma Google wykorzystuje informacje tego typu podczas oceniania aktywności, tworzenia raportów dotyczących Strony i dostarczania innych usług związanych z aktywnościami na Stronie.   Firma Google może także przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to wymagane przepisami prawa, a także w przypadkach, gdy strony trzecie przetwarzają dane w imieniu firmy Google.

Aby powtórzyć, informacje zebrane przez wszystkie pliki cookie i sygnały nawigacyjne nie są identyfikowalne osobiście.  To obejmuje informacje ogólne dotyczące ustawień komputera, połączenia z Internetem, systemu operacyjnego i platformy, adresu IP, wzorców i godzin przeglądania Strony, a także lokalizacji geograficznej. Dane nie obejmują imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu ani adresu e-mail.

Korzystając z tej witryny i powiązanych witryn Xylem, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w sposób i do celów określonych powyżej.

Jeżeli polityka prywatności firmy Xylem ulegnie zmianie lub jeżeli zdecydujemy się wykorzystywać informacje zebrane na Stronie Xylem w inny sposób niż to zostało wcześniej ujawnione, poinformujemy o takich zmianach na naszych Stronach.  Tylko te informacje, które zostaną zebrane po poinformowaniu o takich zmianach będą podlegać nowej polityce i będą mogły zostać wykorzystane w nowy sposób.

W razie odniesienia wrażenia, że Strona Xylem działa niezgodnie z tą Polityką prywatności, uprzejmie uprasza się o kontakt pod numerem telefonu +1-914-323-5700, z wybraniem połączenia z biurem radcy prawnego.

Zobacz politykę prywatności w języku holenderskim
Zobacz politykę prywatności w języku fińskim
Zobacz politykę prywatności w języku francuskim
Zobacz politykę prywatności w języku niemieckim
Zobacz politykę prywatności w języku węgierskim
Zobacz politykę prywatności w języku włoskim
Zobacz politykę prywatności w języku norweskim
Zobacz politykę prywatności w języku polskim
Zobacz politykę prywatności w języku portugalskim
Zobacz politykę prywatności w języku hiszpańskim
Zobacz politykę prywatności w języku szwedzkim