Prohlášení společnosti Xylem o ochraně osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili web společnosti Xylem. Společnost Xylem a její provozní divize a dceřiné společnosti (spolu nazývané jako "Xylem", "my" včetně všech gramatických tvarů nebo "Společnost") udržují a provozují tyto a další weby (spolu nazývané "Lokality společnosti Xylem" nebo "Lokality") a zavazují se chránit vaše osobní údaje.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vám slouží jako pomůcka k pochopení, které údaje shromažďujeme, a jakou ochranu používáme na ochranu vašich údajů v rámci těchto Lokalit. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje i na údaje shromažďovány offline na veletrzích, seminářích, konferencích nebo v rámci jiných aktivit.

SHRNUTÍ HLAVNÍCH BODŮ

KTERÉ ÚDAJE SPOLEČNOST XYLEM SHROMAŽĎUJE?

Společnost Xylem o vás shromažďuje následující údaje, když navštívíte naše Lokality (spolu nazývané "Osobní údaje") nebo prostřednictvím offline prostředků popsaných výše:

 • pokud navštívíte naše Lokality, automaticky shromažďujme název vaší domény a / nebo adresu IP;
 • pokud s námi budete komunikovat prostřednictvím e-mailu, budeme shromažďovat vaši e-mailovou adresu;
 • pokud se budete u nás ucházet o zaměstnání a poskytnete nám prostřednictvím offline prostředků údaje, budeme prostřednictvím našeho on-line nástroje pro nábor shromažďovat údaje související s možnostmi zaměstnání.
 • V opačném případě se Osobní údaje shromažďují pouze na lokalitách společnosti Xylem nebo prostřednictvím offline prostředků, pokud se rozhodnete dobrovolně jejich poskytnout. Takové Osobní údaje zahrnují vaše jméno a / nebo název vašeho zaměstnavatele, titul, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a také informace o účtu nebo transakci shromážděné jako součást našeho obchodního vztahu s vámi.

JAK SPOLEČNOSŤ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁ

Vaše osobní údaje shromažďujeme na:

 • realizaci našich podnikatelských aktivit včetně poskytování vámi požadovaných produktů nebo služeb;
 • zasílání marketingových informací o novinkách nebo aktualizacích našich stávajících produktů a služeb;
 • dodržení našich právních povinností;
 • údržbu a zlepšení našich Lokalit a přizpůsobení uživatelské zkušenosti;
 • ochranu a zajištění vaší osoby a Lokalit;
 • poskytování služeb zákazníkům či jinou zprávu našeho obchodního vztahu s vámi.

Pokud to požaduje platné právo, spoléháme se na několik různých právních základů pro shromažďování, používání a sdílení vašich Osobních údajů:

 • Potřeba plnění smlouvy s vámi – musíme zpracovávat vaše Osobní údaje k poskytování našich produktů a služeb, zajištění fungování produktů a služeb, jak mají, odpovídání na otázky a dotazy od vás, zprávu našeho obchodního vztahu s vámi a na poskytování podpory pro zákazníky;
 • Dodržení právních povinností - musíme zpracovávat vaše Osobní údaje, abychom dodrželi příslušné zákony, regulatorní požadavky a na reagování na zákonné požadavky, příkazy soudů a právní procesy;
 • Souhlas na přímou marketingovou komunikaci - spoléháme na váš souhlas se zasíláním přímých marketingových zpráv, jejichž odběr lze kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz na zrušení odběru v příslušné komunikaci, nebo nás můžete kontaktovat, jak je to uvedeno níže; a
 • Na základě oprávněných zájmů - vaše Osobní údaje zpracováváme s cílem chránit vaše zabezpečení a zajištění Lokalit; detekovat a předcházet podvodům; chránit a bránit práva nebo majetek jiných nebo naše vlastní práva a zájmy; a udržovat a zlepšovat uživatelskou zkušenost.

Nepoužíváme automatizované rozhodování ani neprovádíme profilování na základě údajů, které se způsobem, že produkují právní účinnost, týkají nebo značně ovlivňují vaši osobu.

Nepožaduje se od vás, abyste poskytli veškeré osobní údaje identifikovány v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů na používání našich Lokalit nebo offline interakci s námi, ale určité funkce nebudou dostupné, pokud určité Osobní údaje neposkytnete. Pokud určité Osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci reagovat na vaše žádosti, provádět s vámi transakce ani vám poskytovat marketing, který by byl podle nás pro vás hodnotný.

POUŽÍVAJÍ SE NA LOKALITÁCH SPOLEČNOSTI XYLEM SOUBORY COOKIE

Kromě názvu domény a / nebo adresy IP společnost Xylem o vás automaticky shromažďuje údaje, když navštívíte naše Lokality. Automaticky shromažďovány údaje neobsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo ani e-mailovou adresu. Tyto údaje nás informují o počtu uživatelů, kteří navštívili naše Lokality a na které stránky získávaly přístup. Shromažďováním těchto údajů se dozvíme, jak nejlépe přizpůsobit naše Lokality pro naše aktuálních i budoucích návštěvníků. Na shromažďování těchto údajů používáme množství různých analýz, nástrojů pro optimalizaci médií, analytických značek a sledování pixelů pomocí technologie souborů cookie nebo webových majáků, jak je to vysvětleno níže:

 • Soubory cookie
  Soubor cookie je malý textový soubor umístěný na pevný disk počítače vaším webovým prohlížečem, když poprvé navštívíte Lokalitu. Společnost Xylem používá soubory cookie k zajištění fungování Lokality i na záznam konkrétních údajů o uživateli, které stránky jste navštívili i na záznam minulých aktivit na naší Lokalitě s cílem poskytovat lepší služby, pokud se návštěvníci na naši Lokalitu vrátí. Společnost Xylem používá dva druhy souborů cookie:

  • Soubory cookie relace - taktéž nazývaný i dočasný soubor cookie; soubor cookie relace ukládá údaje o uživateli do své dočasné paměti, proto si o vás dokáže něco zapamatovat, když tuto Lokalitu navštěvujete. Soubory cookie relace neshromažďují údaje z počítače a po zavření webového prohlížeče se vymažou.
  • Trvalé soubory cookie - také nazývaný permanentní soubor cookie nebo uložený soubor cookie; trvalý soubor cookie shromažďuje identifikační údaje o uživateli včetně chování během surfování na webu a preference uživatele pro konkrétní web. Trvalé soubory cookie jsou nastaveny s datem vypršení platnosti a jsou uloženy na pevném disku až do vypršení platnosti nebo dokud je ze svého počítače neodstraníte.

V některých případech mohou soubory cookie zlepšit vaši on-line zkušenost uložením vašich preferencí během návštěvy konkrétní lokality. Většina internetových prohlížečů akceptuje cookies automaticky, ale obvykle můžete změnit nastavení svého prohlížeče s cílem vymazat soubory cookie nebo zabránit jejich automatickému přijímání, pokud to preferujete. Upozorňujeme vás, že pokud se rozhodnete nepovolit cookies prohlížeče, nebudete moci využívat všech výhod funkcí webu nabízených společností Xylem.

 • Webové majáky
  Určité stránky našich webů obsahují "webové majáky" také známé jako internetové značky, pixelové značky a čisté soubory GIF. Webový maják je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce a navržen tak, aby umožnil společnosti Xylem monitorovat příchozí přenosy a získávat informace, jako je adresa IP počítače, který stáhl stránku se zobrazeným webovým majákem, jakož i adresu URL stránky, čas zobrazení stránky, typ prohlížeče použitého k zobrazení stránky a informace v souborech cookie nastavené třetí stranou. Webové majáky používáme i na rozpoznávání jedinečného souboru cookie ve vašem webovém prohlížeči, který nám umožňuje zjistit, které reklamy máme pro vás na našich webech zobrazovat.

S cílem pomoci získat více informací o používání lokality, všechny Lokality společnosti Xylem používají reklamní, analytické a mediální soubory cookie a značky využívající technologické nástroje Yahoo, Google, Adobe, Omniture, Rubicon a další. Kromě toho Lokality používají službu Google Analytics, službu pro analýzu webu poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"), která rovněž používá soubory cookie. Informace generované souborem cookie o vašem používání webu (včetně vaší adresy IP) jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech v USA. Google tyto informace používá k vyhodnocování, sestavování sestav o webu a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním aktivity na webu. Google může tyto informace přenášet třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají tyto informace pro společnost Google.

Informace shromažďované všemi soubory cookie a webovými majáky obsahují obecné údaje o nastavení počítače, vašem připojení do internetu, operačním systému a platformě, adrese IP, vašich vzorech surfování a časech surfování v rámci lokality a zeměpisné poloze. Neobsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo ani e-mailovou adresu.

S cílem pomoci získat více informací o používání lokality, lokalita xyleminc.com a její sesterské lokality používají reklamní, analytické a mediální soubory cookie a značky včetně:

C Shromažďování údajů prostřednictvím poskytovatele internetových služeb (adresa IP, čas, místo, prohlížeč atd.)

soubory cookie 

kontaktní formulář

t předávání osobních údajů

Google Analytics

Facebook

Twitter

Google +1

LinkedIn

Xing

YouTube

Google Adsense

Google Analytics Remarketing

Komentáře v blogu

Google AdWords a sledování konverzí

BrightEdge

Lead Forensics

přehledy LinkedIn

M Sledování Marketo

Mouseflow

Pokud se chcete dozvědět více o konkrétních souborech cookie používaných na reklamu třetími stranami podle zájmů, a to včetně sledování mezi zařízeními, a uplatnit určité volby týkající se takových souborů cookie, navštivte stránky Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance nebo se podívejte nastavení svého zařízení, zda máte DAA nebo jinou mobilní aplikaci.

Zákaz sledování: Naše Lokalita není momentálně nakonfigurována na akceptování signálů "zákaz sledování" z prohlížeče.

JAK SPOLEČNOST VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍ S TŘETÍMI STRANAMI

 • Pokud jsme požádáni o zpřístupnění Osobních údajů na základě zákona, žádost soudu nebo vládního orgánu či orgánu donucovací, můžeme to udělat.
 • Vaše Osobní údaje nebo podrobnosti o vašem používání webu můžeme poskytnout dalším společnostem v rámci skupiny společností Xylem.
 • Údaje můžeme sdílet, pokud je to nutné pro zabránění podvodu či jiným nezákonným činnostem, jako jsou cílené útoky na systémy informačních technologií společnosti Xylem, a pokud je to nezbytné pro ustanovení nebo ochranu právního nároku nebo obranu.
 • Společnost Xylem neprodává třetím stranám žádné Osobní údaje odvozené z návštěvy nebo užívání Lokality společnosti Xylem návštěvníkům s výjimkou, pokud jde o součást prodeje dceřiné společnosti nebo všeho či téměř veškerého majetku provozní divize, přičemž dceřiná společnost nebo divize takové údaje shromažďovala nebo používala v rámci běžného chodu podnikání.
 • Společnost Xylem přijímá vhodné kroky na zachovány důvěrnosti Osobních údajů a tyto údaje poskytuje jen personálu ve společnosti Xylem nebo třetí straně, která potřebuje získat přístup k těmto údajům na legitimní firemní účely. Vaše údaje můžeme zpřístupnit našim distributorům, zástupcům prodeje či jiným sesterským společnostem, které mohou reagovat na žádosti návštěvníka nebo poskytovat informace o našich vlastních či souvisejících výrobcích a službách, které podle nás podporují vaše podnikatelské potřeby.

ODKAZY NA WEBOVÉ LOKALITY TŘETÍCH STRAN

Lokality společnosti Xylem mohou občas uvádět odkazy na webové stránky našich distributorů, zástupců prodeje či jiných sesterských společností. V takových situacích nejsme zodpovědní za obsah ani používané postupy při ochraně osobních údajů a nabádáme vás přečíst si jejich vlastní prohlášení o zveřejňování osobních údajů.

JAK SPOLEČNOST PŘESHRANIČNĚ UCHOVÁVÁ, PŘENÁŠÍ NEBO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Do rozsahu, který povoluje zákon, Společnost Xylem může Osobní údaje shromažďované na lokalitu společnosti Xylem přenášet zástupcem, globálním sesterským společnostem a poskytovatelem služeb v USA a dalších zemích, kde realizujeme naše podnikatelské aktivity, které jsou mimo domovské země, a mají zavedeny jiné normy ochrany údajů jako ve vaší domovské zemi. Poskytujeme přiměřenou ochranu pro přeshraniční přenosy, jak to vyžaduje zákon, a to včetně údajů přenášených třetím stranám. Pokud jde o takové přenosy z Evropského hospodářského prostoru (EHP) do USA a jiných jurisdikcí mimo EHP, můžeme se spoléhat na Standardní smluvní doložky Evropské unie (EU) a Závazné vnitropodnikové pravidla a / nebo na potřebu zpracovávat vaše údaje k poskytování požadovaných služeb (např . plnění smlouvy) a přenášet vaše Osobní údaje. Jak povoluje platný zákon, můžete požádat o podrobnosti o námi používané vhodné ochraně kontaktováním nás, jak je to uvedeno níže.
 
VAŠE PRÁVA
 
Jak je to povoleno platným zákonem, můžete mít právo získat potvrzení o existenci určitých Osobních údajů, které souvisejí s vaší osobou, abyste mohli ověřit obsah, původ a přesnost, jakož i právo na získání přístupu, kontroly, získání, odstranění zablokování nebo odvolání souhlasu na zpracovávání určitých osobních údajů (bez vlivu na zákonnost nebo zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním), a to kontaktováním nás na adrese datasubject.requests@xylem.com Prosím, uvědomte si, že můžeme mít potřebu uchovávat určitě Osobní údaje, jak to požaduje nebo povoluje platný zákon.
 
VAŠE MOŽNOSTI

S ohledem na používání a zveřejnění svých Osobních údajů máte následující možnosti:

 • Marketingová komunikace. Pokud nechcete již více dostávat marketingovou komunikaci, zůstat na poštovním seznamu, do kterého jste se předtím přihlásili, ani dostávat žádné zprávy od společnosti Xylem, odhlaste se z odběru pomocí odkazu na odhlášení z odběru v rámci příslušné komunikace nebo nás kontaktujte pomocí níže uvedeného odkazu.
 • Soubory cookie a podobné technologie. Viz nastavení svého prohlížeče a počítače pro určité soubory cookie a výše se podívejte uplatnění určitých voleb týkajících se souborů cookie.

JAK SPOLEČNOST VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁ

 • Společnost Xylem uchovává vaše Osobní údaje po minimální dobu potřebnou na účel, pro který byly shromažďovány.

JAK SPOLEČNOST CHRÁNÍ ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Společnost Xylem používá při přenosu a přijímání údajů vyměňovaných s naší lokalitou pro toto odvětví standardní technologie šifrování. V našich fyzických zařízeních máme zavedena vhodná opatření zabezpečení na ochranu před ztrátou, zneužitím či úpravou od vás na naší Lokalitě shromážděných údajů. Můžeme také používat přiměřené technologie pro zajištění osobních údajů, které poskytnete na Lokalitě společnosti Xylem.

Společnost Xylem udržuje plán reakce na incidenty v oblasti zabezpečení dat, který by v případě nezákonného nebo neoprávněného zveřejnění osobních údajů poskytl oznámení podle platných zákonů.

ZMĚNY NAŠEHO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Xylem může toto Prohlášení o ochraně osobních údajů občas aktualizovat, a to při změně naší společnosti (např. Fúze / pořízení) a služeb, nebo dle požadavků zákona. Den nabytí účinnosti našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů je uveden výše a nabádáme vás, abyste si pravidelně prohlédli naši Lokalitu a měli tak informace o postupech ochrany osobních údajů ve společnosti Xylem. Aktualizovanou verzi Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na naší Lokalitě a požádáme vás o vyjádření svého souhlasu, pokud to požaduje legislativa.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

 • Pokud budete mít nějaké dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo obecně o našich postupech při ochraně osobních údajů, obraťte se svými obavami nebo otázkami našeho ředitele pro globální obchodní aktivity a respektování předpisů na ochranu osobních údajů na telefonním čísle + 1-914 -323-5700 nebo e-mailem na adrese data.privacy@xylem.com
 • Můžete mít také právo podat stížnost orgánu dohledu.

Revize 1 z 2. ledna 2020