Flygt Grinder-pumper Flygt M 3085

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Anvendes til krævende grinderopgaver
  • Ikke-tilstoppende design
  • Pålidelig drift
  • Kraftig skæreanordning

HÅRDTARBEJDENDE GRINDER-PUMPE TIL KRÆVENDE OPGAVER

Flygt M 3085 grinder-pumpen er en højtydende, dykket centrifugalpumpe. Glimrende til pumpning af spildevand i boliger og kommercielle bygninger samt inden for landbruget. Grinder-pumpen reducerer affaldsindhold til en tyndtflydende masse, der kan pumpes gennem systemets små rør. Flygt M 3085's primære anvendelse ligger inden for tryksatte spildevandssystemer, der ofte benyttes, når områder med fladt land, bakket topografi, sten og klipper i jordoverfladen eller højt grundvandsspejl giver store udfordringer for konventionelle systemer, der udleder spildevand vha. tyngdekraften.

Hvad enten du har brug for en enkelt grinder-pumpe, en komplet pumpestation eller et helt spildevandssystem, så tilbyder Xylem en smart og økonomisk løsning til bortleding af spildevand til den nærmeste pumpestation eller hovedkloakledning.

DRIFTSSIKKERHED

M 3085 er udviklet til at møde enhver udfordring i forbindelse med spildevandssystemer. Pumpen leveres med et unikt pumpehjul, der giver optimal hydraulisk effektivitet, samt en skæreenhed til krævende opgaver, som knuser partiklerne, så de bliver så små, at de nemt kan transporteres gennem systemets små rør.

Alle komponenter er specialdesignede og fremstillet med henblik på at optimere driften og forlænge pumpens levetid.

  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. Disse fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Fremstillet af robust støbejern
  • Spin-out-design, der beskytter tætninger mod slibende partikler
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til neddykket brug

Sump (P)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​

Mobil (F)

Frstående, semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Fritstående pumpe med forbindelse til udløbsslange eller -rør i sumpe med begrænset plads.

Sump (H)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe ophængt under afgangsrørtilslutningen. Pumpen er automatisk forbundet til afgangsrøret.

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
M 3085 HT 1 phase 2 poles 50hz US
M 3085
M 3085 HT 3 phase 2 poles 50hz US
M 3085
M 3085 HT 1 phase 2 poles 50hz Metric
M 3085
M 3085 HT 3 phase 2 poles 50hz Metric
M 3085
M 3085 HT 1 phase 2 poles 60hz US
M 3085
M 3085 HT 3 phase 2 poles 60hz US
M 3085
M 3085 HT 1 phase 2 poles 60hz Metric
M 3085
M 3085 HT 3 phase 2 poles 60hz Metric
M 3085
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger
Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.