It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Omvendt osmose

Xylem har en række skalerbare, membranfiltreringssystemer med omvendt osmose og lav vedligeholdelse til afsaltning af vand. Vores vandingeniører er specialiserede i design af energieffektive afsaltningssystemer med turbiner til energigenvinding, som markant reducerer den mængde energi, der er nødvendigt for skubbe råvand gennem membranerne.

Xylems produkter og systemer til afsaltningsmarkedet omfatter:

  • Specialkonstruerede membranteknologier med omvendt osmose (RO) og nanofiltrering (NF), herunder standardsystemer, specialfremstillede systemer, produkter og komponenter til fremstilling af vand med høj renhed eller drikkevand fra brakvand og havvand.
  • Ozonsystemer til oxidation af råvandskontaminanter (f.eks. smags-, lugt- og farveændrende stoffer) for at styrke den samlede afsaltningsbehandlingsproces
  • Forbehandling inden afsaltning af havvand ved hjælp af flotation under tryk i forbindelse med mediefiltreringssystemer eller mediefiltreringssystemer alene for at fjerne kontaminanter, der tilstopper membraner
  • UV-systemer mellem filtreringstrin forlænger membraners levetid ved at reducere biofouling.
Produkter
Produkter
Desinfektionsystemer og spildevandsbehandling
Desinfektionsystemer og spildevandsbehandling

Kemikaliefri, miljøvenlige desinfektions- og oxidationssystemer