Sanitaire Sanitaire OSCAR optimalisator voor procesprestaties

Overzicht Systeemcomponenten Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
 • Realtime procesmeter en besturingssysteem voor vuilwater

 • Regelaar voor beluchting, nutrient en biomassa

 • Intuïtieve grafische gebruikersinterface (GUI) en afgelegen toegankelijkheid

 • Behouden en gestabiliseerde afvalwaterkwaliteit zonder excessief energieverbruik

 • Geïnstalleerde, geprogrammeerde en geteste hardware en software voorafgaand aan verscheping

 • Extra garanties en procesgaranties

 • Geavanceerde plug and play-sensors van WTW en YSI

Wat kan OSCAR doen?

De Sanitaire OSCAR optimalisator voor procesprestaties is een aanpasbaar geïntegreerd soft en hard ware-besturingssysteem voor het biologische proces dat gebruikt wordt met Xylem’s zuiveringsapparatuur om een installatie te helpen met het behalen van gewenste prestatie en bedieningsbudget. Het OSCAR-systeem is de bedieningshulp en biedt:

 • Efficiënte bediening met dynamische aanpassing aan veranderende condities om contaminanten te verwijderen voor gegarandeerde afvalwaterkwaliteit.

 • Betrouwbare zuivering om materiaalbediening te optimaliseren met energiebesparing en beperkt verbruik van chemicaliën

 • Gebruiksvriendelijke intuïtieve gebruikersinterface en afgelegen toegankelijkheid, gecombineerd met transparante realtime bewaking en elektronische helpfuncties die direct in de mens/machine interface (HMI) zijn ingebouwd.

OSCAR weet hoe installaties te helpen hun zuiveringsdoeleinden te behalen.

Het Sanitaire OSCAR-systeem wordt standaard met een bedieningspaneel geleverd, inclusief programmeerbare logische controller en HMI, beluchtingsregelaar en service. Bijkomende aanpasbare hardware, software en services zijn beschikbaar. Bekijk onze Systeemonderdelen-tab voor meer informatie en leer meer over wat sommige van onderstaande opties voor u kunnen doen.

Hardware:

 • OSCAR kent betrouwbare regelaars. Alle bedieningspanelen zijn geprogrammeerd en getest voorafgaand aan verscheping met gebruik van geavanceerde onderdelen die goed gekend zijn in de sector.

 • OSCAR kent veiligheid. Voor een zekere gemoedsrust bij het afstand bedienen van uw besturingssysteem, gebruikt het OSCAR-systeem een hoog gewaardeerd EWON-webportaal.

 • OSCAR kent elektronische helpfuncties. De HMI omvat alarmmanagement en probleemoplossing, procestrend, onderhoudswaarschuwingen en gebruiks- en onderhoudshandleiding die allemaal direct toegankelijk zijn in de GUI en op afstand, waardoor de benodigde middelen beschikbaar zijn om de vuilwaterzuiveringsinstallatie efficiënt te bedienen.

 • OSCAR kent instrumentatie. Het OSCAR-systeem gebruikt de meest geavanceerde Xylem-sensors van WTW YSI en MJK voor betrouwbare bewaking.

Software:

 • OSCAR kent regeling van biomassa. De optionele SIMS-regelaar bewaakt en regelt sludge-verspilling om een stabiele biomassa te onderhouden voor consistente bezinkingskarakteristieken, optimalisering van energie en betrouwbaar, hoge kwaliteit afvalwater.

 • OSCAR kent nutriëntregeling. De optionele nutriëntregelaars (ammoniak-, nitraat-, fosfor en/of NURO-regeling) meten actuele nutriëntconcentraties in het afvalwater om vergunningsverplichte aërobe, anoxische en/of anaerobe condities te optimaliseren met energiebesparingen van 20% of meer.

 • OSCAR kent beluchtingsregeling. De standaard beluchtingsregelaar past ventilator- en klepbediening van het beluchtingssysteem aan om de gewenste ontbonden zuurstofconcentratie te behouden met minimaal energieverbruik.

Service:

Elk OSCAR-systeem is op maat ontworpen om aan specifieke behoeften te voldoen en alle panelen zijn getest voorafgaand aan verscheping. Bij Xylem werken onze biologische procesexperts samen met raadgevende ingenieurs, eindgebruikers en systeemintegratoren om het correcte ontwerp te verzekeren voor de volledige vuilwaterzuiveringsinstallatie.

Systeemcomponenten

Systeemcomponenten

Bedieningspaneel (hardware)

Bedieningspaneel (hardware)

Bij elk OSCAR-systeem wordt standaard een procesbedieningspaneel geleverd.  Het bedieningspaneel omvat een besturingskast, PLC, HMI, Webport, HOA-schakelaars en waakvlammen.  

Stroomvoorzieningen (hardware)

Stroomvoorzieningen (hardware)

Elektrische apparatuur zoals motorstarters, aandrijvingen met variabele frequentie en motorregelcentra kunnen worden geleverd op basis van de apparatuurvereisten. Voedingscomponenten kunnen worden geleverd als paneelmontage, wandmontage en/of gehuisvest in een motorbesturingscentrum.

Instrumentatie (hardware)

Instrumentatie (hardware)

Proces- en vloeistofinstrumentatie is opgenomen zoals vereist om bewaking en regelaarfuncties te ondersteunen.

Procesregelaars (software)

Procesregelaars (software)

Beluchtingsregeling wordt standaard geleverd bij elk OSCAR-systeem. Daarnaast wordt bij alle ICEAS-oplossingen een basisregeling inbegrepen. De volgende procesregelaars kunnen ook worden geleverd op basis van specifieke behoeften:

 • Druk/MOV-regeling
 • Ammoniakregeling
 • NURO-regeling voor ICEAS
 • SIMS-biomassa-regeling
 • Nitraatregeling
 • Fosforcontrole voor chemische toevoer
Safety Nets (Software)

Safety Nets (Software)

Safety nets voor processen en instrumenten zijn opgenomen waar vereist voor de geselecteerde procesregelaars. Safety nets detecteren sensor- en procesproblemen en als deze kritiek zijn, wordt automatisch overgeschakeld op veilige werkingsmodus. 

Monitoring (Software)

Monitoring (Software)

Proces- en vloeistofmonitoring zoals verzocht op de HMI. 

Externe toegang en besturing klant (software)

Externe toegang en besturing klant (software)

Veilige externe toegang kan worden verleend op verzoek zowel in de installatie als daarbuiten, voor zowel zichtbaarheid als voor besturing. 

Projectondersteuning (service)

Projectondersteuning (service)

Xylem biedt ondersteuning tijdens de levensduur van het project, inclusief de fasen voor voorstel, indiening en uitvoering.  Services omvatten:

 • Indiening en O&M-documentatie
 • Inbedrijfstelling en opstarten
 • Mechanische, elektrische en proces-training
Xylem externe toegang en ondersteuning (service)

Xylem externe toegang en ondersteuning (service)

Xylem biedt 24/7 telefonische ondersteuning op afstand, inclusief toegang op afstand voor het oplossen van problemen, technische ondersteuning en programmawijzigingen. 

Specificaties

Specificaties

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Brochure