It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Egensikker barriere

Oversigt Brancher & Anvendelsesområder
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Godkendt til brug i kloakpumpestationer, rådnetanke, inden for minedrift og de fleste andre risikofyldte installationer
  • Gør de angivne Multitrode-produkter egensikre
  • Kompatibel med alle Multitrode-produkter
  • Nemt installeret som en after-market-opgradering
  • Kan anvendes i installationer op til og med Klasse 1 Zone 0

Flygts egensikre barriere (MTISB) er certificeret egensikker til farlige anvendelser og er alene godkendt til brug med Flygt- eller Multitrode-sonder og -styringsenheder.

Barriereenhederne med 5 eller 10 kanaler fjerner enhver risiko for, at farlig energi (energi fremkaldt ved glimt eller gnist) kommer ind i det eksplosionsfarlige miljø, hvor sonden befinder sig. Der foretages tilslutning fra styringsenheden via barrieren til sonden.

Produkter

MTISB5 - Barriere med 5 kanaler beskytter op til 5 sensorpunkter i en våd brønd.

MTISB10 - Barriere med 10 kanaler beskytter op til 10 sensorpunkter i en våd brønd.

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Kommunalt vand og spildevand Kommunal spildevandspumpning og -rensning