It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Marine

Pålidelighed og global tilstedeværelse - for marineindustrien er det afgørende.

Marine miljøer er hårde. Uanset om det drejer sig om et handelsskib, flådefartøj eller en offshoreplatform, så er plads guld værd, da der ikke er meget af den til reservedele til alle processer eller udstyrsdele. Det er ikke en mulighed at lukke ned, og det valgte udstyr skal derfor være solidt og dokumenteret driftssikkert.

Sikkert vand er afgørende. Og sikkert vand kræver sterilisering, som anvendelse til drikkevand, processer og produktion, spildevandsrensning og udledning af ballastvand. Desinfektion af vand skal være energieffektiv, kompakt, produktiv og frem for alt driftssikker.

Til blanding af boremudder er omrøring ved nedsænkning nøglen. Det er en konstant udfordring at holde de fine partikler i boremudder opslæmmet i aktiviteter med offshoreboring og forsyningsfartøjer. Uden korrekt blanding er opbygning af sediment et uundgåeligt og dyrt problem.

Mange væsker kræver mange pumper. Tankrensning, udpumpninger, slampumpning, uddybning – behovet for pumpning er endeløst i marine miljøer. Havne, marinaer, skibsværfter, fartøjer, platforme kræver alle pumper, og Xylems dykpumper er de mest robuste og pålidelige i industrien.

Dataindsamlig og -analyse, flere værktøjer til din rådighed. Uanset om du håndterer et forskningsfartøj, en offshoreoperation, et kontrolorgan, skib eller en havn, har du brug for data. Xylem har de instrumenter, du skal bruge til at indsamle og organisere data som vandkvalitet, tidevands-/afdriftsforhold, kortlægning af havneindløb/havbund og overvågning om bord til manøvrering.