It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vandbehandling – olie- og gas

Xylem forstår, at vand er et kritisk og omkostningskrævende element i olie- og gasudvindingsprocessen. Fra det vand, der bruges til at oversvømme aftagende konventionelle og offshorebrønde, til det vand, der indsprøjtes for at bryde underjordisk skifer, til den damp, der kræves til oliesandsudvinding, så er vand afgørende for olie- og gasindustriens levedygtighed.

Selvom vand er en afgørende komponent i olie- og gasraffinering, forstår Xylem også, at udskillelse, behandling og bortskaffelse af spildevand er en kamp for de fleste olie- og gasraffinaderier. Som følge af dette ønsker anlæg innovative metoder til at minimere korrosion, reducere tilsmudsning, spare energi, genbruge vand og minimere nedetid. Xylem har teamet, produkterne og løsningerne til at hjælpe.

Xylem har en passion for at bidrage til at imødegå disse vandrelaterede udfordringer. Vores ekspertise sikrer, at producenter og servicefirmaer kan operere på en miljømæssigt ansvarlig måde, samtidig med at de er rentable.

Olie og gas Downstream
Olie og gas Midstream
Olie og gas Offshore
Olie og gas Konventionel
Olie og gas Oliesand