It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Bioloop oxidationskammer

Oversigt Specifikationer Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Energieffektive - kan reducere energiomkostningerne med op til 50% sammenlignet med oxidationskammer-teknologi med mekanisk beluftning
  • Fjerner kvælstof og total fosfor fuldstændig
  • Enkel tankkonstruktion
  • Reducerede omkostninger til elektrisk installation og pladsbesparende
  • Kan tilpasses en bred vifte af flow- og belastningsforhold
  • Fintblæsende diffusorbeluftning producerer ikke aerosolmateriale i modsætning til mekaniske beluftere
  • Kan nemt erstatte mekanisk beluftning i eksisterende rådnetankanlæg
  • Der kan gives procesydelsesgaranti

Forenklet, fleksibel proces med reducerede installations- og driftsomkostninger

Ved at kombinere Sanitaire diffusorbeluftning, Flygt dykkede mixere og overordnede procesapplikationer samt instrumentering og processtyring fra Sanitaire og YSI i både nye og opgraderede installationer leverer Xylems Sanitaire Bioloop oxidationskammer op til 50 % bedre energieffektivitet, samtidig med at det fortsat kan tilpasses til et bredt udvalg af flow- og belastningsforhold. Processen kan også designes, så alt kvælstof og fosfor fjernes. 

Xylems erfarne designteam kan sammensætte en optimeret, fleksibel løsning, der er velegnet med henblik på både aktuelle og fremtidige behandlingsbehov. Og det bedste af det hele er, at processen leveres som en standardløsning med al den langtids-support, som kunderne forventer at Xylem, og som også kan leveres sammen med en procesydelsesgaranti.

Bioloop er specifikt udviklet med henblik på at reducere installationsomkostningerne. Med sin enkle tankkonstruktion kræver processen ikke omfattende belastningsbærende platforme og gangveje Motorerne, der er installeret i ventilationsområdet, reducerer installationsomkostningerne ifm. elektriske komponenter, og tankdybden begrænses ikke af et mekanisk beluftnings-/omrørersystem. Brugen af dybere tanke giver optimal diffusorbeluftningseffektivitet, hvilket også reducerer systemets overordnede fodaftryk.

Bioloop oxidationskammeret kan designes med separate anaerobe, anoxiske og aerobe zoner eller med samtidig nitrificering og denitrificering (Simultaneous Nitrification and Denitrification (SNDN)). Hver af disse muligheder giver tilstrækkelig fleksibilitet til at opnå driftssikker behandling, herunder også fjernelse af kvælstof og fosfor. Let mixning uden overdrevne hastigheder sikrer optimal biologisk flokkulering. Der er hele tiden luft til rådighed, så selvom en af blæserne skulle være ude af drift, opretholdes den fulde behandlingskapacitet.

Bioloop kontra mekanisk beluftning

Mekanisk beluftede kamre benytter overflade-mixning, hvilket kræver høj horisontal hastighed for at opretholde opslæmning af tørstoffer. Dette forbruger megen energi under forhold med lav gennemstrømning. Xylems Bioloop oxidationskammer benytter dedikerede omrører- og beluftningsenheder til at give den fleksibilitet, som mekaniske beluftnings-/omrørersystemer ikke kan matche. Bioloop omrører forsigtigt fra bunden og udnytter dermed den fulde beluftningsdækning.

Mekaniske beluftningssystemer benytter intensiv energi i forbindelse med luft-/vand-interfacet til at drive luften ind i vandet. Xylems Bioloop diffusorbeluftning genererer mindre aerosol-materiale, mindre is- og dugdannelse samt betydeligt færre lugtgener.

Xylems Bioloop oxidationskammer giver op til 50 % energibesparelser sammenlignet med mekaniske systemer. Bioloop opnår 7-9 lb. O2/bHP-hr sammenlignet med 3,0-3,5 lb. O2/BHP-hr for mekaniske beluftningssystemer. Når Bioloop kobles med den effektive, dykkede Flygt-mixerteknologi, er systemet i stand til at adressere enhver bekymring vedrørende energieffektivitet.

Bioloop anvender også ikke-tærende, robuste "in-basin"-komponenter, inkl. Sanitaire diffusorbeluftningssystemer, samt dykkede Flygt-mixere og -pumper, der begge er blevet installeret og gennemtestet på tusindvis af behandlingsanlæg på verdensplan. Ventilationssystemer kan placeres inde i bygninger, hvilket minimerer vedligeholdelseskravene. Det samlede beluftningssystem er nemt at installere og vedligeholde, hvilket eliminerer behovet for brug af tunge kraner ifm. service.

Bioloop oxidationskammeret optimeres også kontinuerligt vha. Xylems OSCAR process performance optimizer. OSCAR sikrer en præcis tilpasning af energiforbruget til det dynamiske behandlingsbehov, så der anvendes den helt rigtige mængde energi. Desuden er avancerede værktøjer, såsom automatisk Sludge Age Control (SIMS), ammoniakkontrol, rapporteringsværktøjer samt SCADA også tilgængelige.

Specifikationer

Specifikationer

General Information
Bioloop oxidationskammer
Flow rate
0.1 to 100+ MGD (300 to 300,000+ m3/d) typical
Applications
Removal of BOD, TSS, Ammonia, TN, and TP
Typical pretreatment
Coarse screen and grit removal
Available operating modes
NIT (aerobic only), MLE (Modified Ludzack-Ettinger), A2O: anaerobic + anoxic + aerobic, Bardenpho (4 or 5 stage), Ditches in series (simultaneous nitrification and denitrification)
Shop oxygen transfer test
Included
Performance warranties
Guarantees for effluent quality or energy consumption available
Instrumentation
Bioloop oxidationskammer
DO sensor
YSI/WTW model FDO 700 IQ
TSS
YSI/WTW model ViSolid 700 IQ
WAS flow meter
Xylem MJK Products model MagFlux 7200
Ammonia and nitrate sensors
YSI/WTW model VARiON Plus 700 IQ
Terminal / controller
YSI/WTW model 2020 IQ Sensor Net
ORP sensor
YSI/WTW model
Aeration Equipment
Bioloop oxidationskammer
Types of aeration equipment
Typically includes Fine Bubble Aeration (Gold Series membrane diffusers or Silver Series II membrane disc diffusers); Coarse Bubble Aeration optional (Stainless steel wide band diffusers), Retrievable Grids optional (Eco-lift retrievable aeration gird)
Air Control Valves
Bioloop oxidationskammer
Types of air control valves
Wafer type butterfly valves with electric motor actuator typical
Submersible Mixers
Bioloop oxidationskammer
Types of submersible mixers
ANAEROBIC/ANOXIC ZONES: Flygt 4400, 4500, or 4600 Series; OXIDATION DITCH: Flygt 4530 or 4400 Series
Mixed Liquor Recycle Pumps
Bioloop oxidationskammer
Types of mixed liquor recycle pumps
Flygt PP Series wall pumps or Flygt submersible non-clog type
RAS/WAS Pumps
Bioloop oxidationskammer
Types of RAS/WAS pumps
Flygt submersible non-clog type
Controls, MCC, SCADA
Bioloop oxidationskammer
Types of controls
OSCAR process performance optimizer
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Rensning af spildevand
Farmaceutisk/Biofarmaceutisk Rensning af spildevand
Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter