It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oxelia-system til genbrug af vand

Oversigt Specifikationer Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
 • Fremmer gavnlig genanvendelse af spildevand – ideel til landbrugssystemer, opfylder organiske krav.Konverterer spildevand til et værdifuldt aktiv.

 • Muliggør udledning i miljømæssigt følsomme farvande, hvilket forbedrer recipientvandkvaliteten.

 • Multi-barriere-løsning til spildevandsbehandling med henblik på at desinficere og destruere organiske "forurenende stoffer, der giver anledning til ny bekymring", herunder medicin, pesticider, herbicider og reststoffer fra produkter til personlig pleje.

 • Integreret kontrolsystem med flere feedbacksløjfer og de bedste online sensorer sikrer, at procesmålene opnås med højst mulig vandeffektivitet og laveste omkostninger.

 • Maksimerer genanvendelsen af vand og minimerer returskyl. Returskyl kræver ikke særlig behandling, men kan behandles sammen med andre strømme af faste partikler eller genanvendes til anlæggets løftehøjde.

 • Forbedrer effektiviteten af downstream-processer, især membranfiltreringsprocesser og UV-desinfektion.

 • Lavere anlægsudgifter end mange andre avancerede behandlingssystemer.

Nedbryder hårdføre forurenende stoffer og patogener med kraftig oxidationsforbedret biofiltrering

Ved hjælp af stærk oxidation, der bryder bindingen af ​​ikke-nedbrydelige organiske stoffer, ødelægger Oxelia deres farlige kemiske egenskaber og omdanner dem til biologisk nedbrydelige organiske stoffer Naturligt forekommende mikroorganismer i det biologisk aktive kulfilter forbruger disse delvist oxiderede organiske stoffer, og fjerner dem fuldstændigt fra spildevandsstrømmen.

For at bestemme den bedste oxidationsproces til din behandling vurderer Oxelia-eksperter de forurenende stoffer, der skal fjernes, upstream- og downstream-processerne samt yderligere behandlingsmål eller lovmæssige krav. Oxidationsprocessen kan anvende ozon alene eller en avanceret oxidationsproces (AOP), der benytter peroxid med ozon eller UV-stråling til fremstilling af hydroxyl-radikaler, som er ekstremt kraftige oxidationsmidler.

Forurenende stoffer, der bliver ødelagt, omfatter:

 • Hormonforstyrrende stoffer, både i medicinrester og rester fra produkter til personlig pleje
 • Anden medicin og håndkøbsmedicin
 • Pesticider, herbicider og andre organiske stoffer
 • Industrikemikalier såsom NDMA, MTBE og 1,4 dioxan

Oxelia producerer spildevand, der er sikkert til genbrug eller til udledning i miljømæssigt følsomme farvande.

Optimeret ydeevne, der er sikker og effektiv - kvalitet og overholdelse er garanteret

Ved hjælp af de nyeste online-sensorer overvåger Oxelia indgående organiske koncentrationer, oxidationsdosering, filterfunktion og spildevandets vandkvalitet. Integreret analyse og feedback giver realtidsjustering af kemisk eller UV-dosering, der reagerer å udsving i vandkvalitet eller strømningshastighed, så man sikrer optimal effektivitet. Det optimale design, der er tilpasset dine behandlingsmål, kombineret med optimeret styring sikrer de laveste levetidsomkostninger for dine anlæg.

Xylem-eksperter kan fastslå den bedst egnede teknologi ved hjælp af bench-test til pilot-test, evaluering af dit system og udledningskrav. Brugertilpasning gør det muligt for Xylem at tilbyde en procesgaranti for, at Oxelia overholder kvalitetskravene til genbrugsvand eller målene for spildevandskvalitet.

Sæt Oxelia på prøve. Lad os bruge spildevand med omtanke. Let's Solve Water.

Specifikationer

Specifikationer

General Information
Oxelia ozonforstærket biologisk aktivt filtreringssystem
Applications
Direct Potable Reuse, Indirect Potable Reuse, Non-Potable Reuse, Groundwater Recharge, Discharge into Sensitive Waters, Pretreatment to reduce organic fouling on membranes such as MF, UF, NF, and RO.
Construction type
New or existing wastewater treatment plants
Contaminates removed
Recalcitrant Chemical Oxygen Demand (COD), Residual (post-secondary treatment) Biochemical Oxygen Demand (BOD), Recalcitrant Total Organic Carbon (TOC), Trace Organic Compounds, Color, Odor. Increase UV transmittance.
Flow rate
1.0MGD+ (3,788 m3/day+)
Process warranties offered
Warranties on effluent quality
Single source responsibility
Yes, when supplying all system components
System Components
Oxelia ozonforstærket biologisk aktivt filtreringssystem
Control system
Main System Control Panel (MSCP) providing a central operator interface and processing. Sub Control Consoles at Ozone Generator and BAF. Online sensors for real-time monitoring.
Ozone generator
Wedeco ozone generators, required power supplies and control interfaces, ozone monitoring, ozone destruct system, ozone contacting and ozone injection system, and cooling systems as required.
Biologically active filter
Leopold underdrains, IMS 200 media retainers, appropriate media for the application, all backwash components including troughs, air scour blowers, backwash and mudwell pumps, valves and protective alarms and devices.
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Brochure