It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Adapter, Afløbssøjle

Oversigt Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Nye, mindre Flygt-propellerpumper kan erstatte ældre propellerpumper i større skaktrør.
  • En adapter til den mindre pumpe er påkrævet med henblik på at kompensere for forskellen mellem den nye pumpes diameter og det eksisterende større skaktrør.

UDSKIFTNING AF FLYGT-PROPELLERPUMPE

Nye, mindre Flygt-propellerpumper i 7020–7040-serien kan erstatte gamle propellerpumper i større afløbssøjler.

Der kan fås en adapter til den mindre pumpe for at kompensere for forskellen mellem den nye pumpes diameter og den eksisterende større afløbssøjler.

Adapterens udløbstragt giver gode flowbetingelser, hvorved effektiviteten maksimeres. Adaptoren understøtter pumpen inde i røret og forhindrer den i at rotere ved hjælp af en positiv anti-rotationsanordning. Den er konstrueret til at kunne håndtere pumpens statiske og dynamiske belastninger og vandet, der flyder.

KABELSTYRING

Et kabelstyringssystem anbefales til alle 7020–7040-installationer og er vigtigt til dybe afløbssøjler.

Det eksisterende kabelstyringssystem kan tilpasses til den nye pumpes kabler. Nye nødvendige genstande omfatter kabelstøttegreb og kabelbundtningssæt samt kabelindføringskomponenter (i systemer under tryk).

Søjle (L)

Column (L)

Søjlerør, semipermanent installation af dykket pumpe. Vådinstallation hvor pumpen er installeret inde i udløbsrøret, hvor det automatisk er placeret på en flange.

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.