Kedelfødningspumper og fødeenheder Bell & Gossett Kedelfødningsserien CBEM

Oversigt Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer Submittals
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Receivere er fremstillet af støbejern i tætkornet gråjern af høj kvalitet og er dækket af garanti mod fejl pga. korrosion i 20 år fra afsendelsesdatoen. Receiveren er præ-konfigureret til en netto-lagring på 5 minutter, baseret på en returhastighed for små systemer op til 600 BHP.
  • Centrifugalpumperne i B-35-serien med dryptætte motorer sikrer håndtering af kondensat, selv hvis dampfælderne begynder at lække. B35-pumpen har en to-trins konstruktion. Et aksialflow-pumpehjul af bronze på første trin leverer den nødvendige NPSH til vand med høj temperatur vand og et centrifugalpumpehjul af bronze på andet trin. Disse pumper kræver et maks. på kun 2 ft. (0,6 m) NPSH. Pumpens kapacitet er 2 gange systemets returhastighed.
  • Flydekontakt og magnetventil med "Y"-filter sørger for at der tilføres vand ved lav vandstand. Det tilsatte kolde vand tempereres med det varme kondensat i receiveren for at minimere faren for, at kedlen for temperaturchok.

Enhederne i CBEM-serien er udviklet med henblik på små kedelfødningssystemer, der behandler kondensat fra dampopvarmnings- eller procesapplikationer. Enhederne omfatter receivere i støbejern, der er hævet 24” (610 mm) over gulvet, pumper, afspærringsventiler til pumpeindløb, trykventiler og overløbsanordninger. Pumperne styres af en dedikeret pumpekontrolanordning på kedlen (fås som ekstraudstyr), der reagerer på ændringer af vandstanden i kedlen. Dette opretholder et optimalt dampniveau i kedlen, hvilket giver maksimal ydelse og sikkerhed. CBEM-enheden kan behandle kogende kondensat på op til 212 °F (100 °C) ved havets overflade.

Ydelseskurver
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

HVAC-opvarmning
Building Systems HVAC-opvarmning
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Specification

Submittals

Submittals