It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Serbia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Welcome - Support.png

Linija za hitne slučajeve je otvorena 24 sata dnevno (samo na engleskom jeziku): +1 833 677 8776, lokal 1

Pomerite da biste saznali više

All-Systems-Operational-tight.png


No upcoming system maintenance

Video snimci sa uputstvima

   
   
   
         

Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Koristim Internet Explorer, ali ne radi.

Aplikacija Avensor trenutno podržava samo Google Chrome.

U mojoj stanici se oglasilo upozorenje, ali aplikacija ne prikazuje upozorenje.

Proverite da li ste dodali uređaj u stanicu.

U aplikaciji postoji upozorenje, ali ne dobijam SMS.

Proverite da li ste kreirali listu poziva koja je povezana sa vašom stanicom. Takođe proverite da li korisnici sa liste poziva imaju ispravne brojeve telefona za SMS obaveštenja.

Šta znači „Veza sa stanicom je izgubljena”?

Znači da je stanica izgubila mobilnu vezu ili da CCD senzor nema napajanje.

Imam upozorenje „Greška pri komunikaciji uređaja”. Šta to znači?

Znači da nema komunikacije između uređaja i CCD senzora. Moguće je da kabl za komunikaciju nije pravilno instaliran ili da su podešavanja na aplikaciji ili uređaju pogrešna (pogrešna Modbus adresa ili drugi parametri veze komunikacije).

Pri potvrdi alarma, alarm se i dalje prikazuje kao nepotvrđen na kontroloru pumpe.

Da, morate da potvrdite alarm na kontroloru pumpe.

Stigao mi je SMS alarm, ali kada se prijavim alarm nije tamo?

Ako odete na karticu za alarme i pogledate u gornji desni ugao možete da omogućite ili onemogućite različite filtere kako biste aktivirali ili deaktivirali alarme.

Za šta sve mogu da koristim digitalni ulaz?

Da biste bilo koji uređaj povezali sa digitalnim signalom, morate da koristite +24 V signal.

Šta je nivo aktivnosti alarma pri konfiguraciji digitalnog ulaza?

Aktivno visok: alarm se oglašava kada digitalni ulaz dobija 24 V jednosmerne struje.

Aktivno nizak: alarm se oglašava kada digitalni ulaz ne dobija 24 V jednosmerne struje.

Koji parametre komunikacije podržava CCD301 senzor?

Parametri komunikacije koje podržava CCD301 RS232/RS485:

 • Brzina prenosa: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200
 • Databits: 7, 8
 • Stopbits: 1, 2
 • Paritet: NIJEDAN, PARAN, NEPARAN
 • Modbus : 1-247

imagezzlz.png

 

 

 

 

 

 

Koji je najveći broj uređaja koji mogu da budu povezani sa CCD senzorom?

 • Samo jedan komunikacijski interfejs (RS232, RS485 ili Ethernet) može da se koristi, a svi uređaji koji su povezani na taj interfejs moraju da koriste iste komunikacijske parametre osim modbus adrese (npr. brzina prenosa, stopbits).
 • Svi uređaji koji su priključeni na modem moraju da budu istog tipa (osim Seneca uređaja gde možete da koristite bilo koji uređaj koji podržava Seneca).
 • Digitalni ulaz može da se koristi nezavisno od drugih uređaja ili senzora.
 • Analogni ulaz može da se koristi nezavisno od drugih uređaja ili digitalnih signala.

Dodatne informacije iz Avensor vodiča za korisnike:

Na šta treba obratiti pažnju pri instalaciji antene za CCD?

 1. Idealno bi bilo da se koristi GSM krovna antena niskog profila
 2. Antene uvek treba postavljati što dalje od metalnih ili betonskih površina. Idealan zazor je 20 cm, a minimalni je 2 cm. Takođe, antenu postavite dalje od radio ili EMC izvora.
 3. Za svaku instalaciju je potrebno identifikovati prikladno mesto za montažu. U aplikaciji Avensor je moguće videti jačinu signala.
 4. Dužina kablova antene treba da bude što kraća, a kablovi treba da budu u punoj dužini i ne treba da budu obmotani. To bi moglo da izazove smetnje i preslušavanje. Ovo takođe podrazumeva da se kablovi koji se ne koriste ne obmotavaju oko sebe. Instalaciju kablova treba obavljati što dalje od drugih aktivnih elektronskih uređaj, najviše 10 m.
 5. Konektore SMA antene treba zategnuti sa najmanje 0,35 Nm i najviše 0,55 Nm.

Obratite se podršci

Obratite se Avensor podršci

Linija za hitne slučajeve je otvorena 24 sata dnevno (samo na engleskom jeziku): +1 833 677 8776, lokal 1

Za slučajeve koji nisu hitni, popunite obrazac u nastavku. Odgovor će biti poslat u roku od 48 sati.

All fields required.

* Required Field