FLYGT CONCERTOR™

04 stycznia 2019

Urbanizacja, rosnące koszty energii i potrzeba zrównoważonych rozwiązań sprawiają, że redukcja kosztów staje się pilnym priorytetem dla wszystkich. Wyobraźcie sobie, że do 2050 r. około 70% ludności świata będzie mieszkać w miastach – zwiększy to skalę wyzwań związanych z oczyszczaniem ścieków.

Zintegrowane inteligentne rozwiązanie generuje realne oszczędności

Globalne trendy, takie jak wzrost demograficzny, zmiana klimatu, zgodność z normami środowiskowymi i prawnymi, wywierają dużą presję na operatorów miejskich i  przemysłowych w  zakresie zarządzania ściekami. Operatorzy publiczni i prywatni stoją przed nowymi i rosnącymi wyzwaniami, takimi jak wzrost kosztów energii, zwiększona liczba elementów stałych w ściekach, wyzwania finansowe, redukcja przestojów i wizyt serwisowych.

W odpowiedzi na te wyzwania Xylem wprowadził pierwszy na świecie system pompowania ścieków ze zintegrowaną inteligencją. Ta prawdziwie przełomowa innowacja – Flygt Concertor™ – jest w stanie wyczuć warunki pracy w swoim otoczeniu, dostosowując działanie w czasie rzeczywistym i przekazując informacje zwrotne operatorom pompowni.

Integracja inteligentnych urządzeń sterujących wbudowanych w technologie o wysokiej wydajności to obiecujące rozwiązanie, minimalizujące koszty inwestycji w zakresie kontroli i zapobiegania problemom operacyjnym. Zintegrowany inteligentny system pompowania Concertor™ został przetestowany w 10 pompowniach ścieków na całym świecie i  wykazał istotny wpływ na obniżenie kosztów elektrycznych, reaktywne koszty operacyjne, ryzyko środowiskowe i znaczną poprawę odporności zasobów. 

Efektywne zarządzanie zasobami

Flygt Concertor™ oferuje bardzo szeroki zakres pola charakterystyk. Nie potrzebujesz doskonałych danych projektowych pompowni ani dużego inwentarza. Jedna pompa samodzielnie dostosowuje się lub może być dostosowana do zmieniających się warunków hydraulicznych – bez konieczności zmiany średnicy wirnika lub wielkości silnika. W przeciwieństwie do konkretnej charakterystyki wydajności pomp konwencjonalnych, pompa Concertor umożliwia dokonanie właściwego wyboru w  całym zakresie wydajności. Sprawia to, że wybór jest niezwykle prosty, a wydajność może być łatwo zmieniana i dostosowywana na miejscu lub zdalnie w zależności od potrzeb.

Bezawaryjne pompowanie i oszczędność energii Dzięki unikalnemu połączeniu technologii i inteligentnych funkcjonalności można utrzymać pompownię w czystości, a pompa zachowuje ciągłość pracy bez zapychania się. Bezawaryjna praca zainstalowanych pomp Flygt Concertor™ umożliwia zmniejszenie kosztów czyszczenia pompowni o 80%.

Zużycie energii rośnie. Czy można zmniejszyć rachunek za energię elektryczną nawet o 70% w porównaniu z konwencjonalnym systemem? Cały system Flygt Concertor™ to prawdziwa oszczędność energii. Wyposażony w  nowe oprogramowanie i  sprzęt nowej generacji, Concertor został zaprojektowany do automatycznej optymalizacji, aby zapewnić najniższe możliwe zużycie energii. Wynika to w dużej mierze z opatentowanej przez Flygt funkcji Energy Minimizer, która automatycznie umożliwia ciągłość pracy wszystkich pomp w pompowniach w najbardziej wydajnych punktach pracy.

Oszczędność energii to coś więcej niż tylko zaawansowane oprogramowanie. Niezrównana wydajność pompowania jest również możliwa dzięki najnowocześniejszym komponentom, takim jak nowy silnik o sprawności odpowiadającej klasie IE4 i nowa samooczyszczająca się hydraulika Adaptive – N. Jako że nie ma potrzeby wentylacji, chłodzenia lub ogrzewania szaf, można uzyskać znaczne oszczędności w całym cyklu użytkowania.

W artykule dokonano przeglądu kilku przypadków, aby odkryć korzyści uzyskane dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów pompowania w aplikacjach ściekowych i przedstawiono ich przełożenie na skok technologiczny w zakresie zarządzania infrastrukturą ściekową i jej eksploatacją.

Materiał i metody

Testy przeprowadzono w różnych miejscach przy użyciu zatapialnego układu pompującego z samodostosowującą się zintegrowaną elektroniką sterującą i  oprogramowaniem (Concertor XPC, Xylem Inc.). System obejmuje zaawansowaną ochronę silnika i samokontrolę, aby zapobiec przegrzaniu i zatkaniu, silnik o równoważnej klasie sprawności IE4 i wiodącą na rynku innowację w postaci niezatykającego się wirnika Adaptive N. Funkcje wbudowane w elektronikę sterującą obejmują funkcję samouczenia, zapewniającą minimalizację zużycia energii elektrycznej, wykrywanie zatkania, funkcję czyszczenia pompy, funkcję czyszczenia pompowni i rurociągu.

Wydajność systemu była ściśle monitorowana na 10 globalnych pompowniach zmagających się z różnymi problemami operacyjnymi, w tym gromadzenie się substancji stałych i tłuszczy w pompowni, zatykanie się pompy oraz minimalizowanie zużycia energii oraz zajmowanej powierzchni w szafie sterowniczej. Wydajność okazała się lepsza przez cały okres próbny.

Wyniki i wnioski

Wyniki testów wydajności systemu Concertor™ wykazały udoskonalenia podsumowane w  czterech kategoriach: obniżone koszty serwisu reaktywne związanego z czyszczeniem pompy i pompowni, zmniejszenie zużycia energii, redukcję kosztów inwestycji w stan magazynowy i  mniejsza wymagana powierzchnia zewnętrznej szafki sterowniczej. Udowodniono, że integracja sterowania funkcjami pompowania w urządzeniu poprawia wydajność systemu.

Integracja funkcji czyszczenia pompy i pompowni wykazała zmniejszenie o  80% kosztów związanych z serwisem i wynajmem wozów asenizacyjnych. Lotnisko Heathrow (Wielka Brytania) całkowicie wyeliminowało zdarzenia zapychania się, które miały miejsce 2-3 razy na kwartał.

Integracja sterowania z  wysokiej wydajności silnikiem i  niezatykającym się wirnikiem powoduje zmniejszenie zużycia energii nawet o 70% w porównaniu z konwencjonalnymi pompami z zewnętrznym sterowaniem. Oprogramowanie optymalizujące energię umożliwia dostosowanie punktu pracy pompy do warunków pracy oraz zapewnia jak najbardziej efektywne działanie systemu. Integracja sterowania w obudowie pompy zapobiega zapotrzebowaniu na energię potrzebną do wentylacji i chłodzenia szafy sterowniczej.

Wreszcie, całkowita integracja elektronicznego sterowania systemem w pompie umożliwiła zmniejszenie szafy elektrycznej o 50%, dzięki wyeliminowaniu zabezpieczeń silnika, przemiennika częstotliwości i klimatyzacji. Integracja systemu zmniejsza również koszty godzin na projektowanie, programowanie i instalację konwencjonalnego systemu.

F I R M A X Y L E M …

…jest międzynarodowym koncernem zajmującym się technologią wody. Naszym celem jest opracowywanie zaawansowanych rozwiązań, które usprawnią sposób wykorzystania wody, jej oszczędzanie oraz ponowne wykorzystanie. Oferujemy produkty i usługi w zakresie transportowania, uzdatniania, analizowania, monitorowania oraz zwracania wody do środowiska, dla zastosowań komunalnych, przemysłowych, a także w usługach budownictwa komercyjnego i mieszkalnego. Xylem posiada także w swoim portfolio inteligentne systemy pomiarowe, technologie sieciowe oraz zaawansowane rozwiązania analityczne dla urządzeń wodnych, elektrycznych i gazowych. Działamy w ponad 150 krajach, oferując naszym użytkownikom kompleksowe i ekologiczne rozwiązania. Więcej informacji można uzyskać pod adresem

www.xylemwatersolutions.com/pl

Dominika Kołodziejska

Marketing & Communication Specialist, Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o