Charakteristika

client-outcome-south-bend.jpg

South Bend ušetrí 400 miliónov dolárov na kapitálových výdavkoch znížením kombinovaného odľahčovania kanalizácie o 70 %

Viac

Charakteristika

idrica web feature square - nav.png

 Xylem Vue powered by GoAigua: Optimalizácia rozhodovania. Xylem Vue powered by GoAigua: Zefektívnenie riadenia prevádzky. Zjednodušenie digitálnej transformácie.

Viac

Pre ucelený prehľad o vašej distribučnej a kanalizačnej sieti integrujte a spravujte údaje na jednej platforme z akéhokoľvek zdroja

Xylem Vue powered by GoAigua je jednoduchá, integrovaná softvérová a analytická platforma – vytvorená vodárenskými spoločnosťami pre vodárenské spoločnosti – umožňujúca posunúť digitálnu transformáciu spoločnosti na vyššiu úroveň, maximalizovať investície, rýchlejšie identifikovať a riešiť problémy, prevádzkovať a dodávať vodu efektívnejšie a cenovo dostupnejšie.

Zistite ako môže jedna platforma posilniť vašu spoločnosť a zjednodušiť hospodárenie s vodou vo vašej sieti.

Eliminujte dátové zhluky pre zlepšenie prehľadnosti a kontroly prevádzky

Xylem Vue powered by GoAigua integruje a štandardizuje dáta z celej siete, bez ohľadu na ich pôvod (snímače, SCADA, aktíva, obchodné systémy atď.), do jediného unifikovaného zdroja informácií, ktorý poháňa a riadi modulárne aplikácie pre pitnú a odpadovú vodu a hĺbkovú analýzu. To nielen maximalizuje investície do existujúcich technológií, ale spoločnostiam poskytuje 360-stupňovú prevádzkovú inteligenciu pre zabezpečenie optimálnej efektivity celého systému.

Viac

Skutočné výsledky klientov dosiahnuté vďaka Xylem Vue

57%

reduction in leaks lowering annual distribution main repairs by 30%

Learn more

450M

galónov redukovaných v odľahčovaní kanalizácie, Buffalo Sewer Authority

Viac

1.2M kWh

ušetrených ročne pri dodržaní odtokových limitov, EWE WASSER GmbH Cuxhaven, Germany

Viac

 • „Xylem Vue powered by GoAigua vzala náš zoznam potrieb a rýchlo, efektívne vytvorila plán na riešenie každej položky v poradí; poskytuje pozoruhodné výsledky v priebehu týždňov.“

  Business Manager
  Belforest Water System

Ako to pracuje – začína to so Smart Water Engine

Srdcom platformy je Smart Water Engine, ktorý integruje dáta – snímačov, SCADA, aktív, obchodných systémov atď. – bez ohľadu na ich pôvod. Tieto údaje sú následne štandardizované, aby sa vytvoril jediný holistický model, ktorý v spojení s proprietárnymi pokročilými algoritmami umožňuje Smart Water Engine prezerať si celú prevádzkovú sieť. 

Výsledok je jedinečným zdrojom informácií, ku ktorým je prrístup prostredníctvom modulárnych aplikácií pre pitnú a odpadovú vodu poskytujúcich prevádzkovú inteligenciu vo forme monitorovania v reálnom čase, výstrahy a návrhy akcií na zabezpečenie optimálnej účinnosti celého systému. 

 • Prístup k informáciám o kritických operačných rozhodnutiach
 • Odstránenie dátových zhlukov
 • Integrovanie a štandardizovanie všetkých dát
 • Vyhodnotenie, na úrovni celej siete, výkonnosti a vplyvu prijatých opatrení  

Načítať brožúru

Špecifické riešenia pre každú oblasť vodného cyklu

Xylem Vue powered by GoAigua podporuje operátorov aj podnikových manažérov vodárenských spoločností pri riešení celosystémových výziev, od neziskovej vody cez záplavy až po čistenie, ktorým denne čelia a to na úrovni siete, závodu a majetku. Schopnosť nasadzovať modulárne aplikácie pomáha zamerať sa na špecifické výzvy konkrétnej spoločnosti.

Viac riešenia pre vodu

Viac riešenia pre odpadovú vodu

Celosystémový pohľad na výkon a použiteľné kľúčové indikátory pre efektívnejšiu správu vašej spoločnosti

Ovládací panel Operational Intelligence poskytuje spoločnostiam centralizované miesto, z ktorého môžu monitorovať inteligentné analýzy, integrovať KPI a poskytovať podporu v reálnom čase pre optimalizované prevádzkové rozhodovanie vo všetkých monitorovaných aktívach a procesoch.

 • Vizualizujte a udržiavajte svoju sieť 
 • Spravujte všetky zariadenia z jednej centralizovanej platformy 
 • Zlepšite diagnostiku rizík 
 • Vizualizujte výkonnosť aktív

Transformačné výhody jednej platformy vodného hospodárstva

Xylem Vue powered by GoAigua pomáha vodárenským spoločnostiam riešiť výzvy v celom systéme, od neziskovej vody cez záplavy až po úpravu. Platforma podporuje potreby operátorov aj podnikových manažérov, pričom poskytuje inteligenciu a smart analýzu na úrovni siete, závodu a majetku alebo akýkoľvek prispôsobený pohľad, ktorý spoločnosť vyžaduje.

Jediný zdroj údajov

Sprístupnite systémové znalosti v rámci vašej siete a tímov

Predĺžená životnosť majetku

Identifikujte, kontrolujte a riešte problémy so zariadeniami vo vašej sieti rýchlejšie a efektívnejšie

Zvýšenie úspory nákladov

Znížte náklady potrebné na dosiahnutie cieľov aplikovaním údajov a kontrol v reálnom čase na efektívnejšie využitie existujúcich aktív

Zlepšite prevádzku a plánovanie

Zabezpečte holistický prístup k správe siete tým, že rozdelíte dátové zhluky a zvýšite prehľad o výkonnosti aktív v rámci cyklu vody

Zabezpečte odolnosť počas extrémnych udalostí

Zvýšenými prediktívnymi schopnosťami a informáciami v reálnom čase minimalizujte prerušenia služieb a dopad na zákazníka, najmä počas extrémnych udalostí

Zistite, ako vyzerá skutočná transformácia