Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Kierownictwo wykonawcze

Zespół kierownictwa wykonawczego firmy Xylem jest kierowany przez prezesa i dyrektora zarządzającego firmy Xylem, Patricka K.  Deckera i obejmuje liderów naszych zespołów handlowych oraz czterech centrów wzrostu, a także globalnych szefów marketingu, finansów, działu kadr, IT i działu prawnego.

Patrick Decker

Patrick Decker

Prezes i dyrektor generalny

Pan Decker został mianowany prezesem i dyrektorem generalnym firmy Xylem w marcu 2014 r. Pełni również funkcję dyrektora zarządu. Jako lider branży wodnej, Pan Decker zasiada w Komitecie Energii i Ochrony Środowiska przy okrągłym stole biznesowym oraz jakoCzłonek rady wykonawczej Bipartisan Policy Center ds. infrastruktury, która opracowuje zalecenia dotyczące inicjatyw zachęcających do dodatkowych inwestycji sektora prywatnego w infrastrukturę w celu promowania wzrostu gospodarczego.​ Przeczytajcały życiorys

Tomas Brannemo

Starszy wiceprezes i prezes Transport and Treatment oraz prezes Xylem Europe Gmbh

Jako prezes Transport and Treatment firmy Xylem, Tomas Brannemo odpowiada za wszystkie aspekty globalnych operacji, w tym strategię, sprzedaż i marketing, rozwój produktów, produkcję i łańcuch dostaw dla silnych marek ukierunkowanych na produkty w tych firmach.Przeczytaj cały życiorys

David Flinton

Starszy wiceprezes i prezes, odwadnianie

David Flinton został starszym wiceprezesem i prezesem działu odwadniania firmy Xylem we wrześniu 2015 r.  Jest odpowiedzialny za globalne działania, w tym strategię, marketing marki, rozwój produktu, produkcję i łańcuch dostawPrzeczytaj cały życiorys

John Kehoe

Headshot - J Kehoe - Square.jpg

Senior Vice President and Chief Information Officer

John Kehoe was named Senior Vice President and Chief Information Officer of Xylem in September 2018.  Reporting to Xylem President and Chief Executive Officer Patrick Decker, he will lead the Company's global information technology organization. Read full bio.

Steven Leung

Starszy wiceprezes i prezes, rynki rozwijające się

Steven Leung jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności handlowej firmy Xylem na rynkach wschodzących, w tym w Chinach, Azji, Indiach, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej, a także w Australii i Nowej Zelandii. Przeczytaj cały życiorys

Anthony Milando

Starszy wiceprezes ds. stałego rozwoju i transformacji biznesowej

Tony Milando dołączył do firmy Xylem w 2015 roku i jest odpowiedzialny za kierowanie doskonaleniem działalności i upraszczanie procesu w organizacjiPrzeczytaj cały życiorys

Mark Rajkowski

Starszy wiceprezes i dyrektor finansowy

Mark Rajkowski został mianowany starszym wiceprezesem i dyrektorem finansowym firmy Xylem w marcu 2016 r.  Raportując do prezesa i dyrektora generalnego firmy Xylem, Patricka Deckera, poprowadzi globalną organizację finansową przedsiębiorstwa. Przeczytaj cały życiorys

Colin R. Sabol

Starszy wiceprezes i prezes, rozwiązania pomiarowe i kontrolne

Colin Sabol jest starszym wiceprezesem i prezesem ds. rozwiązań pomiarowych i kontrolnych firmy Xylem. Stanowisko objął w październiku 2017 r. i jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty światowych działań, w tym strategię, marketing, sprzedaż, rozwój produktów, łańcuch dostaw i produkcję. Przeczytaj cały życiorys

Kairus Tarapore

Starszy wiceprezes i dyrektor ds. zasobów ludzkich

Kairus Tarapore kieruje rozwojem i realizacją strategii personalnej firmy w celu wsparcia celów biznesowych i priorytetów strategicznych firmy Xylem.  Konkretnie, Pan Tarapore nadzoruje obszary rozwoju kierownictwa i talentów, przejęcia talentów, zarządzania wydajnością, strategią technologi personalnej i wynagrodzenia i nagród. Przeczytaj cały życiorys

Claudia S. Toussaint

Claudia Toussaint

Starszy wiceprezes, generalny radca prawny i sekretarz spółki

Claudia Toussaint jest odpowiedzialna za działania prawne, zgodności i środowiskowe, BHP w firmie Xylem.  Została starszym wiceprezesem, generalnym radcą prawnym i sekretarzem spółki Xylem w październiku 2014 r.Przeczytaj cały życiorys

Joseph P. Vesey

Starszy wiceprezes i dyrektor ds. marketingu

Joe Vesey jest odpowiedzialny za działania marketingowe przedsiębiorstwa, skupiając się na wyjątkowych potrzebach klientów w konkretnych branżach, poszerzając cyfrowe działania marketingowe, budując komercyjną doskonałość i rozwijając kluczowe funkcje zarządzania kluczowymi klientami oraz zintegrowane działania IT w celu przyspieszenia komercyjnej doskonałości. Przeczytaj cały życiorys