It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Mixere og mixerudstyr

Xylems dykkede Flygt-mixere, topmonterede omrørere og jetmixere er alle velegnede til at udføre mixeropgaver i flowstyrede applikationer.

Mixere med fast varvtal
Mixere med fast varvtal

Tilbyder højeffektive løsninger til enhver tanktype og -størrelse.

Hydro-ejektorer
Hydro-ejektorer

Anvendes som mixer eller skylle-enhed afhængigt af vandstanden.

Jetmixere
Jetmixere

Tørinstallation til spildevands- og slamapplikationer

Adaptive Mixers
Adaptive Mixers

Effektivt flow, lavt energiforbrug og positionsfleksibilitet.

4840 topmonteret omrører
4840 topmonteret omrører

Til dybtanksmixing i spildevandsbehandlingsprocesser.

Mixer-tilbehør
Mixer-tilbehør

Tilbehør kompatibelt med Xylems Flygt-mixere.