It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oversigt Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Flygt dykkede pumper af typerne PL og LL understøttes inde i afløbsskaktrøret i pumpesumpen.
  • Fleksible, så kan tilpasses til mange forskellige pumpestationsopstillinger
  •  Designet til brug medFlygtkabelhåndtering og Dock-Lock™-løfteudstyr

PUMPESTATIONSDESIGN MED AFLØBSSØJLERØR

Flygt dykkede pumper af typerne PL og LL understøttes inde i afløbssøjlerøret i pumpesumpen.

Komponenterne i søjlerøret gør det muligt at anvende mange forskellige pumpestationsopstillinger.

  • Skaktrøret kan være fremstillet af stål og hænge ned i sumpen. Det kan også være støbt ind i en betonstruktur.
  • Flygt Formed Suction Inlet-enheden (FSI) kombinerer en velkontrolleret vandindstrømning til propellerpumper med små sumpdimensioner.
  • Udløbet kan komme gennem et åbent topudløb eller et flangesideudløb.
  • Valgfrit vandtæt dæksel til tryksat udløb.

Flygt-afløbskomponenter er konstrueret til at kunne håndtere pumpens statiske og dynamiske belastninger og vandet, der flyder. Bundflangen understøtter pumpen inde i røret og forhindrer den i at rotere ved hjælp af en positiv anti-rotationsanordning. O-ringen i bunden af pumpen sikrer tæthed. For at optimere funktionen af pumpesystemet skal søjlestørrelsen nøje matche Flygt PL-pumpestørrelsen.

LØFT OG KABELHÅNDTERING

Beregnet til brug med Flygt-kabelhåndtering og Dock-Lock™-løfteudstyr.

Søjle (L)

Column (L)

Søjlerør, semipermanent installation af dykket pumpe. Vådinstallation hvor pumpen er installeret inde i udløbsrøret, hvor det automatisk er placeret på en flange.

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.