It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

FI_banner-1_1360x600_SWW_autumn2020.jpg

Rakenna älykäs vesihuoltoverkosto – tuhti webinaaripaketti vesihuollon ammattilaisille

Älykäs vesihuoltoverkosto antaa verkoston ylläpitäjälle reaaliaikaista dataa verkoston toiminnasta. Datan avulla pystyt tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Voit hyödyntää dataa esim. käyttöhaasteiden määrittelemiseen, kunnossapidon optimointiin ja ajoitukseen sekä laskutuksen tarkentamiseen.

Smart Water -syyswebinaarissa kerromme tosielämän esimerkkien kautta tekniikoista ja ratkaisuista, jotka ovat auttaneet vesilaitoksia ja jätevedenpuhdistamoita ympäri maailmaa. Keskitymme erityisesti putkiston sisäisiin tarkistustekniikoihin, jotka havaitsevat ja paikantavat tarkasti mm. runkolinjan vuodot, ilmataskut ja verkoston sijainnin. Lisäksi kerromme datan analysointityökaluista ja digitaalisista vesimittareista.

Paineellisten käyttövesi- ja viemäriputkilinjojen kuntokartoitus, osa 1 – 15.9.2020, klo 10–11

SmartBall on vapaasti uiva työkalu paineellisten käyttövesi- ja viemäriputkilinjojen tarkastamiseen. Sillä voidaan tarkastaa pitkiä putkiosuuksia yhdellä kertaa putken normaalia käyttöä keskeyttämättä. Tässä sessiossa esittelemme SmartBall-tekniikan, ja kerromme miten verkostoa kartoitettiin Hyvinkäällä ja Jyväskylässä.

Ilmoittaudu mukaan tästä 

Paineellisten käyttövesi- ja viemäriputkilinjojen kuntokartoitus, osa 2 – 22.9.2020, klo 10–11

Verkoston sisäisillä kuntotutkimusmenetelmillä voidaan tehokkaasti tutkia verkoston kuntoa ja paikallistaa ongelmakohdat jopa puolen metrin tarkkuudella. Tässä sessiossa esittelemme paineistettujen putkien kartoitukseen tarkoitetut PipeDiver- ja PipeDiver Ultra -työkalut sekä Sahara-tutkimusmenetelmän käyttövesiputkistolle.

Ilmoittaudu mukaan tästä 

Ota älykkäistä vesimittareista kaikki hyöty irti – 29.9.2020, klo 10–11

Vesimittarien etäluenta tarjoaa mahdollisuuden verkoston reaaliaikaiseen hallintaan, monitorointiin ja laskutukseen sekä painepiirien luontiin. Sensus tarjoaa moderneja ja äärimmäisen tarkkoja vesimittareita teollisuuden kiinteistöistä aina asuinhuoneistoihin asti.

Ilmoittaudu mukaan tästä 

Puhdasvesiverkoston reaaliaikainen hallinta tuo lisää toimintavarmuutta – 6.10.2020, klo 10–11

Tehokkaassa puhdasvesiverkoston hallinnassa analysoidaan jatkuvasti verkoston toimintaa ja tehdään optimointia sekä ylläpitotoimenpiteitä reaaliaikaisen tiedon perusteella. Tässä sessiossa kerromme Visentin seurantajärjestelmästä, joka lukee eri merkkisten anturien lähettämää dataa ja jalostaa tietoa selkeiksi kokonaisuuksiksi. Tietojen perusteella voidaan havaita mm. vuodot ja paineiskut. Seurantajärjestelmän hyödyt näkyvät päivittäisessä käytössä, mutta sen avulla voidaan toteuttaa myös yksittäisiä tarkastuksia hyödyntäen verkoston olemassa olevia antureita.

Ilmoittaudu mukaan tästä 

Viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamon optimointi ja hallinta – 13.10.2020, klo 10–11

Jätevedenpuhdistamojen käyttökuluihin vaikuttavat mm. energiankulutus ja kemikaalien käyttö. Syksyn viimeisessä webinaarissa esittelemme Xylem BLU-X-optimointijärjestelmän, joka on tarkoitettu jätevedenpuhdistamoille. BLU-X auttaa prosessin tehokkaassa ja reaaliaikaisessa hallinnassa, ja mikä puolestaan auttaa säästämään operointikustannuksia ilman kalliita laiteinvestointeja.

Ilmoittaudu mukaan tästä

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.