Vyhlásenie spoločnosti Xylem o ochrane osobných údajov

Ďakujeme, že ste navštívili webovú lokalitu spoločnosti Xylem. Spoločnosť Xylem a jej prevádzkové divízie a dcérske spoločnosti (spolu nazývané ako „Xylem“, „my“ vrátane všetkých gramatických tvarov alebo „Spoločnosť“) udržiavajú a prevádzkujú tieto a ďalšie webové lokality (spolu nazývané „Lokality spoločnosti Xylem“ alebo „Lokality“) a zaväzujú sa chrániť vaše osobné údaje.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám slúži ako pomôcka na pochopenie, ktoré údaje zhromažďujeme, a akú ochranu používame na ochranu vašich údajov v rámci týchto Lokalít. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje aj na údaje zhromažďované offline na veľtrhoch, seminároch, konferenciách alebo v rámci iných aktivít.

ZHRNUTIE HLAVNÝCH BODOV

KTORÉ ÚDAJE SPOLOČNOSŤ XYLEM ZHROMAŽĎUJE?

Spoločnosť Xylem o vás zhromažďuje nasledujúce údaje, keď navštívite naše Lokality (spolu nazývané „Osobné údaje“) alebo prostredníctvom offline prostriedkov opísaných vyššie:

 • ak navštívite naše Lokality, automaticky zhromažďujme názov vašej domény a/alebo adresu IP; 
 • ak s nami budete komunikovať prostredníctvom e-mailu, budeme zhromažďovať vašu e-mailovú adresu;
 • ak sa budete u nás uchádzať o zamestnanie a poskytnete nám prostredníctvom offline prostriedkov údaje, budeme prostredníctvom nášho on-line nástroja na nábor zhromažďovať údaje súvisiace s možnosťami zamestnania.
 • V opačnom prípade sa Osobné údaje zhromažďujú len na Lokalitách spoločnosti Xylem alebo prostredníctvom offline prostriedkov, ak sa rozhodnete dobrovoľne ich poskytnúť. Takéto Osobné údaje zahŕňajú vaše meno a/alebo názov vášho zamestnávateľa, titul, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu ako aj informácie o konte alebo transakcii zhromaždené ako súčasť nášho obchodného vzťahu s vami.

AKO SPOLOČNOSŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVA

Vaše osobné údaje zhromažďujeme na:

 • realizáciu našich podnikateľských aktivít vrátane poskytovania vami požadovaných produktov alebo služieb;
 • zasielanie marketingových informácií o novinkách alebo aktualizáciách našich existujúcich produktov a služieb;
 • dodržanie našich právnych povinností;
 • údržbu a zlepšenie našich Lokalít a prispôsobenie používateľskej skúsenosti;
 • ochranu a zabezpečenie vašej osoby a Lokalít;
 • poskytovanie služieb zákazníkom či inú správu nášho obchodného vzťahu s vami.

Ak to požaduje platné právo, spoliehame sa na niekoľko rôznych právnych základov na zhromažďovanie, používanie a zdieľanie vašich Osobných údajov:

 • Potreba plnenia zmluvy s vami – musíme spracovávať vaše Osobné údaje na poskytovanie našich produktov a služieb, zabezpečenie fungovania produktov a služieb, ako majú, odpovedanie na otázky a dotazy od vás, správu nášho obchodného vzťahu s vami a na poskytovanie podpory pre zákazníkov;
 • Dodržanie právnych povinností – musíme spracovávať vaše Osobné údaje, aby sme dodržali príslušné zákony, regulatórne požiadavky a na reagovanie na zákonné požiadavky, príkazy súdov a právne procesy;
 • Súhlas na priamu marketingovú komunikáciu – spoliehame sa na váš súhlas so zasielaním priamych marketingových správ, ktorých odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v príslušnej komunikácii, alebo nás môžete kontaktovať, ako je to uvedené nižšie; a
 • Na základe oprávnených záujmov – vaše Osobné údaje spracovávame s cieľom chrániť vaše zabezpečenie a zabezpečenie Lokalít; detegovať a predchádzať podvodom; chrániť a brániť práva alebo majetok iných alebo naše vlastné práva a záujmy; a udržiavať a zlepšovať používateľskú skúsenosť.

Nepoužívame automatizované rozhodovanie ani nevykonávame profilovanie na základe údajov, ktoré sa spôsobom, že produkujú právnu účinnosť, týkajú alebo značne vplývajú na vašu osobu.

Nepožaduje sa od vás, aby ste poskytli všetky osobné údaje identifikované v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov na používanie našich Lokalít alebo na offline interakciu s nami, no určité funkcie nebudú dostupné, ak určité Osobné údaje neposkytnete.  Ak určité Osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť reagovať na vaše žiadosti, vykonávať s vami transakcie ani vám poskytovať marketing, ktorý by bol podľa nás pre vás hodnotný.

POUŽÍVAJÚ SA NA LOKALITÁCH SPOLOČNOSTI XYLEM SÚBORY COOKIE

Okrem názvu domény a/alebo adresy IP spoločnosť Xylem o vás automaticky zhromažďuje údaje, keď navštívite naše Lokality.  Automaticky zhromažďované údaje neobsahujú vaše meno, adresu, telefónne číslo ani e-mailovú adresu. Tieto údaje nás informujú o počte používateľov, ktorí navštívili naše Lokality a na ktoré stránky získavali prístup. Zhromažďovaním týchto údajov sa dozvieme, ako najlepšie prispôsobiť naše Lokality pre našich aktuálnych aj budúcich návštevníkov. Na zhromažďovanie týchto údajov používame množstvo rôznych analýz, nástrojov na optimalizáciu médií, analytických značiek a sledovanie pixlov pomocou technológie súborov cookie alebo webových majákov, ako je to vysvetlené nižšie:

 • Súbory cookie
  Súbor cookie je malý textový súbor umiestnený na pevný disk vášho počítača vaším webovým prehliadačom, keď prvýkrát navštívite Lokalitu.  Spoločnosť Xylem používa súbory cookie na zabezpečenie fungovania Lokality aj na záznam konkrétnych údajov o používateľovi, ktoré stránky ste navštívili aj na záznam minulých aktivít na našej Lokalite s cieľom poskytovať lepšie služby, ak sa návštevníci na našu Lokalitu vrátia.  Spoločnosť Xylem používa dva druhy súborov cookie:
  • Súbory cookie relácie – taktiež nazývaný aj dočasný súbor cookie; súbor cookie relácie ukladá údaje o používateľovi do svojej dočasnej pamäte, preto si o vás dokáže niečo zapamätať, keď túto Lokalitu navštevujete.  Súbory cookie relácie nezhromažďujú údaje z vášho počítača a po zavretí webového prehliadača sa vymažú.
  • Trvalé súbory cookie – taktiež nazývaný permanentný súbor cookie alebo uložený súbor cookie; trvalý súbor cookie zhromažďuje identifikačné údaje o používateľovi vrátane správania počas surfovania na webe a preferencie používateľa pre konkrétnu webovú lokalitu.  Trvalé súbory cookie sú nastavené s dátumom vypršania platnosti a sú uložené na vašom pevnom disku až do vypršania platnosti alebo kým ich zo svojho počítača neodstránite.

   V niektorých prípadoch môžu súbory cookie zlepšiť vašu on-line skúsenosť uložením vašich preferencií počas návštevy konkrétnej lokality.  Väčšina internetových prehliadačov akceptuje súbory cookie automaticky, no zvyčajne môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača s cieľom vymazať súbory cookie alebo zabrániť ich automatickému prijímaniu, ak to preferujete.  Upozorňujeme vás, že ak sa rozhodnete nepovoliť súbory cookie prehliadača, nebudete môcť využívať všetky výhody funkcií webovej lokality ponúkaných spoločnosťou Xylem.
 • Webové majáky
  Určité stránky našich webových lokalít obsahujú „webové majáky“ taktiež známe ako internetové značky, pixlové značky a čisté súbory GIF. Webový maják je malý grafický obrázok umiestnený na webovej stránke a navrhnutý tak, aby umožnil spoločnosti Xylem monitorovať prichádzajúce prenosy a získavať informácie, ako je adresa IP počítača, ktorý stiahol stránku so zobrazeným webovým majákom, ako aj adresu URL stránky, čas zobrazenia stránky, typ prehliadača použitého na zobrazenie stránky a informácie v súboroch cookie nastavené treťou stranou. Webové majáky používame aj na rozpoznávanie jedinečného súboru cookie vo vašom webovom prehliadači, ktorý nám umožňuje zistiť, ktoré reklamy máme pre vás na našich webových lokalitách zobrazovať.

S cieľom pomôcť získať viac informácií o používaní lokality, všetky Lokality spoločnosti Xylem používajú reklamné, analytické a mediálne súbory cookie a značky využívajúce technologické nástroje Yahoo, Google, Adobe, Omniture, Rubicon a ďalšie. Okrem toho Lokality používajú službu Google Analytics, službu na analýzu webu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“), ktorá taktiež používa súbory cookie. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej adresy IP) sú prenášané a ukladané spoločnosťou Google na serveroch v USA. Google tieto informácie používa na vyhodnocovanie, kompilovanie zostáv o webovej lokalite a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním aktivity na webovej lokalite.  Google môže tieto informácie prenášať tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú tieto informácie pre spoločnosť Google.

Informácie zhromažďované všetkými súbormi cookie a webovými majákmi obsahujú všeobecné údaje o nastaveniach vášho počítača, vašom pripojení do internetu, operačnom systéme a platforme, adrese IP, vašich vzoroch surfovania a časoch surfovania v rámci lokality a zemepisnej polohe. Neobsahujú vaše meno, adresu, telefónne číslo ani e-mailovú adresu.

S cieľom pomôcť získať viac informácií o používaní lokality, lokalita xyleminc.com a jej sesterské lokality používajú reklamné, analytické a mediálne súbory cookie a značky vrátane:

C Zhromažďovanie údajov prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb (adresa IP, čas, miesto, prehliadač atď.)

Súbory cookie 

kontaktný formulár

t prenos osobných údajov

Google Analytics

Facebook

Twitter

Google +1

LinkedIn

Xing

YouTube

Google Adsense

Google Analytics Remarketing

Komentáre v blogu

Google AdWords a sledovanie konverzie

BrightEdge

Lead Forensics

Prehľady LinkedIn

M Sledovanie Marketo

Mouseflow

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o konkrétnych súboroch cookie používaných na reklamu tretími stranami podľa záujmov, a to vrátane sledovania medzi zariadeniami, a uplatniť určité voľby týkajúce sa takýchto súborov cookie, navštívte stránky Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance alebo si pozrite nastavenia svojho zariadenia, či máte DAA alebo inú mobilnú aplikáciu.

Zákaz sledovania: Naša Lokalita nie je momentálne nakonfigurovaná na akceptovanie signálov „Zákaz sledovania“ z prehliadača.

AKO SPOLOČNOSŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZDIEĽA S TRETÍMI STRANAMI

 • Ak sme požiadaní o sprístupnenie Osobných údajov na základe zákona, požiadania súdu alebo vládneho orgánu či orgánu presadzovania práva, môžeme to urobiť.
 • Vaše Osobné údaje alebo podrobnosti o vašom používaní webovej lokality môžeme poskytnúť ďalším spoločnostiam v rámci skupiny spoločností Xylem.
 • Údaje môžeme zdieľať, ak je to potrebné na zabránenie podvodu či iným nezákonným činnostiam, ako sú cielené útoky na systémy informačných technológií spoločnosti Xylem, a ak je to potrebné na ustanovenie alebo ochranu právneho nároku alebo obranu.
 • Spoločnosť Xylem nepredáva tretím stranám žiadne Osobné údaje odvodené z návštevy alebo používania Lokality spoločnosti Xylem návštevníkom s výnimkou, ak ide o súčasť predaja dcérskej spoločnosti alebo všetkého či takmer všetkého majetku prevádzkovej divízie, pričom dcérska spoločnosť alebo divízia takéto údaje zhromažďovala alebo používala v rámci bežného chodu podnikania. 
 • Spoločnosť Xylem prijíma vhodné kroky na zachovane dôvernosti Osobných údajov a tieto údaje poskytuje len personálu v spoločnosti Xylem alebo tretej strane, ktorá potrebuje získať prístup k týmto údajom na legitímne firemné účely.  Vaše údaje môžeme sprístupniť našim distribútorom, zástupcom predaja či iným sesterským spoločnostiam, ktoré môžu reagovať na žiadosti návštevníka alebo poskytovať informácie o našich vlastných či súvisiacich tovaroch a službách, ktoré podľa nás podporujú vaše podnikateľské potreby.

ODKAZY NA WEBOVÉ LOKALITY TRETÍCH STRÁN

Lokality spoločnosti Xylem môže občas uvádzať odkazy na webové lokality našich distribútorov, zástupcov predaja či iných sesterských spoločností.  V takýchto situáciách nie sme zodpovední za obsah ani používané postupy pri ochrane osobných údajov a nabádame vás prečítať si ich vlastné vyhlásenia o zverejňovaní osobných údajov.

AKO SPOLOČNOSŤ CEZHRANIČNE UCHOVÁVA, PRENÁŠA ALEBO SPRACOVÁVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Do rozsahu, ktorý povoľuje zákon, Spoločnosť Xylem môže Osobné údaje zhromažďované na Lokalitách spoločnosti Xylem prenášať zástupcom, globálnym sesterským spoločnostiam a poskytovateľom služieb v USA a ďalších krajinách, kde realizujeme naše podnikateľské aktivity, ktoré sú mimo vašej domovskej krajiny, a majú zavedené iné normy ochrany údajov ako vo vašej domovskej krajine. Poskytujeme primeranú ochranu pre cezhraničné prenosy, ako to vyžaduje zákon, a to vrátane údajov prenášaných tretím stranám. Pokiaľ ide o takéto prenosy z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) do USA a iných jurisdikcií mimo EHP, môžeme sa spoliehať na Štandardné zmluvné doložky Európskej únie (EÚ) a Záväzné vnútropodnikové pravidlá a/alebo na potrebu spracovávať vaše údaje na poskytovanie požadovaných služieb (napr. plnenie zmluvy) a prenášať vaše Osobné údaje. Ako povoľuje platný zákon, môžete požiadať o podrobnosti o nami používanej vhodnej ochrane kontaktovaním nás, ako je to uvedené nižšie.
 
VAŠE PRÁVA
 
Ako je to povolené platným zákonom, môžete mať právo získať potvrdenie o existencii určitých Osobných údajov, ktoré súvisia s vašou osobou, aby ste mohli overiť obsah, pôvod a presnosť, ako aj právo na získanie prístupu, kontroly, získanie, odstránenie zablokovanie alebo odvolanie súhlasu na spracovávanie určitých osobných údajov (bez vplyvu na zákonnosť alebo spracovanie na základe súhlasu pred jeho odvolaním), a to kontaktovaním nás na adrese datasubject.requests@xylem.com Prosím, uvedomte si, že môžeme mať potrebu uchovávať určite Osobné údaje, ako to požaduje alebo povoľuje platný zákon.
 
VAŠE MOŽNOSTI

S ohľadom na používanie a zverejnenie svojich Osobných údajov máte nasledujúce možnosti:

 • Marketingová komunikácia. Ak nechcete už viac dostávať marketingovú komunikáciu, zostať na poštovom zozname, do ktorého ste sa predtým prihlásili, ani dostávať žiadne správy od spoločnosti Xylem, odhláste sa z odberu pomocou odkazu na odhlásenie z odberu v rámci príslušnej komunikácie alebo nás kontaktujte pomocou dolu uvedeného odkazu.
 • Súbory cookie a podobné technológie.  Pozrite si nastavenia svojho prehliadača a počítača pre určité súbory cookie a vyššie si pozrite uplatnenie určitých volieb týkajúcich sa súborov cookie.

AKO SPOLOČNOSŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVA

 • Spoločnosť Xylem uchováva vaše Osobné údaje počas minimálneho času potrebného na účel, na ktorý boli zhromažďované.

AKO SPOLOČNOSŤ CHRÁNI ZABEZPEČENIE VAŠICH ÚDAJOV

Spoločnosť Xylem používa pri prenose a prijímaní údajov vymieňaných s našou Lokalitou pre toto odvetvie štandardné technológie šifrovania. V našich fyzických zariadeniach máme zavedené vhodné opatrenia zabezpečenia na ochranu pred stratou, zneužitím či úpravou od vás na našej Lokalite zhromaždených údajov. Môžeme taktiež používať primerané technológie na zabezpečenie osobných údajov, ktoré poskytnete na Lokalite spoločnosti Xylem. 
Spoločnosť Xylem udržiava plán reakcie na incidenty v oblasti zabezpečenia údajov, ktorý by v prípade nezákonného alebo neoprávneného zverejnenia osobných údajov poskytol oznámenie podľa platných zákonov.

ZMENY NÁŠHO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Xylem môže toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov občas aktualizovať, a to pri zmene našej spoločnosti (napr. fúzia/nadobudnutie) a služieb, alebo podľa požiadaviek zákona.  Deň nadobudnutia účinnosti nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je uvedený vyššie a nabádame vás, aby ste si pravidelne pozreli našu Lokalitu a mali tak informácie o postupoch ochrany osobných údajov v spoločnosti Xylem.  Aktualizovanú verziu Vyhlásenia o ochrane osobných údajov zverejníme na našej Lokalite a požiadame vás o vyjadrenie svojho súhlasu, ak to požaduje legislatíva.

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

 • Ak budete mať nejaké otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo všeobecne o našich postupoch pri ochrane osobných údajov, kontaktujte so svojimi obavami alebo otázkami nášho riaditeľa pre globálne obchodné aktivity a dodržiavane predpisov na ochranu osobných údajov na telefónnom čísle +1-914-323-5700 alebo e-mailom na adrese data.privacy@xylem.com
 • Môžete mať taktiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Revízia 1 z  2. januára 2020