It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

FSI Formet suge indløb

Oversigt Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Giver optimal indstrømning til en propellerpumpe
  • Til pumpestationer med vanskelige indstrømningsforhold
  • Minimerede sumpdimensioner
  • Til applikationer, der er kritiske i forbindelse med kontinuerlig drift

INDSTRØMNING I PROPELLERPUMPER, SUMPDESIGN

Propellerpumper har brug for en velkontrolleret vandindstrømning for at kunne opnå en høj ydeevne og effektivitet.

Flygt FSI er en indløbsanordning, der giver en optimal indstrømning til propellerpumpen, idet flowet mod pumpens indløb gradvist øges og omdirigeres. Dens primære funktion er at give det indkommende flow til en ensartet profil uden hvirvler. Det patenterede indløb, der buer udad, reducerer kraftigt flowseparationen ind i indløbet ved lateralt flow.

Ideelle anvendelser af Flygt FSI:

  • Når stationen har ugunstige indstrømningsforhold
  • Når der er begrænset plads til pumpestationen
  • Til indløb med vinkelret eller skæv indstrømning
  • Til kritisk eller kontinuerlig drift

FSI’en gør det muligt at minimere pumpesumpens dimensioner. For yderligere information henvises der til Flygt Engineering & Expertise.

KOMPONENTER

FSI er installeret under afløbssøjlerøret på den dykkede Flygt PL-propellerpumpe.

Flygt FSI, som er fremstillet af stål, fås i størrelser, der passer til alle Flygt PL-propellerpumper.

Den kan tilsluttes afløbssøjlerøret med flanger eller med et skydebeslag afhængig af layoutet af pumpestationens støttestrukturer.

Søjle (L)

Column (L)

Søjlerør, semipermanent installation af dykket pumpe. Vådinstallation hvor pumpen er installeret inde i udløbsrøret, hvor det automatisk er placeret på en flange.

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.