Solutions

Xylem offers a range of advanced wastewater and water solutions to help operators around the world achieve their required water effluent while delivering optimal performance, reliable operations and substantial energy savings no matter what industry or application. Working with customers, Xylem listens, learns, and adapts to local environments, ensuring the best possible design, customized to meet their specific needs. Below are some recommended industries and applications.

Ścieki miejskie

Używając moc, którą wykorzystuje natura do oczyszczania rzek i strumieni – powietrza, drobnoustrojów, grawitacji, światła – przemysł kanalizacyjny zrewolucjonizował warunki sanitarne i przyniósł zdrowie swoim społecznościom, rzekom, strumieniom, jeziorom i oceanom. Dzięki szerokiej ofercie i doświadczeniu firmy Xylem, potrzeby klientów są oceniane, a odpowiednie rozwiązanie zapewnia niskie koszty cyklu życia. Kiedy woda opuszcza instalację, nie jest już ściekami, ale jest cennym zasobem.

 

Miejska woda pitna

Przedsiębiorstwa wodociągowe muszą robić więcej za mniej, a to nie jest łatwe. Muszą oszczędzać energię, wykorzystywać każdą kroplę wody, najskuteczniej wykorzystywać pracowników w celu obniżania kosztów, jednocześnie spełniając bardziej rygorystyczne wymagania i poprawiając jakość. Firma Xylem opracowuje innowacje, dzięki którym procesy i sprzęt są bardziej energooszczędne, bardziej niezawodne, bardziej efektywne pod względem zużycia wody i łatwiejsze w obsłudze.

Akwakultura

Akwakultura odpowiada za 50 procent spożywanych ryb na świecie. Oczekuje się, że uzależnienie od akwakultury będzie nadal rosło, przy kilkukrotności tempa wzrostu innej produkcji mięsa. To rosnące oparcie na akwakulturze pokazuje ogromne możliwości, ale również zwiększa zagrożenia dla producentów. Firma Xylem oferuje procesy, które mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia działań akwakulturowych, w tym dezynfekcja wody w obiegu jest bardzo ważna, jeśli chodzi o utrzymanie dobrego stanu zdrowia ryb, wymienniki ciepła pomagają utrzymać temperaturę wody w optymalnym zakresie i pełne uzupełnienie pomp.

Przemysł spożywczy

Przy ciągle rosnącej populacji ludności, zrównoważone wyżywienie świata to wyzwanie dla całego świata. W centrum uwagi znajduje się woda, ponieważ produkcja żywności to największy odbiorca wody. Zmniejszenie zużycia wody w produkcji żywności to główny cel dla branży spożywczej. Firma Xylem pomaga w optymalizacji i zarządzaniu na każdym etapie cyklu wodnego w produkcji. Klienci wykorzystują kompletne rozwiązania dotyczące cyklu wodnego, jak energooszczędne pompy marki Flygt do transportowania wody przez zakład wraz z wiodącymi w branży technologiami filtracji Leopold, uzdatnianiem biologicznym Sanitaire i systemami dezynfekcji i utleniania Wedeco.

 

Gospodarka morska

Środowisko morskie jest surowe. Niezależnie od tego, czy chodzi o statek handlowy, okręt wojenny czy platformę morską, przestrzeń jest na wagę złota, z niewielkim miejscem na części zamienne do każdego procesu lub elementu wyposażenia. Wyłączenie nie stanowi opcji, dlatego wybrany sprzęt musi być wytrzymały i niezawodny. Portfolio produktów firmy Xylem w połączeniu z doświadczeniem w zakresie inżynierii procesowej zapewnia rozwiązania, które są energooszczędne, skuteczne i przede wszystkim niezawodne.

Przemysł celulozowo-papierniczy

Firma Xylem współpracuje z producentami masy celulozowej i papieru od ponad dwóch dekad, aby włączyć do swoich procesów najbardziej zaawansowane, energooszczędne i łatwe w obsłudze systemy ozonowania. Marka Wedeco firmy Xylem opracowała system Z-Compact specjalnie dla potrzeb przemysłu celulozowo-papierniczego, łączący niezawodność i energooszczędność z kompaktową konfiguracją i systemami podłącz i używaj do szybkiej instalacji i rozruchu. W celu oczyszczania ścieków, marka Sanitaire zapewnia urządzenia do rozpuszczania ozonu w zawieszonych systemach oczyszczania biologicznego. Proces biofiltracji marki Leopold, łącząc ozon, rozkłada się i uzdatnia nawet najtrudniejsze ChZT.