It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Horisontale aksialstrømningspumper WCXH

Oversikt Dokumentasjon og verktøy
Oversikt

Oversikt

Produktegenskaper
 • Volumstrømmer fra 30 000 til 500 000 gallons/min (7 000 til 115 000 m3/h)
 • Løftehøyder opp til 26 ft (8 m)
 • Utløp opp til 132” eller mer (3352 mm)
 • 100 til 135 o/min

TIÅR MED UTPRØVD YTELSE I OMRÅDER HVOR FLOMREGULERING ER EN LIVSSTIL

 • Den store fordelen med denne typen pumpe er at det roterende elementet sitter “høyt og tørt” bort fra korrosjonseffektene av det pumpede vannet når pumpen ikke er i bruk. Derfor gir den horisontale konstruksjonen lengre holdbarhet sammenlignet med vertikalt monterte pumper. 
 • Siden den horisontale pumpen sitter utenfor vannet, blir sumputgravingen og dermed byggekostnadene redusert. 
 • Pumpehuset er splittet horisontalt; det øvre huset kan tas bort, og man får tilgang til hele den roterende anordningen. Det gjør vedlikehold og utskifting enklere. 
 • Det delte pumpehuset gjør det mulig å frakte pumpen i lettere deler. Det reduserer behovet for en større kran, og reduserer dermed bygge- og transportkostnader. 
 • Produktegenskapene omfatter også et bredt utvalg av materialer for pumpehjul og boller, og gjør det mulig å tilpasse pumpen til den foreliggende bruken.
 • WCXH-pumpen kan også monteres vertikalt ved behov. 
 • Lett tilgjengelige servicesentre, tekniske kunnskaper, reservedeler og støtte sikrer minimale driftsstanskostnader og mest kostnadseffektiv drift. 

Dokumentasjon og verktøy

Dokumentasjon og verktøy

Interaktive verktøy

Teknisk produktinformasjon

Finn mer teknisk produktinformasjon om Xylem-produktene dine her.

Dokumenter