Lider linii produkcyjnej

Operations | Strzelin, Poland, Poland
Job Details Apply
Job Details

Xylem |ˈzīləm|  

1) Tkanka w roślinach, która odprowadza wodę z korzeni w górę;  

2) wiodąca globalna firma w dziedzinie technologii wodnych.  

 
Xylem, wiodąca globalna firma zajmująca się technologiami wodnymi, zajmująca się rozwiązywaniem najtrudniejszych problemów związanych z wodą na świecie, jest wiodącym światowym dostawcą wydajnych, innowacyjnych i zrównoważonych technologii wodnych poprawiających sposób wykorzystania, zarządzania, konserwacji i ponownego wykorzystania wody. Nasz międzynarodowy zespół jest zjednoczony we wspólnym celu: tworzeniu zaawansowanych technologii i innych zaufanych rozwiązań w celu rozwiązania światowych wyzwań związanych z wodą. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie organizacji integracji i różnorodności, w której każdy czuje się zaangażowany, szanowany, doceniany i połączony, i gdzie każdy może swobodnie wnieść swoje autentyczne ja i pomysły.
  

Jeśli jesteś podekscytowany i pasjonujesz się pomaganiem #letssolvewater, chcemy Cię poznać! Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nas na www.xylem.com.  


Rola:   

Lider produkcji odpowiedzialny jest za zarządzanie podległym obszarem produkcyjnym i koordynacją podległego procesu produkcyjnego oraz ścisłą współpracą z działami wspierającymi produkcję. Wykonywanie czynności produkcyjnych. Wykonywanie czynności na stanowisku zgodnie z przepisami prawa. Bycie przykładem kultury Xylem, reprezentowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i aktywna partycypacja w budowaniu bezpiecznego środowiska pracy.  

• Zarządzanie podległym zespołem pracowników   

• Koordynacja kluczowych wskaźników produkcyjnych KPI na podległym obszarze produkcyjnym (produktywność, bezpieczeństwo, jakość, terminowość)  

• Odpowiedzialność za redukcję odpadów na podległym obszarze  

• Raportowanie zużycia i nadzór nad stosowaniem środków ochrony indywidualnej  

• Motywowanie i rozwijanie operatorów produkcji na podległych obszarach, budowanie zaangażowania pracowników   

• Odpowiedzialność za porządek w podległym obszarze, zgodnie ze standardami 5S  

• Prowadzenie instruktażu stanowiskowego dla nowych pracowników, zapewnienie wszelkich niezbędnych szkoleń podległym pracownikom  

• Uczestnictwo w projektach mających na celu wzrost KPI oraz raportowanie oszczędności  

• Nadzorowanie procesów związanych z „+QDIP” w podległym dziale, a w szczególności:  

- codzienne prowadzenie spotkań otwierających i zamykających zmianę oraz zachowanie standardów na tablicach  

-„+” nadzorowanie podległego obszaru pod kątem BHP   

-„Q” nadzorowanie jakości wytwarzanych produktów i komunikowanie problemów  

-„D” realizacja zleconych planów produkcyjnych  

-„I” nadzór stanów magazynowych i komunikowanie o braku materiałów/komponentów do produkcji  

-„P” utrzymywanie planowanego poziomu produktywności i wprowadzanie zmian podnoszących produktywność na dedykowanym obszarze  

   

Wymagania:
  

  • ·        Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
  • ·        Doświadczenie w pracy na produkcji
  • ·        Doświadczenie na stanowisku liderskim w firmie produkcyjnej
  • ·        Odpowiedzialność za powierzone zadania
  • ·        Umiejętności analityczne I techniczne
  • ·        Umiejętności komunikacyjne
  • ·        Dokładność i skrupulatność

Oferujemy Ci coś więcej niż tylko „pracę”

  

  • ·        Rozwój zawodowy— aby zwiększyć możliwości naszych pracowników, oferujemy szeroką gamę doświadczeń wspierających rozwój zawodowy naszych pracowników i ciągłe uczenie się.

   

  • ·        Total Rewards– Oferujemy kompleksowe programy wynagrodzeń, świadczeń, uznania, uczenia się i rozwoju, integracji życia zawodowego i korporacyjnego oraz obywatelstwa korporacyjnego.

   

  • ·        Watermark— Watermark to nasz program społecznej odpowiedzialności biznesu, którego celem jest zapewnienie edukacji i dostępu do bezpiecznej wody, aby zapewnić zdrowe życie, równość płci i prężne społeczności. Pracownicy mają możliwość nauki i wolontariatu w różnych projektach związanych z wodą.

   

Xylem jest pracodawcą równych szans. Decyzje o zatrudnieniu są podejmowane bez względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie narodowe lub etniczne, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek, niepełnosprawność, status chronionego weterana lub inne cechy chronione prawem. 

  

Apply Now
Apply