It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpeovervåking MAS 711 pumpeovervåkingssystem

Oversikt Bransjer og bruksområder Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Oversikt

Produktegenskaper
 • Beskyttelse mot kostbar pumpeskade
 • Nettverktøy for enkel håndtering, oversikt og analyse
 • Svart boks registrerer hendelser knyttet til alarmer
 • Pumpeminne med fabrikksettpunkter gjør installasjon og vedlikehold enklere
 • SCADA-tilkobling, åpenhet og fjernkommunikasjon

LEDENDE PUMPEBESKYTTELSE, OVERSIKT OG ANALYSE

MAS 711 er utformet for å forbedre den unike påliteligheten til Flygt-pumper ytterligere. Som en del av et komplett Flygt pumpesystem bidrar den til å redusere kostnader i løpet av pumpens levetid. MAS henter inn måledata via sensorer for å beskytte pumpen mot skadelige forhold. Før pumpen stoppes kommer det en advarsel. Informasjon om avvikende verdier gjør det mulig for operatøren å sette i verk forebyggende tiltak. Et minne i pumpen er forberedt med individuelle alarm-settpunkter og utstyrsdata. Dette brukes til å kunne utføre initiell oppstart og vedlikehold. Nettverktøyet gir mulighet for kommunikasjon med systemet med en standard PC, et nettbrett eller til og med en smarttelefon. En standard nettleser er alt du trenger for å få en visuell oversikt, trender og sporing av feil. Dette gjør at MAS er effektiv, instruktiv og lett å bruke. Den såkalte svarte boksen kobler alarmer til loggede data, en unik funksjon for sporing av feil.

MÅLE- OG REGISTRERINGSFUNKSJON

MAS 711 måler, registrerer og overvåker ulike mengder som kan plottes eller eksporteres: 

Standard overvåkning

 • Motortemperaturvern, termokontakter
 • Motortemperaturmåling, Pt100
 • Overvåkning av temperatur på hovedlager, Pt100
 • Lekkasjeovervåkning i statorhuset og koblingsboksen, flottørbrytere
 • Pumpestrøm i én fase
 • Driftstid og antall starter

Valgfri overvåkning

 • Vibrasjon
 • Motortemperaturmåling i tre faser, Pt100
 • Overvåkning av temperatur på bærelager, Pt100
 • Registrering av vann i olje, kapasitiv lekkasjesensor

Valgfri effektanalysator

 • Pumpestrøm i tre faser 
 • Strømubalanse
 • Spenning i tre faser
 • Spenningsubalanse
 • Effektfaktor
 • Effekt
 • Energi (kWh)

Bransjer og bruksområder

Bransjer og bruksområder

Anbefalte bransjer og bruksområder

Avløpsvannsystemer
Bygningssystemer Avløpsvannsystemer
Trykkøkning
Vannsklier og attraksjoner Trykkøkning
Trykkøkning
Surfeattraksjoner Trykkøkning
Trykkøkning
Kommersielle bassenger Trykkøkning
Vannkraft
Energi og kraft Vannkraft
Kull
Energi og kraft Kull
Bypass- og backup-pumping
Generelt industri Bypass- og backup-pumping
Slampumping
Avløpsvann > Slamhåndtering Slampumping
Løftestasjoner
Avløpsvann Løftestasjoner
Håndtering av overvann
Overvann og oversvømmelse Håndtering av overvann
Overvannsdrenering
Overvann og oversvømmelse Overvannsdrenering
Flomforebygging
Overvann og oversvømmelse Flomforebygging
Dokumentasjon og verktøy

Interaktive verktøy

Teknisk produktinformasjon

Finn mer teknisk produktinformasjon om Xylem-produktene dine her.

Dokumenter

Flygt MAS 711 Brochure

Tilhørende produkter og tjenester