Powering the Wastewater Renaissance

OPGRADER EN INDUSTRI, OG REDUCER GLOBALE EMISSIONER TIL DET HALVE… MED NEUTRAL TIL NEGATIV OMKOSTNING

Den skjulte eller underjordiske spildevandsinfrastruktur er en væsentlig komponent for voksende, bæredygtige samfund. Denne infrastruktur gør det muligt for byer at udvikle sig, økonomier at vokse og samfund at trives rundt om i verden. Det er også en større kilde til globale drivhusgasemissioner, primært på grund af naturlig ineffektivitet. (Kilde: EPA)

 I mellemtiden bliver de globale miljøudfordringer, vi står overfor, mere presserende for hver dag. Nedslidt eller ineffektiv infrastruktur er én faktor, der udgør en alvorlig miljømæssig og økonomisk risiko. Vores seneste forskning viser, at løsninger på nogle af disse udfordringer allerede findes i dag – og de økonomiske implikationer er spændende. Eksisterende og højeffektive spildevandsløsninger kan i væsentlig grad reducere skadelige emissioner uden at forøge omkostninger til de aktuelle aktiviteter rundt om i verden. Hvad venter vi på?

 

 Download vores infografik 

 

Denne undersøgelse vurderer 18 klare muligheder for reduktion af el-relaterede emissioner på tværs af tre kerneområder: USA, Europa og Kina. En sammenfatning af resultaterne efter region findes i tabel 1. For hver af reduktionsmulighederne giver koncepterne med marginal reduktionsomkostningskurve (MACC) og intern rente (IRR) indsigt i, hvor økonomisk attraktive mulighederne er, det samlede potentiale for reduktion af emissioner og disse investeringers følsomhed over for de vigtigste faktorer som prissætning af CO2 og investorers diskonteringssatser. Denne metode identificerer lavomkostningsmåder at reducere drivhusgasemissioner på og anerkender samtidig de politiske og finansielle forhindringer mod implementering. Et perspektiv, som vi mener er af interesse for spildevandsindustrien og alle interessenter i debatten om klimaforandringer, herunder NGO'er, finansielle institutioner, akademikere og beslutningstagere.

"Hos Xylem ser vi frem til at arbejde sammen med kollegaer inden for vandsektoren og på tværs af industrier, med akademikere og innovatorer, NGO'er og det finansielle samfund om at udvikle nye ideer og kreative partnerskaber for at fremme indførelsen af disse og andre bæredygtige løsninger. Vi håber, du er med os." - Patrick Decker, President og CEO, Xylem

Send e-mail til os

Uanset om du har et spørgsmål eller bare vil give feedback, så er vi her for at hjælpe.

All fields required.

*  Obligatorisk felt

"Der bliver sat skarp fokus på udfordringerne med klimaforandring, ressourceknaphed og økonomisk udvikling for en voksende befolkning, når vi ser frem mod den næste æra. Det er vores pligt som enkeltpersoner, organisationer, byer og lande at finde og implementere smarte løsninger. Vandinfrastruktur er i centrum for disse overlappende udfordringer og er en spændende mulighed for at fremme både de globale dagsordener med afhjælpning og tilpasning".

Patrick Decker, President og CEO, Xylem Inc.

Læs mere: En klimaforandringspolitik, der betaler for sig selv 

Opgradering af spildevandsinfrastruktur betyder enorme miljømæssige fordele

Næsten 50 % af elektricitetsrelaterede emissioner fra spildevandssektoren i USA, Europa og Kina kan reduceres med eksisterende teknologier.

Næsten hele denne reduktion (95 %) kan nås ved nul eller negative omkostninger.

Det kan oversættes til en potentiel global reduktionsmængde ved negative omkostninger på næsten 44 Mt CO2e – svarende til 36,7 milliarder liter benzin – årligt. (Kilde: EPA)

Løsningerne findes allerede

Vi behøver ikke vente på ny teknologi eller endda de meget omdiskuterede scenarier om prissætning af CO2.

Opnåelse af denne markante reduktion i emissioner vil blive hjulpet på vej af nye tilgange til offentlig og privat finansiering, som tilskynder til at indføre meget effektiv teknologi til opgraderinger og udskiftning samt ny spildevandsinfrastruktur, især i lande med hurtig industrialisering.

Handling betyder evnen til at investere i fremtiden

OECD anslår, at der årligt skal investeres US$ 1,3 billioner for at udskifte og vedligeholde vandinfrastrukturen i udviklede lande og emerging markets.

Ved at investere i disse muligheder i dag vil vi ikke blot reducere emissioner, men også frigøre ny kapital, der kan bruges til at finansiere tiltrængte opgraderinger af vand- og spildevandsinfrastruktur rundt om i verden.