Supplier Quality Engineer

Operations | Strzelin, Poland, Poland
Job Details Apply
Job Details

Xylem |ˈzīləm|

1) Tkanka w roślinach, która odprowadza wodę z korzeni w górę;

2) wiodąca globalna firma w dziedzinie technologii wodnych.

 
Xylem, wiodąca globalna firma zajmująca się technologiami wodnymi, zajmująca się rozwiązywaniem najtrudniejszych problemów związanych z wodą na świecie, jest wiodącym światowym dostawcą wydajnych, innowacyjnych i zrównoważonych technologii wodnych poprawiających sposób wykorzystania, zarządzania, konserwacji i ponownego wykorzystania wody. Nasz międzynarodowy zespół jest zjednoczony we wspólnym celu: tworzeniu zaawansowanych technologii i innych zaufanych rozwiązań w celu rozwiązania światowych wyzwań związanych z wodą. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie organizacji integracji i różnorodności, w której każdy czuje się zaangażowany, szanowany, doceniany i połączony, i gdzie każdy może swobodnie wnieść swoje autentyczne ja i pomysły.

Jeśli jesteś podekscytowany i pasjonujesz się pomaganiem #letssolvewater, chcemy Cię poznać! Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nas na www.xylem.com. 


Rola:

Supplier Quality Engineer (SQE) jest odpowiedzialny za koordynację dostawców i weryfikację standardów jakościowych zgodnie z wymaganiami zakładu. Osoba ta jest odpowiedzialna za przeprowadzanie regularnych audytów dostawców w celu zapewnienia zgodności z normami regulacyjnymi, a także za aktywny udział w inicjatywach i projektach rozwoju jakości lokalnych dostawców, w oparciu o uzgodnione plany kontroli jakości.

 • Ocena wyrobu dotycząca jego zgodności z wymaganiami
 • Wizyty i audyty u dostawców, w celu nadzorowania wprowadzanych działań i weryfikacji akcji korekcyjnych
 • Udział w działaniach zapobiegawczych na etapie uruchomienia projektu / produktu- konsultacja jakościowa
 • Zatwierdzenie części w produkcji seryjnej – PPAP – podejmowanie decyzji co do poziomu zatwierdzeń
 • Zapewnienie, że wszystkie wymagania techniczne przy zatwierdzaniu części zostały spełnione
 • Planowanie i przeprowadzanie audytów u dostawców (procesu, wyrobu, systemu)
 • Nadzór nad jakością dostaw, ustalanie planów kontroli wejściowej
 • Analiza jakościowa komponentów
 • Wystawianie reklamacji do dostawców, egzekwowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • Analiza wskaźników jakościowych dostawców – działania aktywujące dostawców w celu osiągniecia wyznaczonych celów
 • Weryfikacja i przygotowanie procedur, instrukcji i formularzy jakościowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość technik pomiarowych
 • Analityczne rozwiązywanie problemów/doskonała komunikacja bezpośrednia i pośrednia
 • Znajomość rysunku technicznego i podstaw GD&T
 • Zarządzanie zatwierdzeniem wyrobu wg wymagań PPAP i APQP
 • Obsługa narzędzi standardowego oprogramowania (MS-Office, ERP mile widziany)
 • Znajomość podstawowych technik wytwarzania
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Metodologia analizy wg. 8D, 5WHY, analizy przyczyn źródłowych, FMEA,
 • Znajomość normy ISO 9001
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Zaangażowanie, inicjatywa, chęć rozwoju i poszerzania wiedzy i umiejętności

Lokalizacja:
Strzelin

System pracy:
Stacjonarnie


Oferujemy Ci coś więcej niż tylko „pracę”

 • Rozwój zawodowy— aby zwiększyć możliwości naszych pracowników, oferujemy szeroką gamę doświadczeń wspierających rozwój zawodowy naszych pracowników i ciągłe uczenie się.
 • Total Rewards– Oferujemy kompleksowe programy wynagrodzeń, świadczeń, uznania, uczenia się i rozwoju, integracji życia zawodowego i korporacyjnego oraz obywatelstwa korporacyjnego.

 • Watermark— Watermark to nasz program społecznej odpowiedzialności biznesu, którego celem jest zapewnienie edukacji i dostępu do bezpiecznej wody, aby zapewnić zdrowe życie, równość płci i prężne społeczności. Pracownicy mają możliwość nauki i wolontariatu w różnych projektach związanych z wodą.

Xylem jest pracodawcą równych szans. Decyzje o zatrudnieniu są podejmowane bez względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie narodowe lub etniczne, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek, niepełnosprawność, status chronionego weterana lub inne cechy chronione prawem. 

Apply Now
Apply