Xylems sekretesspolicy

Tack för att du besöker Xylems webbplats. Xylem och dess verksamhetsgrenar och dotterbolag (sammantaget "Xylem", "Vi", "Oss", eller "Bolaget") underhåller och driver denna och andra webbplatser (sammantaget "Xylems webbplatser” eller "sajter") och åtar sig att skydda din personliga integritet.

Denna sekretesspolicy är avsedd att hjälpa dig förstå vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och vilka säkerhetsmekanismer som finns på plats för att skydda dina uppgifter på sajterna. Denna sekretesspolicy gäller även information som har samlats in off-line via mässor, seminarier, konferenser eller genom andra aktiviteter.

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA PUNKTER  

VILKA UPPGIFTER SAMLAR XYLEM IN?

Xylem samlar in följande typ av information om dig (Sammantaget "personuppgifter") när du besöker våra webbplatser, eller off-line genom de sätt som beskrivs ovan:

 • Om du besöker våra sajter samlar vi automatiskt in ditt domännamn och IP-adress; 
 • Om du kommunicerar med oss via e-post samlar vi in din e-postadress;
 • Om du söker jobb hos oss och ger oss information via andra sätt än online, samlar vi in information i samband med anställningsmöjligheter, genom vårt webbaserade rekryteringsverktyg.
 • I övrigt samlas personuppgifter bara in på Xylems webbplatser eller off-line, om du frivilligt väljer att uppge dem. Sådana personuppgifter innefattar ditt namn och/eller namnet på din arbetsgivare, titel, adress, telefonnummer och e-postadress samt konto- eller transaktionsuppgifter som samlas in som ett led i vårt affärsförhållande med dig.

HUR BOLAGET ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in dina personuppgifter för att:

 • Bedriva vår verksamhet, inklusive att tillhandahålla dig med de produkter eller tjänster som du efterfrågar
 • Skicka dig marknadsföringsmeddelanden om nya, eller uppdateringar av våra befintliga, produkter och tjänster
 • Uppfylla våra lagliga skyldigheter
 • Underhålla och förbättra våra sajter och anpassa användarupplevelsen
 • Skydda säkerheten för dig och sajterna
 • Tillhandahålla kundservice och på andra sätt sköta vårt affärsförhållande med dig

I enlighet med gällande lagar förlitar vi oss på flera olika rättsliga grunder för att samla in, använda och dela dina personuppgifter:

 • Nödvändighet för att ingå avtal med dig - vi behöver bearbeta dina personuppgifter för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, säkerställa att produkter och tjänster fungerar som de ska, besvara frågor och önskemål från dig, Sköta vårt affärsförhållande med dig samt tillhandahålla kundservice;
 • Efterlevnad av lagliga skyldigheter - Vi behöver bearbeta dina personuppgifter för att följa gällande lagar, myndighetsbestämmelser och besvara lagliga förfrågningar, domstolsbeslut och rättsliga processer;
 • Samtycke till direkta marknadsföringsmeddelanden - Vi förlitar oss på ditt samtycke till direkt marknadsföring, vilket du kan säga upp när som helst genom att klicka på uppsägningslänken i vederbörande meddelande eller genom att kontakta oss enligt uppgifterna nedan; och
 • Baserat på legitima intressen - Vi bearbetar dina personuppgifter för att skydda din och sajternas säkerhet; för att upptäcka och förebygga bedrägerier; för att skydda och försvara andras rättigheter eller egendom, eller våra egna rättigheter och intressen; och för att underhålla och förbättra användarupplevelsen.

Vi använder inte automatiskt beslutsfattande eller gör någon dataprofilering på något sätt som har rättsliga påföljder för dig eller väsentligt påverkar dig.

Du behöver inte tillhandahålla alla personuppgifter som anges i denna sekretesspolicy för att använda våra webbplatser eller kommunicera med oss på andra sätt, men vissa funktioner kommer inte att vara tillgängliga om du inte tillhandahåller vissa personuppgifter.  Om du inte tillhandahåller vissa personuppgifter kan vi kanske inte besvara dina önskemål, genomföra transaktioner med dig eller förse dig med marknadsföring som vi tror att du skulle vilja ha.     

ANVÄNDS WEBBKAKOR PÅ XYLEMS WEBBPLATSER?

Förutom domännamn och/eller IP-adress samlar Xylem automatiskt in information om dig när du besöker våra webbplatser.  Den information som samlas in automatiskt innehåller inte ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress Informationen talar om för oss hur många användare som har besökt vår webbplats och vilka sidor de har använt. Genom att samla in den här informationen lär vi oss hur vi bäst kan anpassa vår sajt för våra nuvarande och framtida besökare. För att samla in informationen använder vi ett antal olika analysverktyg, media-optimeringsverktyg, taggar och pixelspårning med hjälp av webbkakor eller webbsignaler, som beskrivs nedan:

 • Webbkakor (även kallade "cookies")
  En webbkaka är en liten textfil som placeras av din webbläsare på din dators hårddisk när du först besöker sajten.  Xylem använder webbkakor för att både säkerställa sajtens funktioner och registrera specifik användarinformation om vilka sidor du har besökt samt registrera tidigare aktiviteter på vår sajt för att kunna tillhandahålla bättre service när besökare återvänder till vår sajt.  Det finns två sorters webbkakor som Xylem använder:

  • Session Cookies - som även kallas tillfälliga webbkakor, sparar information om en användare på ett temporärt minne så att den kan komma ihåg någonting om dig medan du besöker sajten.  Session cookies samlar inte in information från din dator och raderas när du stänger din webbläsare.
  • Persistent Cookies - som även kallas permanenta webbkakor eller lagrade kakor, samlar in identifierande information om användaren inklusive nätsurfingbeteende och användarpreferenser för en specifik webbplats.  Persistent cookies har ett utgångsdatum och lagras på din dators hårddisk tills de går ut eller du raderar dem från din dator.

   I vissa fall kan webbkakor förbättra din online-upplevelse genom att spara dina preferenser medan du besöker en viss sajt.  De flesta webbläsare accepterar webbkakor automatiskt, men du kan oftast ändra inställningarna i din webbläsare för att radera webbkakor eller helt förebygga att de accepteras automatiskt om du så vill.  Var medveten om att, ifall du väljer att inte tillåta webbkakor, är det möjligt att du inte helt kan utnyttja alla funktioner som finns på Xylems webbplatser.
 • Webbsignaler (även kallade ”web beacons”)
  Vissa sidor på våra webbplatser innehåller webbsignaler, eller internettaggar, pixeltaggar och clear GIFs. En webbsignal är en liten grafisk bild på webbplatsen som låter Xylem bevaka inkommande trafik och få uppgifter som IP-adressen för den dator som laddade ner sidan som webbsignalen finns på, samt sidans webbadress, tiden då sidan besöktes, vilken typ av webbläsare som användes för att besöka sidan, och informationen i webbkakor som har installerats av utomstående parter. Vi använder också webbsignaler för att känna igen en unik webbkaka på din webbläsare, vilket talar om för oss vilka annonser som ledde dig till vår webbplats/webbplatser.

För att kunna samla in mer information om användning av sajten, använder alla Xylems webbplatser annonsering, analysverktyg, media cookies och taggar som drivs av Yahoo, Google, Adobe, Omniture, Rubicon med flera. Sajterna använder också Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"), som också använder webbkakor. Informationen som genereras av webbkakan om din användning av sajten (inklusive din IP-adress) skickas till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder den här informationen för aktivitetsutvärdering, sammanställning av webbplatsrapporter och för att tillhandahålla andra tjänster som handlar om användning av webbplatser.  Google kan också överföra den här informationen till utomstående parter där lagstiftningen så kräver, eller när sådan utomstående part bearbetar informationen för Googles räkning.

Informationen som samlas in av alla webbkakor och webbsignaler innefattar allmänna uppgifter om dina datorinställningar, din uppkoppling till Internet, operativsystem och plattform, IP-adress, användningsmönster och tidpunkter för användningen av sajten, samt geografisk belägenhet. Den innehåller inte ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress.

För att samla in mer information om användningen av sajten använder xyleminc.com och dess besläktade webbplatser annonsering, analysverktyg, media cookies och taggar inklusive:

Insamling av data via internetleverantörer (IP-adress, tid, plats, webbläsare, osv.)

Webbkakor (även kallade "cookies") 

kontaktformulär

överföring av personuppgifter

Google Analytics

Facebook

Twitter

Google +1

LinkedIn

Xing

YouTube

Google Adsense

Google Analytics Remarketing

Kommentarer i en blogg

Google AdWords och konverteringsspårning

BrightEdge

Lead Forensics

LinkedIn Insights

Marketo Tracking

Mouseflow

 

För att lära dig mer om vissa webbkakor som används för intressebaserad annonsering av tredje part, inklusive spårning av användning på olika utrustning, och för att göra vissa val avseende sådana webbkakor, besök Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance eller inställningarna på din utrustning ifall du har DAA-appen eller någon annan mobil app.

Do-Not Track: För närvarande är vår sajt inte konfigurerad för att ta emot webbläsares signaler som ber att besöket inte spåras, s.k. "Do not Track"-begäran.

HUR BOLAGET DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED UTOMSTÅENDE PARTER

 • Om vi får en begäran om att lämna ut personuppgifter genom lagstiftning, från en domstol eller enligt begäran från en myndighet eller rättsinstans, kan vi göra detta.
 • Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter eller uppgifter om din användning av webbplatsen till andra företag inom Xylem-koncernen.
 • Vi kan ge ut information som är nödvändig för att förebygga bedrägerier eller andra illegala aktiviteter, som t.ex. avsiktliga attacker på Xylems IT-system, och som är nödvändigt för att etablera eller preservera rättsliga krav eller försvar.
 • Xylem säljer inte några personuppgifter till utomstående parter som har inhämtats från en användares besök på eller användning av en Xylem-sajt, förutom som en del av en försäljning av ett dotterbolag eller alla, eller i stort sätt alla, tillgångar i ett verksamhetsområde, som dotterbolaget eller verksamhetsområdet har samlat in eller använder inom loppet för dess normala affärsverksamhet. 
 • Xylem vidtar lämpliga åtgärder för att hålla personuppgifter hemliga och avslöjar bara informationen till personal inom ett Xylem-företag eller en tredje part som behöver ha tillgång till informationen för legitima affärssyften. Vi kan göra dina uppgifter tillgängliga för våra distributörer, försäljningsrepresentanter eller andra affärskollegor så att de kan besvara förfrågningar från en besökare eller tillhandahålla information om våra egna eller förknippade varor eller tjänster som vi tror skulle vara till nytta för dina affärsbehov.

LÄNKAR TILL UTOMSTÅENDE PARTERS WEBBPLATSER

Ibland kan Xylems sajter tillhandahålla länkar till webbplatser för våra distributörer, försäljningsrepresentanter eller andra affärskollegor. I dessa situationer ansvarar vi inte för vilket innehåll de har eller integritetsskydd de använder och uppmuntrar dig att läsa deras egna sekretesspolicyer.

HUR BOLAGET LAGRAR, ÖVERFÖR, ELLER BEARBETAR DINA PERSONUPPGIFTER ÖVER GRÄNSER

I enlighet med gällande lagar kan Xylem komma att överföra de personuppgifter vi samlar in på Xylems webbplatser till representanter, globala kollegor och serviceleverantörer i USA eller andra länder där vi bedriver affärsverksamhet, som ligger utanför ditt hemland och som kan ha andra dataskyddslagar än ditt hemland. Vi tillhandahåller lämpligt skydd för gränsöverskridande överföringar i enlighet med lagliga föreskrifter, inklusive information som överförs till utomstående parter.  Med avseende på sådana överföringar från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") till USA och andra jurisdiktioner utanför EES, kan vi förlita oss på EU:s modellklausuler och bindande företagsregler och/eller behovet att bearbeta din information för att tillhandahålla de önskade tjänsterna (t.ex. ingång av ett avtal) för att överföra dina personuppgifter. I den uträckning det är tillåtet enligt gällande lag kan du begära uppgifter om vilka lämpliga säkerhetsåtgärder vi har på plats genom att kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande lagar kan du ha rätt att få bekräftelse på att det finns vissa personuppgifter som handlar om dig, verifiera innehållet, ursprunget och riktigheten, liksom rätten att tillgå, granska, överföra, radera eller blockera eller ta tillbaka samtycket till bearbetning av vissa personuppgifter (utan att påverka lagligheten för bearbetningen baserat på samtycke före dess tillbakadragande), genom att kontakta oss på datasubject.requests@xylem.com Observera att vi kan behöva behålla vissa personuppgifter som krävs eller är tillåtna enligt gällande lagar.

DINA VAL

Du har följande val angående vår användning och yppande av dina personuppgifter:

 • Marknadsföringsmeddelanden Om du inte längre önskar få några marknadsföringsmeddelanden, stå kvar på en utskickslista som du tidigare har anmält dig till eller få några andra meddelanden från Xylem, kan du klicka på uppsägningslänken i meddelandet i fråga eller kontakta oss med hjälp av länken nedan.
 • Webbkakor och liknande tekniker.  Granska din webbläsare eller datorinställningar för vissa webbkakor och se ovan hur du kan göra vissa val avseende webbkakor.

HUR BOLAGET BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

 • Xylem behåller bara dina personuppgifter under den minsta tid som är nödvändig för att uppnå syftet som uppgifterna har inhämtats för.

HUR BOLAGET SKYDDAR SÄKERHETEN FÖR DIN INFORMATION  

Xylem använder krypteringstekniker enligt branschstandard när vi överför eller tar emot data till och från vår sajt. Vi har lämpliga säkerhetsåtgärder på plats i våra fysiska anläggningar för att skydda mot förlust, missbruk eller ändringar av information som vi har samlat in om dig på vår webbplats. Vi använder också rimliga tekniker för att hålla dina personuppgifter som du tillhandahåller på Xylems sajter säkra.
Xylem upprätthåller en åtgärdsplan för datasäkerhetsincidenter som tillhandahåller underrättelser i enlighet med gällande lag ifall det skulle ske något olagligt eller otillåtet avslöjande av personuppgifter.

ÄNDRINGAR AV VÅR SEKRETESSPOLICY

Xylem kan ibland uppdatera denna sekretesspolicy när vår verksamhet (t.ex. samgåenden/företagsförvärv) och tjänster ändras, eller när så krävs enligt lag.  Ikraftträdandedatumet för vår sekretesspolicy anges ovan och vi uppmuntrar dig att då och då besöka våra webbplatser för att hålla dig informerad om Xylems sekretesspolicyer.  Vi kommer att lägga upp den uppdaterade versionen av vår sekretesspolicy på vår webbplats och kommer att be om ditt samtycke till ändringarna om vi är lagligt förbundna att göra detta.

HUR DU KAN KONTAKTA OSS

 • Om du har några frågor om den här sekretesspolicyn eller våra integritetsrutiner i allmänhet kan du kontakta vår Director of Global Trade and Data Privacy Compliance med eventuella bekymmer eller förfrågningar per telefon på +1-914-323-5700 eller via e-post på data.privacy@xylem.com
 • Du kan också ha rätt att inge ett klagomål till en översynsmyndighet.

2020-01-02