Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Over Leopold

Leopold is al lang wereldleider in de water- en afvalwaterzuiveringsindustrie die en levert zowel filtratie- als zuiveringsystemen. Leopold ontwerpt en levert systemen voor zwaartekrachtfiltratie, zuivering, denitrificatie, slibverzameling en terugwinning van terugloopwater. Leopold-oplossingen zijn ideaal voor het verwijderen van algen, contaminanten en nutriënten, ontzilting-voorbehandeling, hergebruik, SDI en smaak- en geurreductie. Sinds de oprichting in 1924 heeft Leopold pionierswerk verricht en een aantal innovatieve technologieën ontwikkeld die gericht zijn op het verbeteren van de waterkwaliteit en het verlagen van de kosten. Met meer dan 8.000 installaties zijn klanten van over de hele wereld afhankelijk geworden van de expertise en het technologische leiderschap van Xylem op het gebied van water- en afvalwaterzuivering.

Sinds 1924 ontwerpt en produceert Leopold snelle zwaartekrachtfiltratie- en zuiveringsoplossingen voor de behandeling van water en afvalwater. Leopold levert drinkwaterzuiveringsinstallaties met media-filtratie, terugwinning van terugloopwater en oplossingen voor voorbehandeling voor ontzilting, terwijl ze afvalwaterzuiveringsinstallaties levert met tertiaire filtratie en denitrificatie-oplossingen. Ze leveren ook drinkwater- en afvalwaterzuiveringsinstallaties met oplossingen voor dissolved air flotation (DAF) zuivering en slibverzameling.

Leopold-technici zijn beschikbaar om te helpen bij het analyseren, evalueren en ontwerpen van alle aspecten van een compleet filtersysteem, waaronder het evalueren van influent-waterkwaliteit, het bepalen van optimale laadsnelheden en de beste ontwerpconfiguratie, het selecteren van de beste media-eigenschappen en het ontwerpen van het terugloopproces. Het hoogwaardige Leopold Filterworx-filtersysteem van Xylem wordt compleet geleverd met goten, draineerbuizen, integrale media-ondersteuning, speciaal ontworpen media, terugloopwatergoten en systeembesturing. Het resultaat is een kosteneffectief, efficiënt en hoogwaardig systeem dat is ontworpen om aan de eisen van de klant te voldoen. 

Het Clari-DAF-systeem van Leopold wordt gebruikt om onbehandeld water te zuiveren door verontreinigingen zoals troebelheid, algen, kleur, ijzer/mangaan, organische stoffen en smaak- en geurstoffen te verwijderen. Het is een zeer effectieve, beproefde technologie voor het verwijderen van deeltjes met lage dichtheid evenals Giardia en Cryptosporidium. Het werkt beter dan conventionele zuivering door een consistente waterkwaliteit te leveren, constant hoge vaste slibstoffen te produceren en tegen hoge ladingssnelheden te werken, resultaten die de totale bedrijfskosten van de klant kunnen verminderen.

Leopold biedt ook oplossingen voor het opvangen van slib met de Clari-VAC zwevende slibvanger en de CT2 onderwater-slibvanger. Deze systemen worden gebruikt in nabezinktanks om het vaste slib te verwijderen. Voor die gebieden waar stikstof- en fosfornutriënten moeten worden verwijderd, biedt Leopold elimi-NITE denitrificatiesystemen om de filters biologisch actief te maken zodat het effluent voldoet aan de verplichte nitraat- en fosforniveaus. 


Uw dichtstbijzijnde Leopold-locatie

Er is helaas geen locatie bij u in de buurt gevonden

Een preciezere locatie verkrijgen

Persberichten

Er zijn momenteel geen persberichten. Kom later terug om te kijken of er nieuwe persberichten zijn.