Integritetspolicy

Xylem samt dess divisioner och dotterbolag (gemensamt namn "Xylem") upprätthåller och driver den här och andra webbplatser (som gemensamt kallas "Xylems webbplatser") och är känsliga för integritetsproblem på Internet. Följaktligen anser Xylem att du bör känna till vår praxis för information online, vilken sorts information vi kan komma att samla in och hur vi avser att använda denna information. 

För alla besökare på någon av Xylems webbplatser, inhämtar vi besökarens domännamn och/eller IP-adress. 

Om du kommunicerar med oss via e-post kommer vi att inhämta din e-postadress; annars samlas bara personlig information in på Xylems sajter om du frivilligt väljer att uppge den. Sådan personlig information kan innefatta ditt namn och/eller namnet på din arbetsgivare, din adress, telefonnummer och e-postadress. Om vi frågar efter personlig information kommer vi att försöka tala om hur vi kommer att använda informationen när vi ber om den, men innan du uppger den. 

Informationen som vi samlar in kan komma att aggregeras för att analysera vilka sidor våra besökare använder, antalet besök, genomsnittlig tid som tillbringas på webbplatsen, etc. Den sammanlagda informationen kommer att användas för att förbättra utformningen och innehållet på Xylems webbplatser. Vanligtvis används den personliga information som vi samlar in för att besvara besökarens frågor, men i vissa fall kan den användas för marknadsanalys eller för att tillhandahålla information om dina produkter eller relaterade produkter och tjänster som vi tror kan vara till stöd för din affärsverksamhet. 

Vi kan komma att göra informationen tillgänglig för våra distributörer, försäljningsrepresentanter, eller andra affärspartners så att de kan svara på en besökares frågor eller tillhandahålla information om våra produkter eller relaterade produkter och tjänster som vi tror kan varat till stöd för din affärsverksamhet. Alternativt kan Xylems webbplatser tillhandahålla länkar till webbplatser för våra distributörer, försäljningsrepresentanter eller andra affärspartners och medan vi anser att de håller en hög standard och respekterar privatskydd, är vi inte ansvariga för deras innehåll eller vilka sekretessrutiner de använder. 

Xylem kommer inte att sälja någon personlig information som har erhållits genom en besökares besök på eller användning av en av Xylems webbplatser, förutom om det ingår som en del av en försäljning av ett dotterbolag eller av en divisions alla, eller nästan alla tillgångar, som dotterbolaget eller divisionen har samlat in eller använder under loppet av sin löpande verksamhet. 

Du bör vara medveten om att:

  • Om vi blir ombedda att avslöja personlig information enligt lag, av en domstol eller enligt framställning från en statlig myndighet eller polismyndighet, kan vi komma att göra detta 
  • Vi kan komma att vidarebefordra din personliga information eller uppgifter om din användning av webbplatsen till andra företag inom Xylemkoncernen. 
  • Vi kan dela information när så är nödvändigt för att förebygga bedrägeri eller andra illegala aktiviteter, som avsiktliga attacker på Xylems IT-system, och när det är nödvändigt för att etablera eller bevara ett juridiskt anspråk eller försvar. 

Avseende säkerhet: Vi använder krypteringstekniker enligt branschstandard när vi överför eller tar emot konsumentuppgifter genom våra webbplatser. Vi har tillbörliga säkerhetsåtgärder på plats inom våra fysiska anläggningar för att skydda mot stöld, missbruk eller ändring av information som vi har samlat in från dig på vår webbplats. Vi kan emellertid inte garantera säkerheten hos någon sådan information. 

Kakor (cookies) och webbsignaler

Förutom domännamn och/eller IP-adress kan Xylem också komma att automatiskt samla in information om dig när du besöker våra webbplatser.  Informationen vi samlar in och delar är anonym och inte personligt identifierbar. Den innehåller inte ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. 

Den här informationen talar om för oss saker som; hur många användare som besökte vår webbplats och vilka sidor de har använt. Genom att samla in den här informationen lär vi oss hur vi bäst kan utforma vår(a) webbplats(er) för våra nuvarande och framtida besökare. 

För att samla in den här informationen använder vi ett antal olika analyser, optimeringsverktyg, taggar och pixelspårning med hjälp av kakor (eller ”cookies” på engelska) eller webbsignaler, enligt beskrivningarna nedan: 

  • Kakor

En kaka är en liten textfil som placeras på din dators hårddisk av din webbläsare när du först besöker sajten. Xylem använder kakor både för att se till att sajten fungerar ordentligt, samt för att registrera användarspecifik information om vilka sidor du besökte liksom registrera tidigare aktiviteter på vår webbplats för att kunna tillhandahålla bättre service när besökare återvänder till vår webbplats. Det finns två slags kakor som Xylem använder: 

§  Temporära kakor

Också kallad för session cookie; en temporär kaka sparar information om en användare tillfälligt i datorns minne så att den kan komma ihåg någonting om dig medan du besöker webbplatsen. Temporära kakor samlar inte in någon information från din dator och raderas när du stänger din webbläsare. 

§  Permanenta kakor

Också kallad för persistent cookie, eller lagrad cookie; en permanent kaka samlar in identifierande information om användaren inklusive webbsurfingvanor och användarpreferenser för en viss webbplats. Permanenta kakor har ett utgångsdatum och lagras på din dators hårddisk tills den går ut eller tills du raderar den från din dator. 

I vissa fall kan kakor förbättra din onlineupplevelse genom att spara dina preferenser medan du besöker en viss sajt. De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt, men du kan vanligen ändra inställningen på din webbläsare för att radera kakor eller förebygga att de accepteras automatisk om du så vill. Var medveten om att om du inte tillåter kakor, kan du eventuellt inte helt dra nytta av alla funktioner som Xylem tillhandahåller på webbplatsen. 

  • Webbsignaler

Vissa sidor på våra webbplatser innehåller "webbsignaler" som också kallas taggar, pixlar eller GIF:ar. En webbsignal är en liten grafisk bild, placerad på en webbsida, som har utformats för att låta Xylem övervaka inkommande trafik och få information som IP-adressen för den dator som laddade ner sidan som signalen finns på, liksom sidans URL, tidpunkten för besöket, typ av webbläsare som användes för att läsa sidan och information i kakor som har tilldelats av en utomstående part.  Vi använder också webbsignaler för att känna igen en unik kaka på din webbläsare som låter oss veta vilka annonser som har lett dig till vår(a) webbplats(er). 

För att hjälpa oss samla in mer information om webbplatsens användning, använder Xyleminc.com och förknippade sajter annonsering, analyser, kakor och taggar som drivs av verktyg som Yahoo, Google, Adobe, Omniture, Rubicon m.fl. 

Den här webbplatsen använder dessutom Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"), som också använder kakor. Informationen om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) som skapas av kakan, kommer att skickas till och lagras av Google på servrar i USA. 

Google använder den här informationen för att utvärdera aktivitet, sammanställa webbplatsrapporter och tillhandahålla andra tjänster som är förknippade med användningen av webbplatsen. Google kan också komma att överföra denna information till en utomstående part när så krävs enligt lag, eller där när sådan utomstående part bearbetar informationen för Googles räkning. 

Vi vill upprepa att all informationen som samlas in av kakor och webbsignaler inte är personligt identifierbar. Den innehåller allmän information om dina datorinställningar, din uppkoppling till Internet, operativsystem och plattform, IP-adress, läsvanor och tidpunkter för besök på webbplatsen samt geografisk belägenhet. Den innehåller inte ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. 

Genom att använda den här webbplatsen och webbplatser som är förknippade med Xylem, samtycker du till att uppgifterna bearbetas i på det sätt och för de syften som anges ovan. 

Om Xylems integritetspolicy ändras, eller om vi i framtiden avser att använda informationen som samlats in på en av Xylems webbplatser på något nytt sätt, som inte tidigare har meddelats dig, kommer vi att tillkännage dessa förändringar på våra sajter.  Bara information som har inhämtats efter sådant tillkännagivande skall vara föremål för den nya policyn eller användas på något nytt sätt. 

Om du anser att någon av Xylems webbplatser inte följer denna integritetspolicy ska du omedelbart kontakta oss på +1-914-323-5700 och be att få tala med vårt juridiska ombud, eller General Counsel.