It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Systemer og løsninger for behandling av vann og avløpsvann

Xylem tilbyr en portefølje med produkter og systemer som er utformet for å kunne overholde kravene og utfordringene ved behandling av vann og avløpssvann på en effektiv måte. Fra smartere lufting til avansert filtrering og kjemikaliefri desinfeksjon, Xylems eksperter evaluerer kundenes varierende behov og hjelper dem til å finne de riktige løsningene for sine bruksforhold.

Utstyr for lufting av avløpsvann
Utstyr for lufting av avløpsvann

Lufting bidrar til å lage aerobe omgivelser for mikrobiell nedbryting av organisk material

Biologisk avløpsvannbehandling
Biologisk avløpsvannbehandling

Behandle avløpsvann biologisk ved å bruke “sequencing batch reactors” (SBR), membranbiorea

Vanndesinfeksjonssystemer & avløpsvannbehandling
Vanndesinfeksjonssystemer & avløpsvannbehandling

Kjemikaliefrie, miljøvennlige desinfeksjons- og oksidasjonssystemer

Systemer for vann og avløpsvannfiltrering
Systemer for vann og avløpsvannfiltrering

Filtrering er den mekaniske eller fysiske operasjonen som brukes for å separere faste stof