Flygt Tryksatte afløbssystemer

Til husejere, boligforeninger og fagfolk

Flygt Tryksatte afløbssystemer giver pålidelig, effektiv og omkostningsoptimeret tilslutninger fra individuelle huse eller hele bebyggelser til et kommunalt spildevandsopsamlingsnetværk. Disse systemer er særligt velegnede på fjerne steder, lavtliggende områder, havnefronter, over vandveje, i områder med stenholdig jord, i bølgende terræn eller på fladt land. Fordelene ved tryksatte afløbssystemer er åbenlyse: Effektiv spildevandstransport ved den mindst mulige nedgravningsdybde, hvorved belastningen på miljøet og gener for naboerne minimeres. Dette intelligente og økonomiske alternativ til afløbssystemer via faldtilførsel er billigere at installere og vedligeholde. 

Stationer

Flygt Compit-pumpestationen, der er en komplet pumpestation til tryksatte afløbssystemer, er klar til installation og øjeblikkelig tilslutning. Det veltestede design forhindrer kollaps og giver en lang servicelevetid. Pumpestationens skålformerede bund og glatte indvendige overflade betyder, at den er selvrensende og således nedsætter behovet for og omkostningerne til vedligeholdelse.

Gennemse Stationer

Grinderpumper

Flygt-grinderpumper, der er konstrueret til de barske forhold i spildevandssystemer, har en unik omrører til optimal hydraulisk ydeevne. Pumperne har også en kraftig skæreanordninger, der knuser faste stoffer til 5 x 15 mm-partikler, så de nemt kan transporteres gennem rør med lille diameter, hvorved risikoen for tilstopning i f.eks. tryksatte afløbssystemer fjernes. Med anvendelse af velafprøvet teknologi i byer rundt omkring i verden sikrer vores pumper en længere levetid for motoren, længere serviceintervaller og den bedste ydeevne.

Der anvendes normalt to typer af grinderpumper til tryksatte afløbssystemer - centrifugal grinderpumpe og ekscentersnekke-grinderpumpe.

Gennemse pumper

PSS- Kontroller

Flygt PSS-styringsenhederne er kompakte og robuste styringsenheder, som du kan ændre og tilføje ekstraudstyr til i henhold til pumpestationens særlige behov. Funktioner som f.eks. display, kommunikation, udendørs kabinet eller andet tilbehør kan tilføjes efter behov. Flygt-styringsenhederne holder dig konstant informeret , så du hele tiden kan monitorere din pumpestation på afstand. Alarmer vises lokalt i alarmloggen og videresendes øjeblikkeligt via SMS eller SCADA-systemet.

Gennemse Monitorering og Kontroller