Privacy Policy

Xylem ja sen operatiiviset divisioonat ja sen tytäryhtiöt (yhteisellä nimellä ”Xylem”) ylläpitävät ja toimittavat tätä ja muita verkkosivustoja (yhteisellä nimellä ”Xylem-sivustot”) ja kiinnittävät erityistä huomiota yksityisyydensuojaan Internetissä. Xylem suositteleekin, että perehdyt yhtiömme verkossa noudattamiin tietokäytäntöihin ja siihen, millaista tietoa me saatamme kerätä ja miten aiomme sitä käyttää. 

Jokaisesta Xylem-sivustossa kävijästä tallennetaan automaattisesti kävijän domain-nimi ja/tai IP-osoite. 

Jos olet yhteydessä meihin sähköpostitse, tallennamme sähköpostiosoitteesi. Muussa tapauksessa Xylem-sivustoihin tallennetaan henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja vain, jos ilmoitat ne vapaaehtoisesti. Henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja voivat olla mm. sinun ja/tai työnantajasi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jos pyydämme ilmoittamaan henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, pyrimme ilmoittamaan jo tiedon keräyshetkellä ennen tietojen luovuttamista, miten aiomme käyttää niitä. 

Kerättyjä tietoja voidaan myös yhdistellä sen selvittämiseksi, millä sivuilla kävijät vierailevat, montako kertaa eri sivuilla on käyty, kuinka kauan sivustossa on keskimäärin viivytty jne. Yhdistettyjen tietojen avulla parannetaan Xylem-sivustojen rakennetta ja sisältöä. Yleensä kerättyjä henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja käytetään vastattaessa kävijän kyselyyn, mutta joissain tapauksissa niitä voidaan käyttää myös markkinatutkimukseen tai välittämään sinulle tietoja meidän tarjoamistamme tai vastaavista muista hyödykkeistä tai palveluista, joiden uskomme sopivan liiketoimintasi tarpeisiin. 

Voimme luovuttaa näitä tietoja jakelijoillemme, myyntiedustajillemme tai muille liiketoiminnan sidosyhtiöille, jotta ne pystyvät vastaamaan kävijän kyselyyn tai välittämään tietoja meidän tarjoamistamme tai vastaavista muista hyödykkeistä tai palveluista, joiden uskomme sopivan liiketoimintasi tarpeisiin. Xylem-sivustoilla voi vastaavasti olla linkkejä jakelijoidemme, myyntiedustajiemme tai muiden sidosyhtiöiden verkkosivustoihin. Vaikka oletammekin, että ne noudattavat moitteetonta tieto- ja yksityisyydensuojaa, me emme ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. 

Xylem ei myy kävijöistä Xylem-sivustolla käynnin tai Xylem-sivuston käytön perusteella tallennettuja henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja ulkopuolisille paitsi osana tytäryhtiön myyntiä tai operatiivisen divisioonan omaisuuden myyntiä kokonaan tai osittain, sikäli kuin kyseinen tytäryhtiö tai divisioona on kerännyt tai käyttää tällaisia tietoja tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä. 

Sinun on hyvä tietää seuraavat seikat:

  • Meillä on lupa luovuttaa henkilökohtaisia tietoja, mikäli sitä edellytetään lain nojalla tai tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai lainvalvontaviranomaisen pyynnöstä. 
  • Voimme luovuttaa muille Xylem-konsernin yhtiöille henkilökohtaisia tietojasi tai yksityiskohtaista tietoa siitä, miten olet käyttänyt verkkosivustoamme. 
  • Voimme luovuttaa tietoja, mikäli tämä on tarpeen vilpillisen tai muun laittoman toiminnan estämiseksi, esimerkkinä tahalliset hyökkäykset Xylemin tietoteknisiin järjestelmiin, tai kanteen nostamiseksi tai puolustuksen järjestämiseksi tai voimassa pysyttämiseksi oikeudenkäynnissä. 

Tietoturvasta: Käytämme toimialalla tavanomaisia salaustekniikoita siirtäessämme ja vastaanottaessa sivustossamme kuluttajatietoa. Fyysisissä toimitiloissamme on käytössä asianmukaiset turvatoimenpiteet, joilla suojaudumme sivustossamme sinusta kerättyjen tietojen häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muuttamiselta. Emme kuitenkin pysty takaamaan tällaisten tietojen tietoturvaa. 

Evästeet ja jäljitteet

Domain-nimesi ja/tai IP-osoitteesi lisäksi Xylem voi kerätä sinusta automaattisesti tietoja, kun vierailet verkkosivusto(i)ssamme. Kerätyt tiedot ja niiden luovutus tapahtuvat nimettöminä, eikä niitä voida tunnistaa henkilökohtaisesti. Tiedot eivät sisällä nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita. 

Näiden tietojen avulla selvitetään, kuinka monta käyttäjää sivustossamme on vieraillut ja millä sivuilla he ovat käyneet. Keräämällä näitä tietoja opimme, miten verkkosivustomme muokataan vastaamaan nykyisien ja tulevien kävijöiden tarpeita. 

Näitä tietoja kerätään käyttämällä erilaisia eväste- tai jäljitetekniikkaan perustuvia analyysimenetelmiä, mediankäytön optimointityökaluja, analyyttisia asiasanoja ja pikseliseurantaa seuraavasti: 

  • Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkoselaimesi tallentaa tietokoneesi kiintolevylle, kun käyt ensimmäistä kertaa sivustolla. Xylem käyttää evästeitä varmistamaan sivuston toimintaa sekä tallentamaan käyttäjäkohtaisia tietoja siitä, millä sivuilla olet käynyt, sekä tallentamaan sivustomme aiempaa käyttöä, jotta sivustoon palaaville käyttäjille voidaan tarjota parempaa palvelua. Xylem käyttää kahdenlaisia evästeitä: 

§  Istuntoevästeitä

kutsutaan myös tilapäisiksi evästeiksi, sillä ne tallentavat käyttäjää koskevia tietoja tilapäiseen muistiin, jotta sivusto muistaa sinusta tiettyjä tietoja käynnin aikana. Istuntoevästeisiin ei kerätä tietoja sinun tietokoneeltasi, ja ne poistetaan, kun suljet verkkoselaimesi. 

§  Pysyviä evästeitä

kutsutaan myös tallennetuiksi tai evästeiksi, sillä ne keräävät käyttäjää koskevia tietoja, mm. käyttäytymisestä verkkosivustoilla, ja käyttäjän yksittäisessä sivustossa valitsemista asetuksista. Pysyvillä evästeillä on vanhenemispäivä. Ne tallennetaan tietokoneesi kiintolevylle ja säilyvät siellä saakka, kun eväste vanhenee tai kun poistat sen itse. 

Joissain tapauksissa evästeet voivat parantaa verkkovierailukokemustasi, sillä niihin tallentuu valitsemiasi asetuksia, kun vierailet jollain sivustolla. Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta voit yleensä muuttaa selaimesi asetuksia niin, että evästeet pyyhkiytyvät kokonaan tai että evästeiden automaattinen tallennus estyy kokonaan. Huomaa, että jos et hyväksy evästeitä tietokoneellesi, et välttämättä pysty hyödyntämään täydellisesti kaikkia Xylemin verkkosivustojen tarjoamia mahdollisuuksia. 

  • Jäljitteet

Tietyillä verkkosivusto(je)mme sivuilla on jäljitteitä, joista käytetään myös nimi avainsanat, pikselijäljitteet ja tyhjät GIF-tiedostot. Jäljite on verkkosivustoon sijoitettu pieni graafinen kuva, jonka avulla Xylem voi seurata tulevaa liikennettä ja hankkia tietoja, esimerkiksi sen tietokoneen IP-osoitteen, jolle jäljitteen sisältämä sivu on ladattu, sekä kyseisen sivun URL-osoitteen, sivun katsonta-ajan, sivun katsomiseen käytetyn selaimen tyypin sekä ulkopuolisen tahon määrittämät evästeisiin sisältyvät tiedot.  Jäljitteiden avulla tunnistetaan myös verkkoselaimesi yksi eväste, joka kertoo meille, minkä mainosten kautta päädyit sivusto(i)llemme. 

Voidakseen kerätä enemmän tietoja sivuston käytöstä, xyleminc.com ja sen liitännäissivustoissa käytetään mainonta-, analyysi- ja mediaevästeitä ja -jäljitteitä, joita esim. Yahoo, Google, Adobe, Omniture, Rubicon ym. tarjoavat käyttöön työkaluiksi. 

Lisäksi tällä sivustolla käytetään Google, Inc.:n (jäljempänä “Google) tarjoamaa Google Analytics -palvelua, joka sekin perustuu evästeisiin. Eväste luo tietoa siitä, miten käytät sivustoa (IP-osoitteesi mukaan lukien), ja nämä tiedot siirretään Googlelle, joka säilyttää niitä palvelimillaan Yhdysvalloissa. 

Google käyttää näitä tietoja toiminnan arviointiin, sivustokohtaisten raporttien laadintaan ja muunlaisten verkkosivuston käyttöön liittyvien palvelujen tarjontaan. Google voi myös luovuttaa nämä tiedot ulkopuolisille tahoille, mikäli tätä edellytetään laissa tai kyseiset tahot käsittelevät tietoja Googlen puolesta. 

Muistutamme vielä, että mitkään evästeiden ja jäljitteiden keräämät tiedot eivät ole henkilökohtaisesti tunnistettavissa. Niihin sisältyy yleisiä tietoja tietokoneesi asetuksista, Internet-yhteydestäsi, käyttöjärjestelmästä ja kokoonpanosta, IP-osoitteesta, selailutavoistasi, sivustolla selailun kestosta sekä maantieteellisestä sijainnista. Tiedot eivät sisällä nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita. 

Käyttämällä tätä verkkosivustoa ja siihen liittyviä Xylem-sivustoja ilmoitat suostuvasi tietojen käsittelyyn edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. 

Jos Xylemin yksityisyydensuojaperiaatteet muuttuvat tai jos aiomme vastaisuudessa käyttää Xylem-sivustossa kerättyä tietoa uudella tavalla, josta ei ole kerrottu sinulle, ilmoitamme muutoksista sivustoissamme. Vain tällaisen ilmoituksen jälkeen kerättyjä tietoja käsitellään uusien periaatteiden mukaisesti tai hyödynnetään uudella tavalla.

 

Mikäli katsot, ettei Xylem-sivusto noudata näitä yksityisyydensuojaperiaatteita, ota välittömästi yhteyttä numeroon +1-914-323-5700 ja pyydä yhdistämään asiainvalvojan toimistoon.