It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kvernpumper og trykkavløpssystemer

Kvernpumpesystemer for lønnsomme installasjoner i krevende terreng

Et trykkavløpssystem (PSS) er et smart og økonomisk alternativ for mer fjerntliggende boligområder. Trykkavløpssystemer bruker små, trykksatte (fylte) utløpsrør og legges i grunne, smale grøfter som følger de naturlige konturene i terrenget. Pumpenes knusefunksjon reduserer størrelsen på faste materialer slik at de enkelt kan transporteres i mindre utløpsrør.

Systemet består av et avgrenet rørsystem med liten diameter, og er basert på små pumpestasjoner som ligger nær hus hvorfra avløpsvann mottas. Avløpsvann fra et trykkavløpssystem utløper i selvfall eller i en større mottakspumpestasjon for videre transport til et renseanlegg.

Disse systemene kan installeres i alle størrelser, fra en enkelt husstand til et større utbyggingsprosjekt eller en hel region. Et lite system kan involvere noen få husstander, og et stort system kan involvere hundrevis eller tusenvis av pumpestasjoner. Den samme skaleringen gjelder for Flygt sine overvåknings- og styresystemer, fra enkel alarmhåndtering til avanserte Scada-systemer som kompletterer våre trykk-avløpssystemer.

Xylem designer systemer i henhold til de spesifikke kravene til systemet, og du vil få den beste pumpeløsningen for ditt trykkavløpssystem. Disse pakkene består av produkter som er utprøvd og testet i fabrikk og i felten, og er enkle å installere, drive og vedlikeholde og fortsetter å levere i årevis, uten problemer.

Produkter Services Merker Ressurser
Produkter
Pumpetilbehør
Pumpetilbehør

Tilbehør designes og velges slik at de matcher våre premium-produkter og applikasjoner.

Pumper og prefabrikerte pumpesystemer
Pumper og prefabrikerte pumpesystemer

Xylem tilbyr mange forprosjekterte og ferdigmonterte pumpestasjonsløsninger.

Pumper
Pumper

Informasjon, brukstips og tekniske data for alle pumpetypene våre.

Pumpestyring og overvåkingssystemer
Pumpestyring og overvåkingssystemer

Overvåknings- og styringsprodukter som hjelper deg holde kontrollen hele døgnet.

Services
Hvis Xylem-utstyr brukes på en dyktig og sikker måte, får du mer tilbake på din investering. Du har kjøpt Xylem-utstyr på grunn av dets holdbarhet, pålitelighet og effektivitet. Sørg for at du får mest utbytte av det ved å sørg for at...
Merker
Flygt
Flygt

Et premium-utvalg av produkter og løsninger for flytting og behandling av vann og avløpsva

Ressurser

Ressurser

PSS Advanced Leaflet M3068
PSS Compit 460 Flyer