Polityka Prywatności firmy Xylem

Dziękujemy za odwiedzenie strony firmy Xylem. Firma Xylem i jej oddziały operacyjne oraz podmioty zależne (dalej łącznie „Xylem”, „My” lub „Firma”) utrzymuje i wykorzystuje strony internetowe, włącznie z niniejszą (dalej łącznie „Strony Firmy Xylem” lub „Strony”). Firma podejmuje wszelkie uzasadnione starania w celu ochrony prywatności użytkowników.

Niniejsza Polityka Prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, do czego je wykorzystujemy, jakie mechanizmy bezpieczeństwa zostały wdrożone w celu ochrony danych użytkowników Stron. Polityka prywatności ma również zastosowanie w przypadku danych zbieranych offline podczas targów, seminariów, konferencji lub w ramach innych działań.

PODSUMOWANIE PUNKTÓW KLUCZOWYCH

JAKIE INFORMACJE ZBIERA FIRMA XYLEM?

Firma Xylem zbiera dane dotyczące użytkowników odwiedzających Strony (dalej „Dane Osobowe”), a także użytkowników kontaktujących się z Firmą poza Internetem, w następujący sposób:

 • Po wizycie na naszych Stronach automatycznie uzyskujemy Twoją nazwę domeny oraz/lub adres IP. 
 • W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, uzyskujemy Twój adres e-mail.
 • Jeśli chcesz pracować w Xylem oraz dostarczysz nam dane poza Internetem, informacje dotyczące możliwości zatrudnienia będą zebrane za pośrednictwem naszego internetowego narzędzia rekrutacyjnego.
 • W przeciwnym wypadku, Dane Osobowe są zbierane wyłącznie za pośrednictwem Stron Xylem lub offline, o ile wyrazisz na to zgodę. Przez Dane Osobowe rozumiemy imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, a także informacje dotyczące kont i transakcji, zbierane w ramach współpracy biznesowej.

 

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Firma Xylem zbiera dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenie działalności, w tym dostarczanie produktów i usług zamawianych przez klientów,
 • przesyłanie komunikatów marketingowych dotyczących nowych produktów i usług oraz uaktualnień powyższych,
 • zachowanie zgodności z obowiązującym prawem,
 • utrzymywanie i usprawnianie naszych Stron i dostosowywanie oferty do potrzeb użytkowników,
 • ochrona bezpieczeństwa klientów i Stron,
 • świadczenie usług na rzecz klientów oraz prowadzenie relacji biznesowych z klientami.

 

Firma Xylem gromadzi, wykorzystuje i udostępnia Dane Osobowe zgodnie z obowiązującym prawem w związku z poniższymi aspektami:

 • zawieranie Umów Handlowych — przetwarzanie Danych osobowych jest warunkiem dostarczania produktów i świadczenia usług, zachowania zgodności produktów i usług z ofertą, udzielania odpowiedzi na pytania i prośby klientów, zarządzania relacjami biznesowymi oraz świadczenia wsparcia na rzecz klientów,
 • zgodność z Przepisami Prawa — przetwarzanie Danych Osobowych jest warunkiem zachowania zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, a także nakazami prawnymi, sądowymi lub postępowaniami prawnymi,
 • Zgoda na otrzymywanie marketingu bezpośredniego — Firma musi uzyskać zgodę na przesyłaniemarketingu bezpośredniego (z takich usług można zrezygnować w dowolnej chwili, klikając opcję rezygnacji z subskrypcji w odpowiednim komunikacie lub kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej),
 • ochrona uzasadnionych interesów — firma przetwarza Dane Osobowe w celu ochrony bezpieczeństwa klientów i stron, wykrywania oszustw i zapobiegania im, ochrony praw lub własności innych podmiotów, ochrony praw i interesów Firmy, a także utrzymywaniu i usprawnianiu jakości produktów i usług.

Firma nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych , włączając w to profilowanie,w zakresie w jakim działania te mogą wywoływać skutki prawne obejmujące klientów.

 

W celu korzystania z naszych Stron lub kontaktu offline z naszą Firma, nie jest wymagane podanie wszystkich Danych Osobowych wyszczególnionych w tej Polityce Prywatności  Jednak pewne funkcjonalności będą niedostępne jeśli konkretne Dane Osobowe nie zostaną podane.  Jeśli nie uzyskamy Twoich Danych Osobowych, nie będziemy mogli odpowiadać na Twoje zapytania, realizować transakcji ani dostarczać komunikatów marketingowych, które mogą być wartościowe.     

 

CZY NA STRONACH FIRMY XYLEM UŻYWANE SĄ PLIKI COOKIE?

Poza nazwą domeny oraz/lub adresem IP Xylem automatycznie gromadzi informacje o Tobie po wizycie na naszych Stronach.  Automatycznie zbierane informacje nie obejmują imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu ani adresu e-mail. Informacje te dotyczą liczby użytkowników odwiedzających naszą Stronę i jakie sjrony zostały przez przez nich odwiedzone. Dzięki zbieraniu tych informacji możemy lepiej dostosowywać Strony do obecnych i przyszłych użytkowników. Informacje zbieramy za pośrednictwem wielu różnych narzędzi analitycznych, narzędzi do optymalizacji mediów, znaczników analitycznych i śledzenia pikseli funkcjonujących dzięki technologii „plików cookie” lub „web beacons” opisanych poniżej:

 • Pliki cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na dysku twardym Twojego komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas pierwszej wizyty na Stronie.  Xylem wykorzystuje pliki cookie do utrzymywania funkcjonalności Strony, a także w celu rejestrowania informacji powiązanych z użytkownikiem, takich jak odwiedzane strony, przeszłe aktywności na stronie, aby dostarczyć wyższej jakości usługi podczas kolejnej wizycie na naszej Stronie.  Xylem wykorzystuje dwa typy plików cookie:

Sesyjne pliki cookie — nazywane są również tymczasowymi plikami cookie. Służą one do przechowywania informacji dotyczących użytkownika w pamięci tymczasowej, co umożliwia zapamiętywanie informacji o użytkowniku na czas wizyty.  Sesyjne pliki cookie nie zbierają informacji z komputerów użytkowników i zostają usunięte po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Trwałe pliki cookie — nazywane są również stałymi plikami cookie lub przechowywanymi plikami cookie. Trwałe pliki cookie zbierają dane identyfikacyjne użytkownika, w tym dane dotyczące zachowań w sieci czy preferencji obejmujących konkretną stronę.  Trwałe pliki cookie są konfigurowane z datą wygaśnięcia i przechowywane na dysku twardym do momentu wygaśnięcia lub usunięcia.

W niektórych przypadkach pliki cookie mogą poprawić jakość usług internetowych poprzez zapisywanie preferencji podczas odwiedzin na konkretnej stronie.  Większość przeglądarek internetowych automatycznie przyjmuje pliki cookie, ale zwykle można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby usunąć pliki cookie lub uniemożliwić ich automatyczne akceptowanie.  Jeśli nie zezwolisz przeglądarce na wykorzystywanie plików cookie, nie będą dostępne wybrane funkcje Strony Xylem.

 

 • Technologia Web Beacons

Wybrane podstrony na naszych Stronach wykorzystują technologię „web beacons” znaną również jako znaczniki internetowe, znaczniki pikseli czy czyste pliki GIF. Web beacon to mały obrazek graficzny umieszczony na stronie internetowej, dzięki któremu Xylem może monitorować ruch i uzyskiwać dane, takie jak adres IP komputera, który pobrał stronę wykorzystującą beacon, adres URL strony, godzinę wyświetlenia strony, typ przeglądarki używany do wyświetlania strony, a także informacje zawarte w plikach cookie stron trzecich. Firma wykorzystuje także technologię web beacons w celu rozpoznawania unikatowych plików cookie w przeglądarce. Dzięki temu wiemy, które reklamy przekierowały Cię na naszą Stronę.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących użycia Strony, wszystkie Strony Xylem korzystają z reklam, narzędzi analitycznych, plików cookie i znaczników mediów obsługiwanych przez narzędzia takie jak Yahoo, Google, Adobe, Omniture Rubicon czy inne. Dodatkowo Strony wykorzystują Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez firmę Google, Inc. (dalej „Google”), która również używa plików cookie. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące użycia Strony (w tym adres IP), przekazywane są do serwerów firmy Google w USA i tam przechowywane. Firma Google wykorzystuje informacje tego typu podczas oceniania aktywności, tworzenia raportów dotyczących Strony  i dostarczania innych usług związanych z aktywnościami na Stronie.  Firma Google może także przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to wymagane przepisami prawa, a także w przypadkach, gdy strony trzecie przetwarzają dane w imieniu firmy Google.

Informacje zgromadzone przez wszystkie pliki cookie i web beacons obejmują informacje ogólne dotyczące ustawień komputera, połączenia z Internetem, systemu operacyjnego i platformy, adresu IP, wzorców i godzin przeglądania Strony, a także lokalizacji geograficznej. Dane nie obejmują imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu ani adresu e-mail.

W celu zgromadzenia dodatkowych informacji o użyciu Strony, xylem.com i strony stowarzyszone będą wykorzystywały reklamy, narzędzia analityczne, pliki cookie i znaczniki mediów, w tym:

Necessary cookies

Cookie Name Used by
_cfduid Cloudflare
TiPMix Azure
x-ms-routing-name Azure
ASP.NET_SessionId Website
.AspNet.Auth Website
ARRAffinity Website
ai_session and ai_user Website
ARRAffinitySameSite Website
.ASPXANONYMOUS Website
Mt_mop Mathtag
uuid Mathtag
mt_misc Mathtag
xyl-privacy Website
Xyl-cookie-necessary Website
__cfduid CloudFlare

Analytics/Performance cookies

Cookie Name Used by
Xyl-cookie-performance Website
_ga and _gid Google Analytics
_gat Google Analytics
DV Google
mf_4046d79d-d97e-42e2-b332-0d299bc7ce66 MouseFlow
mf_user MouseFlow
NID Google
ANID Google
DV Google
SID Google
SIDCC Google
_ga Google
_gid Google
APISID Google
HSID Google
1P_JAR, CONSENT Google
BE_CLA3 Brightedge
_dc_gat_* Google
_gat_* Google

Marketing cookies

Cookie Name Used by
Xyl-cookie-marketing Website
A3 Yahoo
APID Yahoo
APIDTS Yahoo
B Yahoo
GUC Yahoo
IDE, RUL DoubleClick
UserMatchHistory LinkedIn
Visitor_INFO1_LIVE Youtube
__adroll, __adroll_fpc Adroll
__adroll_shared Adroll
__ar_v4 DoubleClick
_fbp Facebook
_gcl_au Google Tag Manager
_mkto_trk Marketo
_uutmz Google Tag Manager
Anj Adnxs
bcookie LinkedIn
C Bidswitch
Fr Facebook
I Openx
Lang LinkedIn
Li_sugr LinkedIn
Lidc, Lissc LinkedIn
Pxrc Rlcdn.com
Rlas3 Rlcdn.com
Tuuid, tuuid_lu Bidswitch
Uids Appnexus
Usersync Adnxs
Uuid2, Icu Appnexus

Aby dowiedzieć się więcej o konkretnych plikach cookie wykorzystywanych w związku z reklamami stron trzecich (obejmuje śledzenie na wielu urządzeniach) oraz opcji dotyczących plików cookie, wejdź na stronę Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance lub przejdź do ustawień urządzenia w przypadku DAA lub innej aplikacji mobilnej.

Do-Not Track: obecnie konfiguracja Strony nie uwzględnia sygnałów „Do Not Track” wysyłanych przez przeglądarki.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

 • Firma Xylem ma prawo ujawnić Dane Osobowe użytkowników na żądanie wymiaru sprawiedliwości, sądu lub organów rządowych.
 • Firma Xylem ma prawo przekazać Dane Osobowe oraz szczegóły dotyczące korzystania ze strony internetowej innym firmom, które należą do grupy kapitałowej Xylem.
 • W razie potrzeby firma Xylem ma prawo ujawniać informacje, aby zapobiec oszustwom i innym nielegalnym działaniom, takim jak zamierzone ataki na systemy informatyczne Xylem, a także, aby ustanowić lub zabezpieczyć roszczenie prawne lub obronę.
 • Firma Xylem nie odsprzeda osobom trzecim żadnych żadnych Danych Osobowych, uzyskanych w rezultacie odwiedzin lub korzystania przez odwiedzającego ze Strony Xylem, chyba że w ramach sprzedaży podmiotu zależnego lub wszystkich czy też praktycznie wszystkich aktywów oddziału operacyjnego, jeżeli takie informacje zostały zebrane lub są wykorzystywane przez podmiot zależny lub oddział operacyjny w toku zwykłej działalności gospodarczej. 
 • Xylem podejmuje uzasadnione czynności w celu zachowania poufności Danych Osobowych. Dane będą ujawniane wyłącznie pracownikom Firmy, a także stronom trzecim, o ile dostęp będzie warunkiem realizacji uzasadnionych działań biznesowych.  Xylem może udostępniać te informacje swoim dystrybutorom, przedstawicielom handlowym oraz innym podmiotom stowarzyszonym, w celu udzielania odpowiedzi na pytania odwiedzających Stronę lub przedstawiać informacje dotyczące towarów i usług, które w opinii Xylem odpowiadają potrzebom biznesowym i należą do Xylem lub podmiotów powiązanych.

 

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH FIRM TRZECICH

Okazjonalnie Strony Xylem mogą zawierać linki do stron internetowych naszych dystrybutorów, przedstawicieli handlowych lub innych podmiotów stowarzyszonych.  W takich przypadkach Firma nie odpowiada za treść lub wdrożone praktyki dotyczące prywatności. Zalecamy zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą polityki prywatności na tych stronach.

PRZECHOWYWANIE, PRZESYŁANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA GRANICAMI KRAJU

Xylem może przekazywać zgromadzone za pośrednictwem Stron dane osobowe przedstawicielom, globalnym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom w USA lub innych krajach, w których Xylem prowadzi działalność. W takim przypadku mogą obowiązywać inne standardy w zakresie ochrony Danych Osobowych. Podczas przekazywania danych za granicę Firma gwarantuje wymagany przepisami prawa poziom ochrony. Postanowienie dotyczy także przekazywania danych stronom trzecim. W przypadku przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”) do USA lub obszaru spoza EOG, Firma bazuje na Klauzulach Modelowych i wiążących zasadach korporacyjnych obowiązujących w UE. Dane Osobowe będą przekazywane i przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług pożądanych przez klienta, takich jak realizacja umów. Zgodnie z obowiązującym prawem możesz poprosić o szczegółowe informacje o zabezpieczeniach, które stosujemy, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.

 

PRAWA KLIENTÓW

 

Zgodnie z obowiązującym prawem masz prawo do uzyskania potwierdzenia o istnieniaswoich Danych Osobowych, weryfikacji ich treści, pochodzenia, dokładności jak również uzyskać do nich dostęp, poprawiać je, przenosić, usuwać, blokować do nich dostęp lub wycofać zgodę na przetwarzanie konkretnych Danych Osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem). Aby skorzystać ze swoich praw, napisz na adres datasubject.requests@xylem.com. Pamiętaj, że Firma musi przechowywać wybrane Dane Osobowe w związku z wymogami obowiązującego prawa.

 

TWOJE WYBORY

 

W ramach wykorzystywania lub ujawniania Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • Komunikaty marketingowe Jeśli nie chcesz otrzymywać komunikatów marketingowych, nie chcesz pozostać na subskrybowanej uprzednio liście mailingowej lub nie chcesz odbierać innych powiadomień od Xylem, kliknij w link z rezygnacją z subskrypcji w odpowiednim komunikacie lub skontaktuj się z Firmą, korzystając z poniższego linku.
 • Pliki cookie i podobne technologie  Sprawdź ustawienia przeglądarki lub komputera pod kątem konkretnych plików cookie i zobacz powyżej, aby dokonać konkretnych wyborów w ramach polityki plików cookie.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Xylem przechowuje Dane Osobowe przez minimalny czasu, niezbędby do osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane.

 

OCHRONA DANYCH

Strona firmy Xylem korzysta z obowiązujących w branży standardów technologicznych szyfrujących przekazywane i odbierane dane. W obrębie fizycznych obiektów wykorzystuje się odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, nieprawidłowym użyciem i modyfikacją informacji, które zebrano od użytkowników za pośrednictwem naszej Strony. Firma wdraża również uzasadnione technologie chroniące dane osobowe przekazane za pośrednictwem Stron Xylem.

 

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Xylem może okresowo aktualizować niniejszą Politykę Prywatności ze względu na zmiany zakresu prowadzonej działalności (np. fuzje/przejęcia) i zmiany w przepisach prawa.  Datę wejścia w życie naszej Polityki Prywatności zostałą zamieszczona powyżej. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszych Stron, aby być na bieżąco z Polityką Prywatności Xylem.  Aktualna wersja Polityki Prywatności będzie publikowane na naszej Stronie. Jeśli prawo wymaga akceptacji zmian, wyświetlane będą stosowne monity.

KONTAKT Z FIRMĄ

 • W przypadku jakichkolwiek pytanń dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub ogólnych zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. Handlu Globalnego i Zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności danych (telefon: +1-914-323-5700, e-mail: data.privacy@xylem.com).
 • Możesz również złożyć skargę podmiotowi nadzorującemu.

 

 

 

 

4 maja 2018