Rensning af spildevand

Lægemiddelproducenter skal håndtere aktive stoffer i spildevandsstrømmene. Kommunale anlæg til rensning af spildevand og tilsynsmyndigheder er begyndt at regulere visse problematiske kontaminanter, og denne tendens vil fortsætte og blive strengere. Problematiske kontaminanter omfatter antibiotika, steroider, hormoner og hormonforstyrrende stoffer samt andre aktive stoffer, der har negative miljøpåvirkninger af vandlevende organismer samt udgør en trussel mod menneskers sundhed, når de udledes til overfladevand. Spildevandsrensning skal både håndtere disse restprodukter og de traditionelle komponenter i spildevand som BOD, TSS, ammoniak, toksicitet og pH.

Xylem har udviklet en pakke af avancerede systemer til spildevandsrensning, der kan takle de fleste ikke-nedbrydelige aktive stoffer og hormonforstyrrende stoffer samt traditionelle kontaminanter. Sanitaires MBR-system kombinerer aerob biologisk behandling med UF for at håndtere BOD, TSS og næringsstoffer samt mange aktive stoffer. Wedecos avancerede UV- og MiPRO-oxidationsprocesser ødelægger bakterier og nedbryder samtidig ikke-nedbrydelige aktive stoffer. Leopolds BAF (Biologically Active Filtration) gør sortimentet komplet, som efter ozonisering effektivt kan fjerne de oxiderede aktive reststoffer.

Produkter Brands
Produkter
Coarse Bubble Aeration
Coarse Bubble Aeration

Ideal for situations with no redundancy or limited maintenance capacity.

Fintblæsende beluftning
Fintblæsende beluftning

Energieffektive dykkede beluftningssystemer til spildevandsbehandling.

Retrievable Grids
Retrievable Grids

Diffusers can be accessed without draining the tank for easy maintenance.

Oxidationskamre
Oxidationskamre

Udnytter lange opbevaringstider for faste stoffer til at fjerne bionedbrydelige organiske

Sekvenseringsbatchreaktor  (SBR)
Sekvenseringsbatchreaktor (SBR)

Proces, beluftning, dekantering og styring i en enkelt behandlingstank.

Ozon- vand- og spildevandsbehandlingssystemer
Ozon- vand- og spildevandsbehandlingssystemer

Til drikkevand, spildevandsrensning og andre industrielle processer.

Mixere med fast varvtal
Mixere med fast varvtal

Tilbyder højeffektive løsninger til enhver tanktype og -størrelse.

Hydro-ejektorer
Hydro-ejektorer

Anvendes som mixer eller skylle-enhed afhængigt af vandstanden.

Jetmixere
Jetmixere

Tørinstallation til spildevands- og slamapplikationer

Adaptive Mixers
Adaptive Mixers

Effektivt flow, lavt energiforbrug og positionsfleksibilitet.

4840 topmonteret omrører
4840 topmonteret omrører

Til dybtanksmixing i spildevandsbehandlingsprocesser.

Brands
Sanitaire
Sanitaire

Biologiske løsninger til spildevandsrensning for offentlige værker og til industrielle app

Wedeco
Wedeco

Driftssikre og miljøvenlige teknologier til vand- og spildevandsrensning.

Flygt
Flygt

Et førsteklasses sortiment af produkter og løsninger til at flytte og behandle vand og spi

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.