Building Information Modelling - de digitale revolutie van de bouwsector

BIM verandert de wereldwijde bouwactiviteiten bij de waterbedrijven, in de industrie en de bouwsector. BIM verbetert ook de manier waarop partijen binnen de waardeketen (zoals investeerders, eigenaren, facility managers, consultants, aannemers, distributeurs, groothandels en fabrikanten) samenwerken in een gemeenschappelijke digitale dataomgeving om een duurzamere levenscyclus te creëren.

BIM_Circle_Infographic_1200x628_NEW_v2.jpg

BIM is niet alleen een 3D-bestand van een product. Het is een gestructureerde manier van werken in een digitale omgeving om informatie te verzamelen, te beheren en uit te wisselen gedurende de gehele levenscyclus van een asset (bijv. watervoorzieningsinstallatie, bedrijfsgebouw, industriële fabriek). Grafische en niet-grafische gegevens van afzonderlijke activacomponenten (bv. pompen) worden gecombineerd om digitale activamodellen te complementeren. Dit resulteert in digitale kopie naast het actieve asset.

Ruimte, CO2-footprint, energieverbruik, operationele effectiviteit en levenscycluskosten kunnen al in de plannings- en ontwerpfase van het project worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. De verbeterde projectplannen en de hogere ROI bieden eigenaren en investeerders een gebouw of infrastructuur dat precies is afgestemd op hun behoeften.

Aannemers gebruiken BIM om alle benodigde componenten voor vereenvoudigde berekeningen, projectmanagement, inkoop en activiteitenplanning te verzamelen. Het verzekeren van tijdige oplevering van het project en binnen het budget. Dankzij de door BIM ontworpen activa zijn er geen onaangename verrassingen tijdens de bouw- en installatiefase.

Alle relevante informatie van de systemen en onderdelen van een gebouw wordt door BIM in een compact en overzichtelijk digitaal gegevenspakket aangeleverd. Het helpen van operators en facility managers met hun werkzaamheden, onderhoud en toekomstige renovaties. Daarnaast kunnen digitale bedieningsmodellen (digitale kopie) van het fysieke object worden gemaakt om exploitanten en eigenaren te helpen bij het maken van betere beslissingen voor continue systeemoptimalisatie (bijv. HVAC-optimalisatie). Dut maakt assets efficiënter, betrouwbaarder en beschikbaar tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten. En dat is de toekomst van Smart Buildings.

Xylem loopt voorop in het BIM-traject als onderdeel van onze missie om een duurzame toekomst op te bouwen door het leveren van digitale oplossingen. Dit doen we door nauw samen te werken met onze business partners en klanten en door ons dienstenpakket en onze diensten altijd uit te breiden en te innoveren.

Building Information Modelling - Voordelen voor adviseurs, architecten en ontwerpers

BIM heeft de bouwsector veroverd. Consultants, architecten en ontwerpers kiezen BIM voor de resultaten in de plannings- en ontwerpfase van hun project. Ruimte, CO2-footprint, energieverbruik, operationele effectiviteit en levenscycluskosten kunnen in een vroeg stadium van het project worden gesimuleerd en geoptimaliseerd. Dit resulteert in verbeterde projectplannen en een substantieel hoger rendement van de investering (ROI). Xylem vroeg ontwerpers wereldwijd naar het belang van BIM voor hun huidige business. Een overweldigende 91% gaf aan dat BIM nu verplicht is in de bouwsector. In het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken en Finland is BIM al verplicht in het ontwerp en de bouw van openbare gebouwen en infrastructuur. Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en Nederland zijn de volgende landen die BIM in Europa verplicht zullen stellen op basis van Europese richtlijnen*.

* Vanaf 18 april 2016 moeten de EU-landen de volgende drie richtlijnen omzetten in nationale wetgeving: Directive 2014/24/EU on public procurement, Directive 2014/25/EU on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors, Directive 2014/23/EU on the award of concession contracts.

Waar vind u Xylem's BIM-bestanden?