It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Takaisin: Liuenneeseen ilmaan perustuvat flotaatiojärjestelmät

Liuenneeseen ilmaan perustuva Clari-DAF-flotaatiojärjestelmä

Yleiskuvaus Tekniset tiedot Toimialat ja sovellukset Asiakirjat ja työkalut
Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Tuotteen ominaisuudet
  • Poistaa pääasialliset epäpuhtaudet, kuten levät, saostuneet orgaaniset aineet, raudan ja mangaanin
  • Polymeeriä ei tarvita, erinomainen selkeyttäjä ennen kalvosuodatusta
  • Suuri kuormitus – jopa 40 m/t, 10-kertainen perinteisiin selkeytysjärjestelmiin verrattuna
  • Kompakti rakenne – jopa 1/10 perinteisen selkeytysjärjestelmän tilantarpeesta
  • Järjestelmästä tulevan veden sameusarvo on yleensä reilusti alle 1 ntu ennen suodatusta, minkä ansiosta suodatusaika on 3–4 kertaa parempi aiempiin selkeytysjärjestelmiin verrattuna
  • Voidaan asentaa betonialtaisiin tai toimittaa teräspakettilaitoksena
  • Nopea käynnistys
  • Muita sovelluksia ovat mm. avoin tulomeriveden esipuhdistus, suodattimen vastavirtapesupalautus ja jätevesilaguunin laskuveden jälkipuhdistus

Tehokas pienitiheyksisten kiintoainesten poisto

Xylemin Leopold Clari-DAF -järjestelmä on selkeytystekniikka nopeaan painovoimaiseen ja kalvosuodattimella toimivaan syöttöveden esikäsittelyyn. Se on erittäin tehokas ja todistetusti toimiva tekniikka, jolla poistetaan järvistä ja altaista pienitiheyksisiä hiukkasia, jotka ovat ongelmallisia tavanomaisissa selkeytysjärjestelmissä. Clari-DAF-järjestelmä poistaa erittäin tehokkaasti suodattimia tukkivia leviä ja saostuneita kiintoaineksia (TOC, Fe, Mn) sekä giardia-loiset ja kryptosporidiumit.

Prosessi perustuu käsitteeseen, että pienitiheyksiset kiintoainekset on helpompi saada kellumaan kuin laskeutumaan pohjaan. Normaalisti kiintoainekset, jotka ovat mikronin sadasosien kokoisia, täytyy saada painumaan pohjalle, kun taas vain mikronin kymmenesosien kokoiset partikkelit saadaan helposti kellumaan. Sen suorituskyky on ylivertainen perinteiseen selkeytykseen verrattuna ja takaa tasaisen veden laadun, tuottaa tasaisen suuren lietekiintoainesten määrän ja toimii suurilla kuormituksilla. Tämä voi alentaa kokonaiskäyttökustannuksia.

Clari-DAF-järjestelmä aloittaa liuottamalla ilmaa paineella veteen Henryn liukenemislain mukaisesti. Paineen purkaminen erityisen laitteen kautta luo miljoonia mikrokuplia, jotka ovat halkaisijaltaan noin 30–100 mikronia. Mikrokuplat kiinnittyvät vedessä olevaan flokkiin ja nostavat sen pintaan poistettavaksi. Tästä muodostuva kelluva liete poistetaan sitten veden pinnalta hydraulisella menetelmällä ja imuojat poistavat selkeytetyn veden altaan pohjalta.

Säästöä laitoksen kokonaiskäyttökustannuksiin

Xylemin Leopold Clari-DAF -järjestelmä voi parantaa merkittävästi veden laatua alhaisemmin kustannuksin. Poistoveden paremman laadun ansiosta suodattimen huuhteluväli pitenee, vastavirtahuuhteluvettä tarvitaan vähemmän, suodatusainetta hajoaa vähemmän ja suodattimesta jätteeksi -aika lyhenee. Pidemmät suodattimen huuhteluvälit tarkoittavat pienempää energiankulutusta, koska suodattimen vastavirtapesua tarvitaan harvemmin. Laitoksen pienempi vedenkulutus ja lyhyempi suodattimesta jätteeksi -aika tarkoittaa, että vähemmän puhdistettua vettä menee hukkaan. Tämä tuo säästöjä.

Clari-DAF-järjestelmä tuo säästöjä myös kemikaalikuluista. Perinteiseen selkeytyslaitokseen verrattuna Clari-DAF kuluttaa vähemmän saostusaineita ja polymeerejä. Tällöin vältetään lisääntynyt kemikaalien ja sekoittamisen tarve, jotta saadaan suurempi, raskaampi flokki, joka laskeutuu. Clari-DAF-järjestelmää käyttävissä vedenpuhdistuslaitoksissa myös kiintoainesten käsittely paranee huomattavasti. Lietetuotoksen käsittelyyn kuluvien henkilötyötuntien määrä vähenee kiintoainesten paremman paakkuuntumisen ansiosta. Kustannussäästöjä voidaan saavuttaa sekä alhaisempien lietteen hävittämiskustannusten että alempien työvoimakustannusten ansiosta.

Leopold Clari-DAF -järjestelmää voidaan myös käyttää huomattavasti suuremmalla kuormituksella, ja se mahdollistaa kompaktin rakenteen, jossa läpivirtausnopeudet ovat jopa kymmenen kertaa suuremmat perinteisiin selkeytysaltaisiin verrattuna. Kompaktin rakenteen ansiosta maankäyttö tehostuu etenkin olemassa olevissa laitoksissa, joissa ei ole tilaa laajentaa, ja asennus betonisäiliöihin auttaa pitämään pääomakustannukset alhaisina sekä minimoi korroosion. Järjestelmän pieni koko mahdollistaa myös useiden erilaisten Clari-DAF-järjestelmää käyttävien selkeyttimien jälkiasennuksen, jolloin voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä kunnallistekniikan rakennuskustannuksissa ja -ajassa.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

General Information
ClariDAF – ilmaflotaatiojärjestelmä
Applications
Potable Water Clarification, Tertiary Wastewater,Filter Backwash Water
Flow rate
0.25 MGD+ (950 m3/day+)
Contaminates removed
Algae, Turbidity, Organics, Iron, Manganese, TOC
Process warranties offered
Warranties on effluent quality
Single source responsibility
Yes, to supply all system components
Types of sludge removal available
Mechanical or Hydraulic
Standards met
AWWA, ASTM, ASME
Construction type
New or existing, high system loading rate often allows for retrofits of existing clarifiers
Tank construction
Concrete for 1 MGD+ and steel tank package plants for <1 MGD per tank
Typical system loading rates
4-16 gpm/ft2 (10-40 M/hr)
Recycle system
>95% efficient packed tower saturator operated at 80 psi (5.5 Bar) @ 10% of total flow
System Components
ClariDAF – ilmaflotaatiojärjestelmä
Packed tower air saturation tanks
Epoxy Coated Carbon Steel, 304, 316, Fiberglass, Rubber Lined Carbon Steel
Recycle pumps
Centrifugal
Air compressor
Oil Less Rotary Scroll or Screw Compressor
Rapid mixers
Axial Impeller or Static Mixer
Flocculators
Axial Impeller, Variable Speed, Materials -304, 316, Duplex Stainless
Skimmer
Logic Controlled, Variable Speed, 1/2 hp Drive Motor, Materials - 304, 316, Super Duplex
Sludge beach
304, 316, Super Duplex, HDPE
Spray wash system
Logic Controlled
Control system
Automatic, Manual, Semi-Automatic
System control
PC, PLC, HMI, Touchscreen
Valves
Butterfly
Valve actuator
Electric, Pneumatic, Manual
Influent and effluent gates
Open Close or Modulating Control, 304, 316, Fiberglass
Instrumentation
Mag-meter, Pressure Transducers, Ultra Sonic Level Transmitters
Online process instrumentation
Turbiditmeters, pH Meters, Chlorophyll meter
Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Toimialat ja sovellukset

Selkeyttäminen
Puhdas vesi Selkeyttäminen
Suodatus
Jälkikäsittely Suodatus
Desinfiointi
Puhdas vesi Desinfiointi
Desinfiointi
Sade- ja tulvavesi Desinfiointi
Desinfiointi
Jätevesi Desinfiointi
Desinfiointi
Uudelleenkäyttö Desinfiointi
Selkeyttäminen
Puhdas vesi Selkeyttäminen
Jälkikäsittely
Uudelleenkäyttö Jälkikäsittely
Jätevesi
Asuinrakennukset Jätevesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Suodatus
Jälkikäsittely Suodatus
Desinfiointi
Puhdas vesi Desinfiointi
Desinfiointi
Sade- ja tulvavesi Desinfiointi
Desinfiointi
Jätevesi Desinfiointi
Desinfiointi
Uudelleenkäyttö Desinfiointi
Selkeyttäminen
Puhdas vesi Selkeyttäminen
Jälkikäsittely
Uudelleenkäyttö Jälkikäsittely
Jätevesi
Asuinrakennukset Jätevesi
Jätevesi
Kunnallinen vesihuolto Jätevesi
Puhdas vesi
Kunnallinen vesihuolto Puhdas vesi