Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

system uzdatniania wody HydroInfinity Complete i system wspomagania

Przegląd Branże i zastosowania ;
Przegląd

Przegląd

Cechy produktów
  • Zrównoważone zaopatrzenie w czystą i świeżą wodę
  • Oczyszczanie bez chemikaliów
  • Opatentowana technologia łącząca UV, ozon i filtr
  • Kompletny, gotowy do zainstalowania pakiet zawierający lampę UV, reaktor ozonowy, filtry, pompę, zbiornik i sterowanie
  •  Zbiornik o pojemności 220 l
  • Ciśnienie zasilania do 4,6 bar
  • Regulowany przepływ do 50 l/min

Unikalna, opatentowana technologia

HydroInfinity to pozbawiony chemikaliów system oczyszczania wody, który inaktywuje wszystkie patogenne organizmy z wody, w tym bakterie E. coli, salmonellę, bakterie Legionella i cryptosporidium oocyst.

Woda pochodzi z własnego systemu pozyskiwania wody deszczowej, studni, wód powierzchniowych, odwiertów lub sieci wodociągowej. 

Opatentowana technologia oczyszcza zanieczyszczoną wodę, nie zawiera chemikaliów, zgodnie z niezależnie weryfikowanymi standardami i międzynarodowo uznawanymi procesami certyfikacyjnymi i regulacyjnymi, spełniając wymagania standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i europejskiej dyrektywy DWD (dyrektywa w sprawie wody pitnej). 

Internet-of-Things i Wi-Fi umożliwiają zdalny monitoring norm jakości wody. 

HydroInfinity to jedyne rozwiązanie umożliwiające przechowywanie i natychmiastowe dostarczanie wody pitnej – zazwyczaj ciśnienie do 4,6 bar i przepływ wylotowy 50 l/min.

Reaktor ultrafioletowy (UV) dezaktywuje bakterie i patogeny

Opatentowana technologia spowalnia prędkość wody przez „spiralną” komorę reaktora UV, zapewniając inaktywację wszystkich bakterii, wirusów i mikroorganizmów.

Ekonomiczna praca

Włączanie tylko w razie potrzeby, energooszczędna lampa UV jest przetestowana na minimum 5 lat i umożliwia bezpieczną kontrolę wzrokową.

Ozon – naturalny środek dezynfekujący

Ozon utlenia i rozkłada bakterie.. Wewnętrzny zbiornik o pojemności 220 l przechowuje z precyzyjnym sterowaniem poziomu naturalnie samodezynfekującą się, ozonowaną wodę. W przeciwieństwie do innych maszyn o dużych rozmiarach, ta opatentowana technologia dokładnie wytwarza, mierzy i steruje poziom ozonu w przechowywanej wodzie. W serii HydroInfinity Residential, cały wodny ozon jest usuwany przez opatentowany filtr Destruct Ozone przed użyciem, podczas gdy w serii HydroInfinity Agricultural ozonowana woda zachowuje poziom ozonu, zapewniając udowodnione korzyści dla zwierząt hodowlanych w okresie ciąży dzięki eliminacji antybiotyków.

Bezpieczna woda

Ponieważ technologia jest procesem wolnym od chemikaliów (nie stosuje się chloru ani fluoru), nie powstają rakotwórcze THM (trihalometany), co gwarantuje zrównoważone zaopatrzenie w czystą, świeżą wodę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Elektroniczne czujniki, systemy zdalnego sterowania i opatentowane oprogramowanie automatycznie dbają o to, by zanieczyszczona woda nie dostała się do urządzenia i go nie opuściła. Dostarczana jest stale tylko najczystsza, najbezpieczniejsza woda. 

Branże i zastosowania

Branże i zastosowania

Zalecane branże i zastosowania

Pompy do wody w hodowli
Hodowla i drób Pompy do wody w hodowli