It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Spildevandsbehandling

Xylem tilbyder en portefølje af produkter og systemer, der er designet til effektivt at imødekomme kravene og udfordringerne ved behandling af vand og spildevand.

Fra smartere beluftning til avanceret filtrering til kemikaliefri desinfektion.

Udstyr til beluftning af spildevand
Udstyr til beluftning af spildevand

Beluftning bidrager til et aerobt miljø til mikrobiel nedbrydning af organisk materiale

Desinfektionsystemer og spildevandsbehandling
Desinfektionsystemer og spildevandsbehandling

Kemikaliefri, miljøvenlige desinfektions- og oxidationssystemer