The Smarter Water Manager

Samenlevingen in de gehele wereld worden geconfronteerd met een steeds heviger wordende storm. Complexe uitdagingen zoals waterschaarste, demografische veranderingen, extreme weerpatronen en een verouderde

of onder spanning staande infrastructuur botsen met elkaar en vormen een bedreiging voor cruciale water-, energie-, transport-, ondernemings- en gezondheidsnetwerken. De watersector bevindt zich in het middelpunt van de storm.

Download White paper