It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Yleiskuvaus Asiakirjat ja työkalut ;
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Huolellisesti testattu ja valittu
  • Oikea voitelu
  • Suojaa laakereita ja rasvaa roskilta ja saastumiselta
  • Yksi toimittaja, joka käyttää yksilöiviä Flygt-osanumeroita

Valikoitu pitkään kestävää suorituskykyä varten

Laakerit ovat tärkeitä osia, jotka takaavat omalta osaltaan Flygtin vedenpoistopumppujen pitkäkestoisen, ongelmattoman toiminnan. Vaikka laakeri on näennäisen pieni osa, sen oletettu kestoikä vaikuttaa huomattavasti huoltoväliin. Vuosien kenttäkokemuksen ja testauksen ansiosta Xylem ymmärtää ja tuntee erinomaisesti tekijät, jotka vaikuttavat laakerin suorituskykyyn ja käyttöikään.

Flygtin tuotteissa käytettävien laakereiden käyttöikä on vuosien tuotekehityksen ja kenttäkokemuksen ansiosta yleensä yli 50 000 tuntia.

Flygtin yksilöivät osanumerot tavaavat oikean laakerikokoonpanon valinnan

Ensi näkemältä Flygtin laakerit saattavat vaikuttaa hyväksyttyjen ja tunnettujen toimittajien normaalikokoisilta, tavallisilta laakereilta. Kaikissa Flygt-tuotteiden laakereissa on kuitenkin erittäin tärkeät erityiset toleranssit ja välykset. Muiden toimittajien laakereiden kokonaismitat saattavat olla samankaltaiset, mutta silti voi olla tärkeitä eroja, joita on vaikea havaita paljaalla silmällä. Tämän vuoksi laakereita on vaikea vertailla.

Esimerkiksi ulkokehän merkintä ei aina anna riittäviä tietoja laakerin valintaa varten. Tämä tieto yksinään ei riitä oikean laakerin ja kokoonpanon valintaan tietylle Flygt-pumpulle. Laakerin käyttöikä voi lyhentyä ja tuotteen yleinen luotettavuus voi heiketä merkittävästi, jos käytetään samankaltaista laakeria, jossa vain yleiset mitat ovat samat. Joissain tapauksissa tällaisen laakerin käyttö voi jopa kumota aiemmat tuotehyväksynnät ja mitätöidä takuun.

Tämän vuoksi kaikissa Flygt-pumpuille tarkoitetuissa laakereissa on yksilöivät Flygt-osanumerot, jotta voidaan varmistaa, että oikeat ja asianmukaiset laakerit tilataan ja asennetaan laitteiston teknisten tietojen mukaisesti.

Alkuperäiset Flygt-varaosat takaavat täydellisen sopivuuden.

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat ja työkalut

Asiakirjat