It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Behandling av avløpsvann

Farmasøytiske produsenter må ta seg av API i avløpsvannstrømningene. Kommunale kloakkrenseanlegg og tilsynsorganer har begynt å regulere visse bekymringsverdige kontaminanter, og denne trenden vil fortsette og bli strengere. Bekymringsverdige kontaminanter inkluderer antibiotika, steroider, hormoner og hormonforstyrrende stoffer (EDC) og andre typer API som er skadelige for livet i vannet samt menneskelig helse når de slippes ut i overflatevann. Behandling av avløpsvann må ta seg av disse restene samt de tradisjonelle bestanddelene i avløpsvann som BOD, TSS, ammoniakk, giftighet og pH.

Xylem har utviklet et sett avanserte systemer for behandling av avløpsvann som kan takle de mest motstandsdyktige API-ene og hormonforstyrrende stoffene samt tradisjonelle kontaminanter. Sanitaires MBR-system kombinerer aerob biologisk behandlingslufting med UF for å håndtere BOD, TSS og næringsstoffer samt mange typer API. Wedecos UV og MiPRO avanserte oksidasjonsprosesser ødelegger bakterier samt bryter den motstandsdyktige API-er. Leopolds biologisk aktive filtrering (BAF) fullfører tilbudet og kan effektivt fjerne oksiderte API-rester etter ozonering.

Merker
Merker
Sanitaire
Sanitaire

Løsninger for biologisk behandling av avløpsvann for offentlige og industrielle nett.

Wedeco
Wedeco

Pålitelig og miljøvennlig teknologi for behandling av vann og avløpsvann.

Flygt
Flygt

Et premium-utvalg av produkter og løsninger for flytting og behandling av vann og avløpsva