It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

MiPro eco3 plus Advanced Oxidation Process (AOP)

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Geschikt voor verschillende soorten organische en anorganische microverontreinigingen en andere hardnekkige substanties.
  • Combineert Xylem’s Wedeco ozonsysteem met H2O2-doseereenheid.
  • Vernietiging van ozonresten

Waarom Advanced Oxidation Process (AOP)?

Waterbedrijven rapporteren een wereldwijde stijgende trend op het vlak van problematische microverontreiningen in watervoorraden. Sporen van organische/anorganische vervuilers zoals NDMA, MTBE, 1.4-dioxaan en EDC worden vaak gevonden in grond- en oppervlaktewater.

Industrialisatie, intensieve landbouw en medische voorzieningen, hebben allemaal bijgedragen aan een toename van verontreinigingen. Eens deze microverontreinigingen de menselijke voedselketen binnendringen via drinkwater, is er een langetermijnrisico voor zowel de gezondheid als voor menselijk en dierlijk genetisch materiaal. Traditionele behandelingsmethoden zijn niet langer voldoende om een volledige verwijdering van deze verontreinigingen te garanderen.

Toegenomen verontreiniging in drinkwater kan ook toegeschreven worden aan klimaats- en demografische veranderingen. Hierdoor is er een hoger risico op waterschaarste en dus zal er een toenemende vraag naar direct of indirect hergebruik van vuilwater voor drinkwaterdoeleinden zijn.

Het Advanced Oxidation Process (AOP) is een ideale aanpak voor het verwijderen van deze nieuwe soorten van waterverontreiniging. AOP is de combinatie van twee of meer processen om hydroxylradicalen (OH-radicalen) te genereren of om het aantal ervan te verhogen. De OH-radicalen dragen bij aan de oxidatie van ongewenste stoffen. In vergelijking met andere oxidanten, heeft het OH-radicaal een aanzienlijk hoger oxidatiepotentieel.

Eenmaal hydroxylradicalen zich in water gevormd hebben, reageren ze onmiddellijk met vrijwel alle bestaande oxideerbare stoffen. De hoge degradatieprestaties en de snelle reactiekinetica van dit proces vormen de succesformule voor het elimineren van talrijke hardnekkige verontreinigingen.

De beste technologie beschikbaar

Bij voorkeur zou verontreinigd water altijd moeten worden behandeld met het meest geschikte en efficiënte proces dat beschikbaar is. 

Het Wedeco MiPro eco3 AOP-systeem van Wedeco bestaat uit een Wedeco ozonsysteem en een H2O2-doseereenheid. Het systeem is een injectie/reactie-eenheid en vernietigt ozonresten.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documents